چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن

چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن

چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن

چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن


 

چگونه سخن آغاز کنیم؟

اگر قصد دارید در روابط و مناسبات اجتماعی ماهر و کارآمد شوید،

در وهله ی نخست باید بیاموزید که چگونه باب سخن بگشایید.

این نکته را نباید از یاد برد که مطلب فاقد جاذبه نمی تواند توجه شنونده را برای مدتی زیاد جلب کند.

بنابراین ضرورت دارد که همواره در مقام سخن بر تاثیر کلام خود بیفزائید و عواطف شنوندگان را تهیج کنید.

گفت و شنود های متداول بین مردم اغلب با عباراتی نظیر آنچه در زیر می آید آغاز می شود.

سلام، حالتان چطور است؟

که به طور معمول با کلماتی نظیر: خوب هستم؛ متشکرم، پاسخ داده می شود.

سپس درباره وضعیت هوا اظهار نظر می گردد، آنگاه سکوت سنگینی بین دو طرف سایه می افکند; و سردی محیط به درجه صفر می رسد.

برای بسط و گسترش سخن باید مطالبی که خوش آیند; طرف مقابل است و او را مجذوب می کند مطرح شود; و آنگاه دستاویزی برای ادامه سخن در اختیار وی قرار گیرد.

شیوه های دستیابی به مقصود

یکی از شیوه های دستیابی به این مقصود، یافتن نیکی و جنبه های خوب در دیگران است.

از آنجایی که احساس و آرزوی مهم بودن و عظمت یکی از نیرومندترین غرایز بشر است،; هرگاه بکوشیم خصایل ویژه ای در مخاطب خود بیابیم و آن را صادقانه بستاییم،; او از صحبت ما مسرور و به آن علاقمند می شود و به ادامه سخن دعوت می گردد.

از سوی دیگر، تبسم دلنشین، دست دادن صمیمانه و شیرین زبانی، تنها زمانی در جذب مخاطب موثر است که قبل از هر چیز دقیقا از خواسته نیازش با خبر شوید.

برای این منظور باید با پرسش و گفتگو به دنیای درون او وارد شوید،; نیازهای واقعیش را کشف کنید و مراکز محرکه ذهن او را شناسائی نمایید; و آنگاه به جای توجه به توقعاتی که از طرف مقابل دارید،; ذهنتان را به آنچه می توانید برای او انجام دهید، متمرکز کنید.

شناسائی مراکز تحریک پذیر ذهن فرد مقابل به شما مجال می دهد; تا دقیقا از رفتار و گفتار او سردرآورده و نهایتا گفتگو را در جهت مزایا و منافع خود هدایت کنید.

چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن
چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن

شما برای روئیت دنیای ذهنی یا درونی دیگران که آمیزه ای از احساس، اندیشه و هیجان و عاطفه ها، باورها و کنش هاست به پزشک، روانپزشک و یا روانکاو نیاز ندارید.

بلکه می توانید این نیازها و تمایلات را با پیروی از چند فوت و فن ساده که بدان اشاره خواهیم کرد کشف کنید.

در زیر به چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن که معرف نیازهای عمده و اساسی انسان است اشاره می کنیم.

ارضاء این نقاط تحریک پذیر برای متقاعد کردن و ایجاد حالت پذیرندگی در افراد لازم و ضروری است.

۱۴ نقطه تحریک پذیر ذهن

 1.  حس توانائی فردی و سلطه جوئی
 2. آرزوی اهمیت یافتن و بزرگ شمرده شدن
 3. موفقیت مالی، پول و تمام چیزهایی که با پول قابل تبادل است.
 4. مورد قدردانی قرار گرفتن
 5. تایید و پذیرش شدن در محافل اجتماعی
 6. آرزوی موفق شدن، نیاز به برتری و پیشی گرفتن از همه
 7. تعلق به اصل و تبار و یا گروهی شاخص
 8. قدرت خلق سخن و یا جذابیت کلام
 9. انجام و یا تحقق کاری ارزشمند
 10. تجربه اندوزی
 11. آزادی و خلوت گزینی
 12. حس ارزشمندی نفس، بزرگی و احترام به خود
 13. عشق در تمام اشکال ممکن
 14. امنیت عاطفی.

 

انسان تنها وقتی به مرتبه کامل خشنودی و زضایتمندی می رسد; که تمام نیازهای اساسی او به طور کامل اقناع شود.

برای اینکه در ذهن فرد نفوذ کنید و تفکر و احساسات، اعمال و واکنش هایش را به دلخواه تغیر شکل دهید; و او را با خود موافق و هم عقیده کنید،; نخست می بایست با توجه به چهارچوب ذهنی و تمایلات وی، نقاط ماشه ای و تحریک پذیر ذهنش را کشف کرده; و بین مقصود خود و نیازهای او ارتباط برقرار کنید.

 

گرداوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: راهنمای کسب قدرت و نفوذ در دیگران؛ جیمز وان فیلت