سطوح یادگیری

سطوح یادگیری (قسمت اول)

سطوح یادگیری (قسمت اول)

سطوح یادگیری


 

برای شتاب بخشی به سرعت یادگیری بهتر است ابتدا با ۳ سطح یادگیری آشنا شد.

سه سطح یادگیری

چیست که عاشقانه می خواهید یاد بگیرید؟

آیا این که می خواهید یاد بگیرید موضوعی مانند جغرافی، ریاضی، علوم یا تاریخ است؟

آیا یک مهارت اجتماعی مانند صحبت کردن با اعتماد به نفس در برابر دیگران است؟

درباره یاد گرفتن یک زبان جدید چه نظری دارید؟

جوابتان هر چه باشد، این مهمترین چیزی است که قبل از شروع کردن باید بدانید.

در چه سطحی می خواهید آن را بیاموزید؟

یادگیری از سه سطح متفاوت تشکیل می شود.

سطح اول:

سطح اول اطلاعات است.

ما خیلی ساده نیاز داریم که اطلاعات جدیدی را به ذهن خود بدهیم; تا بعدا آن را تکرار کنیم و از آن استفاده نماییم.

این سطحی از یادگیری است که برای شرکت در یک آزمون به آن احتیاج داریم; اما قصدی نداریم که بعدا دوباره از آن استفاده کنیم.

اگر هدف شما صرفا دادن و گرفتن اطلاعات است راهکارهای حافظه به شما خدمت خواهند کرد.

سطح دوم:

اما اگر می خواهید از این حد یادگیری فراتر روید،; سطح دوم یادگیری به فراسوی اطلاعات می رود.

در اینجا درک عمیق تری از آنچه یاد می گیرید به دست می آید.

برای مثال من همیشه شیفته هیپنوتیزم بوده ام.

من به دانش ذهن انسان بهای فراوان می دهم.

شدت علاقه من به حدی است که همیشه خواسته ام از طرز کار مغز اطلاعات بیشتری به دست آورم.

سطوح یادگیری
سطوح یادگیری
سطح سوم:

و سرانجام، گاه هدف شما در یادگیری کاربرد است.

به عبارت دیگر می خواهید آنچه را یاد می گیرید در دنیا به کار بگیرید.

خواه چگونه رانندگی کردن را می آموزید یا طرز کار با یک کامپیوتر یا جراحی مغز را !

وقتی هدفتان به کار بردن آموخته هایتان باشد،; زمانی متوجه می شوید که مسائل را آموخته اید که بتوانید آموخته هایتان را به کار بگیرید.

وقتی بدانید که می خواهید در چه سطحی یاد بگیرید،; متوجه می شوید که از چه راهکاری باید استفاده کنید.

راهکارها

 • برای جمع آوری اطلاعات، از خواندن، یادداشت برداری و راهکارهای افزایش حافظه استفاده کنید.
 • برای رسیدن به درک عمیق تر، از بخش بخش کردن اطلاعات، از ابزار نقشه های ذهنی استفاده کنید.
 • این گونه می توانید دشوارترین موضوعات را به بخش های کوچک تری تبدیل کنید و آنها را یاد بگیرید.
 • وقتی هدفتان این باشد که آموخته هایتان را مورد استفاده قرار دهید،; می توانید به منحنی یادگیری خود شتاب بخشید.می توانید از NLP و الگوسازی رفتاری استفاده کنید.

راهکارهای افزایش یادگیری

 • بخش کردن به قطعات ریز
 • دیدن جنگل به جای درختان
 • نقشه کشی ذهنی
 • یادگیری طبیعی
 • الگوبرداری و مدلینگ

 

بخش کردن به قطعات ریز

 • چگونه یک فیل را می خورید؟ لقمه، لقمه
 • می توان کارهای بزرگ و دشوار را به اجزای کوچک تری تقسیم کرد تا انجام شدن آن آسان گردد.
 • با استفاده از تجزیه و جزء جزء کردن می توانید در هر زمینه ای یادگیری خود را افزایش دهید.

در ادامه مقاله در قسمت دوم که در روز های آینده منتشر خواهد شد، با ما همراه باشید.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران