کافه مهر نگار

کافه مهرنگار

کافه مهر نگار

مهر نگار: در این قسمت می توانید عشق و احساس درونی خود را به کسانی که دوستشان دارید با مناسبت تولد و…

یا حتی بدون مناسبت، به صورت متن یا عکس نوشته بیان کنید.

کافه مهر نگار

پیام شما پس از تایید توسط گروه آموزشی_پژوهشی تا بیکران طی ۲۴  ساعت،

در قسمت مهر نگار ثبت و ماندگار می گردد.

 

جهت ارسال پیام خود ، در قسمت نظرات پایین  صفحه، پیام خود را ارسال نمایید.

 

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران