تکنیک nlp

تغییر موقعیت ها با ان ال پی

تغییر موقعیت ها با ان ال پی

تغییر موقعیت ها با ان ال پی

می توانید با تغییر نحوه ی تفکرتان، موقعیت خود را تغییر دهید.

ابتدا تصاویر ذهنی خود را تغییر دهید، زیرا این کار به نوبه ی خود در دنیای بیرون شما تاثیر می گذارد.

این کار بر زبان بدن و رفتارتان نیز تاثیر می گذارد.

وقتی رفتارتان تغییر کرد، نتایجی که به دست می آورید، متحول می شوند.

تکنیک nlp

تمرین پنج دقیقه ای برای تغییر موقعیت

در اینجا روشی را برای تغییر تصاویر ذهنتان می خوانید تا بتوانید موقعیت خود را تغییر دهید:

 1.  به زمانی بیندیشید که بر اثر اتفاقی احساسی ناخوشایند داشته اید.
 2.  به احساس خود هنگام یادآوری این اتفاق توجه داشته باشید.
 3.  توجه کنید وضعیت بدنتان چگونه است
 4.  حال این تصویر درونی را پاک کنید
 5.  زمانی را به یاد آورید که احساس شادی یا اعتماد به نفس بالا داشتید
 6.  توجه کنید با به یاد آوردن خاطره آن احساستان چگونه است
 7.  به وضعیت بدنتان در این موقعیت توجه کنید

نکته مهم:

یاد بگیرید چگونه افکار و تصاویر منفی و مثبت ذهنی بر زبان بدن و موقعیت تان اثرگذار است.

تغییر زبان بدن با تغییر موقعیت

این روش برعکس هم موثر است.

اگر زبان بدنتان را تغییر دهید، در روحیه و احساس درونی تان تاثیر می گذارد.

هنرپیشه ها از این مساله به خوبی آگاه هستند.

وقتی فیلمی را نگاه می کنید، توجه کنید برای نشان دادن تغییر روحیه چگونه به بدنشان حالت می دهند.

این مساله در زندگی واقعی نیز تاثیر گذار است.

با تغییر زبان بدنتان زمانی که به حالت مناسب برای آن موقعیت برسید، می توانید موقعیت خود را تغییر دهید.

به این موضوع فکر و توجه کنید.

تغییر موقعیت

اگر با بدنی خمیده در حالت ناراحت و افسرده قرار بگیرید، نمی توانید هیجان زده شوید.

به همان ترتیب اگر به اطراف، بالا و پایین بپرید و دستتان در هوا باز باشند; و راست ایستاده باشید، نمی توانید حالتی ناراحت داشته باشید،; اما می توانید احساس شادی، اعتماد به نفس و هیجان داشته باشید.

تمرین پنج دقیقه ای برای تغییر زبان بدن و موقعیت

 1.  در حال حاضر می خواهید چه احساسی داشته باشید؟
  ممکن است بخواهید برای شروع کاری باانگیزه باشید; یا آن که برای صحبت با فرزند یا همسرتان بخواهید احساس عشق داشته باشید.
 2.  به بدنتان تکانی بدهید تا از حالتی که هم اکنون در آن هستید، رها شوید.
 3.  حالت بدن خود را آن قدر تغییر دهید تا احساسی مطلوب داشته باشید.
  می توانید بنشینید، بایستید یا حرکت کنید تا در حالت مطلوب قرار گیرید.
 4.  نفس عمیقی بکشید و به گونه ای تنفس کنید که گویی در آن موقعیت هستید.
 5.  حالت صورت تان را به گونه ای تبدیل کنید که با موقعیت مطلوبتان همخوانی داشته باشد.

انتخاب موقعیت ها

هر موقعیت جدید ممکن است پدیدآورنده ی امکانات و نتایجی باشد.

وقتی روحیه ی خوب و انگیزه ندارید، غمگین و کسل به نظر می رسید.

اما می توانید خیلی زود این احساس منفی را تغییر دهید.

دست از کارتان بردارید.

ستون فقرات خود را راست نگاه دارید.

به بالا نگاه کنید. لبخند بزرگی روی چهره ی خود بنشانید.

بلند فریاد بزنید: چه عالی! چه خوب! تا همان احساس در شما ایجاد شود.

موقعیت شما هر چه می خواهد باشد، تغییر حالت از شکل منفی به شکل مثبت نتیجه بخش است.

اگر در خودتان احساس اعتماد به نفس نمی کنید، نمی توانید تجارت خوبی داشته باشید.

اگر با حالتی عصبانی وارد جایی شوید، نمی توانید دوست تازه ای برای خود بیابید.

اگر درباره ی فروش، احساسی مثبت و خوب داشته باشید، می توانید فروشنده ی خوبی باشید.

اگر رفتار شاد و دوستانه ای داشته باشید، می توانید دوستان جدیدی برای خود پیدا کنید.

 

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
۵ دقیقه ان ال پی؛ کارولین بویز