ذهن جدید

ذهن جدید خود را بساز – کلیپ انگیزشی

ذهن جدید خود را بساز – کلیپ انگیزشی

ذهن جدید خود را بساز – کلیپ انگیزشی

بیایید برای چند لجظه تصور کنیم،

اگر می توانستیم تنها ۲۰٪ از ظرفیت ذهنمان دسترسی داشته باشیم؛

زندگی ما چه تغییری می کرد.

قدرت ذهن

اگر می خواهید چیزی را در زندگی بدست آورید،

و یا شخصی مهم در زندگی خود شوید،

چیزی قوی، چیزی جدید در زندگیتان آشکار شود.

حال آن چیز هر چه می خواهد باشد، مشخصا در ابتدا باید بتوانید آن را در ذهن خود تصور کنید.

تصورات شما به نسبت توجه شما قادر است هر چه بخواهید برایتان فراهم آورد.

خوب… چه چیز بیشتر از همه توجه شما را به خود جلب می کند؟

یکی از بهترین جمله های انیشتین، یکی از بهترین دیدگاه های او

او می گوید:

تصور بسیار مهم تر از معلومات است

معلومات محدودند، تخیلات و تصورات جهان را در بر می گیرد.

منطق شما را از یک نقطه به نقطه دیگر می برد.

اما تصورات شما را به همه جا خواهند برد.

آرزویی که در آینده برای خود دارید به عنوان یک واقعیت کنونی….

در نظر بگیرید و فرضا احساس کنید که آن آرزو براورده شده است.

این کار باعث می شود تا شما شما احساس “بودن” کنید.

و آن آرزو به شما داده شده چون لایق آن بودید.

بنابراین زمانی که آرزوی داشتن چیزی را دارید، ابتدا….

باید فرضا احساس کنید آن آرزو فقط متعلق با شماست.

و آرزو و رویای شما حتما باید به واقعیت تبدیل شود.

بنابراین هم اکنون با احساس زندگی کنید که می خواهید در آینده به آن تبدیل شوید.

اگر بر روی آرزویی که برای زندگی آینده خود دارید پا فشاری کنید.

و با این پافشاری تا زمانی که این آرزو سرتاسر احساس شما را در بگیرد، ادامه دهید.

دستیابی به ایده آل هایتان در زندگی مطمئنا حتمی است.

باید احساسی که از یک آرزوی تحقیق یافته دارید را در تمام جنبه های زندگیتان احساس کنید.

برای دیدن کلیپ روی عکس زیر کلیک کنید.

 

 

[ult_dualbutton btn_hover_style=”Style 2″ button1_text=”۱۷.۸۲ مگابایت” icon_link=”url:http%3A%2F%2Fhw2.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fa_b1chd6e569486d1m4361g73e3eih6gh5f316g0862067-704s__341c2.mp4|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF|target:%20_blank|” btn1_background_color=”#1e73be” btn1_bghovercolor=”#e84135″ icon=”none” icon_size=”40″ icon_color=”#ffffff” icon_hover_color=”#0a0a0a” button2_text=”۱۰.۷۵ مگابایت” btn_icon_link=”url:http%3A%2F%2Fhw7.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fa_b4n9892h71j9kj4769p4m06k6kon9mn8l649m3195390-947y__97a1f.mp4|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF|target:%20_blank|” btn2_background_color=”#1e73be” btn2_bghovercolor=”#e24534″ btn_icon_color=”#ffffff” divider_style=”icon” divider_text_color=”#002777″ divider_bg_color=”#ffffff” divider_icon=”Defaults-arrow-circle-down” divider_border_style=”outset” divider_color_border=”#e8e8e8″ btn1_text_color=”#ffffff” btn1_text_hovercolor=”#ffffff” btn2_text_color=”#ffffff” btn2_text_hovercolor=”#ffffff” btn1_heading_style=”text-decoration:underline;” btn2_heading_style=”text-decoration:underline;” title_font_size=”desktop:18px;” btn_border_radius=”10″ title_line_ht=”desktop:16px;”]

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]