هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان

هفت تکنیک برای تقویت

هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان
هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان


 

تکنیک اول:

نخست کادر و افراد را از احساسی که نسبت به آنان دارید باخبر کنید،; غالب کارکنان از این جهت که نمی دانند روئسا نسبت به آنان چه تصوری دارند; و عملکردشان را چگونه ارزیابی می کنند مدام در نگرانی به سر می برند.

با آگاه کردن افراد از عملکرد قبلی هرگز اجازه ندهید; که آنان درباره آنچه در سازمان می گذرد به حدس و گمان متوسل شوند.

روئسا لازم است که گاه اطلاعات جمع آوری شده از عملکرد قبلی را در جدولی ارزیابی کرده; و نسخه ای از آن را در اختیار فرد قرار دهند.

فرم ارزشیابی باید نشانگر کاستی ها و نواقص و افزایش پوانهای مثبت و اطمینان بخش باشد.

باید معلوم شود که آیا فرد به پیش می تازد، راکد مانده است و یا اینکه سیر نزولی می پیماید.

دومین تکنیک:

همواره افراد را در قبال عملکرد خوب و شایسته تحسین کنید.

روئسا می توانند در مقام تحسین با حسن بیان، آهنگ گرم و سخنان دلپذیر،; آتش اشتیاق را در دل کادر و افراد شعله ور کرده و آنان را به سعی و عمل بیشتر برانگیزند.

سومین تکنیک:

برای تقویت تواناییهای کارکنان به این نکته توجه کنید; که هنگام تحسین افراد از تملق و چاپلوسی بپرهیزید.

استفاده از کلماتی نظیر: بهترین، بی نظیر و بی مثال،; افراد را در خلوص و صداقت شما دچار شک و تردید می کند.

هفت تکنیک برای تقویت توانای
هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان

چهارمین تکنیک:

برای ارتقای توانایی های کارکنان می گوید گام برداشتن در راه رشد و پیشرفت; مستلزم آن است که شغل و حرفه افراد را بزرگ و ارزشمند شمرید.

پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار” را مطالعه کنید.

تقریبا تمام کارکنان، حتی سرایداران، تنها زمانی سودمند و مفید واقع می شوند که حس کنند وجودشان کارساز است و عدم حضورشان در نظم سازمان خلل وارد می کند.

پنجمین تکنیک:

طرحها و برنامه های عمده را، قبل از طی کردن مراحل نهایی،; با کارشناسان ارشد سازمان در میان گذارید و آنان را در قبال انتقال این اطلاعات به زیر دستانشان مسئول بشناسید.

ارائه اطلاعات به کارکنان قبل از انتشار رسمی آن،; احساس اهمیت و مسئولیت را در افراد برمی انگیزد و شرایطی را فراهم می کند; که آنان برای تکمیل طرح و برنامه جدید، کوشش به خرج دهند; و برای موفقیت هر چه بیشتر طرح مساعدت و تشریک مساعی کنند.

ششمین تکنیک:

اگر حس می کنید تغییرات برنامه ریزی شده شرکت بر وضعیت شغلی هر یک از پرسنل تاثیر می گذارد،; بی درنگ او را در جریان این موضوع قرار دهید.

هفتمین تکنیک:

حتی اگر تغییرات آتی شرکت در وضعیت شغلی افراد بی اثر است،; این موضوع را به اطلاع آنان برسانید.

یک سوء تفاهم کوچک می تواند به سرعت و سهولت موجبات تلخکامی افراد را فراهم آورد; و مسائل حاد و عمیقی را در پی داشته باشد.

با توصیف آنچه در شرکت می گذرد و ارائه اطلاعات در مورد برنامه ها; و تغییرات احتمالی می توان به سادگی بر این قبیل مسائل غلبه کرد.

علاوه بر همه اینها یکی از مهم ترین وظایف کارکنان این است; که با صراحت به مسائل و حقایق اشاره کنند و کارفرمایان را از آنچه واقعا در سازمان می گذرد با خبر سازند.

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار

پیشرفت و ارتقاء

پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار

پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار


 

کلماتی که ادا می کنید و شیوه ای که مطلب مورد بحث را ادا می کنید; به طور مستقیم میزان نفوذ شما را در محیط کار تعیین می کند

و نشان می دهد که تا چه مدارجی می توانید پیشرفت کنید; و چه موقعیت ها و مقام هایی را احراز نمایید.

NLP و تحول عظیم در کسب و کار” را مطالعه کنید.

در این مقاله قصد داریم با ارائه سیزده تکنیک زیر; به شما بیاموزم که چگونه در سلسله مراتب اداری مدارج ترفیع ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر گذارید; و به منتهای درجه ی پیشرفت حرفه ای نائل آیید.

 1. از آنجائی که نمی توانید با زور و فشار به خواسته های خود جامه عمل بپوشانید،; ناگزیر هستید که در مقام سخن بر تاثیر کلام خود بیفزائید،; چندان که عواطف طرف مقابل بیش از حد عادی تحریک شود،; در موضع شما قرار بگیرد و با شما هم رای و هم صدا گردد.
  ۱۴ نقطه تحریک پذیر ذهن” را مطالعه کنید.
 2. برای پیوستن به جمع مدیران موفق باید بتوانیم همانند آنان سخن بگوییم; و مطلب مورد بحث را به گونه ای الغاء و استدلال کنیم که افراد آن را بپذیرند; و برای آنان جای تردید باقی نماند.
  NLP و کنترل گفتگو” را مطالعه کنید.
 3. نوع لباس، حالت چهره، مدل مو، شیوه نشست و برخاست، حالت چشم ها، تن صدا و فاصله نسبت به مخاطب، جملگی بر ذهن طرف مقابل تاثیری ماندگار به جا می گذارد; و بسیاری از احساسات و واکنش های او را در آینده تعیین می کند.

  پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار
  پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار
 4. لبخند و گشاده روئی

  یکی از ارکان اساسی پیشرفت در کسب و کار محسوب می شود،; تبسم نباید ساختگی و تصنعی باشد بلکه باید از خلوص نیت گواهی دهد و از ژرفای  درون برخیزد.
  قدرت لبخند” را مطالعه کنید

 5.  هنگام گفتگو با طرف مقابل، مانند جسمی بی جان ساکت و بی حرکت ننشینید&بلکه با ذکر عباراتی کوتاه نظیر:
  که اینطور، البته، نشان دهید که به سخنانش توجه کامل دارید و به آن علاقمندید.
 6.  از طرح نکات کوچک و پیش پا افتاده اجتناب کنید،

  زیرا اشاره به چنین مطالبی افق فکریتان را کوچک جلوه داده; و به مقام و موقعیت شما آسیب می رساند.

 7.  هر گونه مخالفت و عدم توافق خود را در کمال آرامش و ادب بیان کنید;
  البته نقطه نظر خود را با بیان دلیل ارائه نمائید; چون نقطه نظرهای مخالفی که بر مبنای احساسات و عواطف بیان شود، ارزشمند نیستند.
 8. روابط و مناسبات اجتماعی خود را گسترش بخشید،; دستیابی به موقعیت خوب و دلخواه در محیط کار اقتضا می کند که با افراد مختلف به توافق برسید; و در صف واحد قرار بگیرید.
  ان ال پی و برقراری روابط اجتماعی” را مطالعه کنید.
 9.  صعود از نردبان ترقی مستلزم آن است که با میل و اشتیاق جانکاه از حرفه خویش استقبال کنید.
 10. از مخاطره جویی نهراسید.
  اگر جانب احتیاط برگیرید و از چاردیواری امن و راحت پا فراتر نگذارید،; تغیییری چشمگیر در کسب و کارتان مشاهده نخواهید کرد.
 11. افرادی که از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند; هرگز به کمال رشد نمی رسند و مدارج رفیع ترقی را طی نمی کنند.
 12. رشد و ترقی در کسب و کار نه تنها مستلزم نفوذ کلام است،; بلکه به میزان کافی محتاج ابتکار، نوآوری و خلاقیت است.
  NLP و تحول عظیم در کسب و کار را مطالعه کنید.
 13. برای کسب پیشرفت در حرفه خویش ناگزیر هستید; نظر مقام مافوق مدیرتان را به سوی خود جلب کنید و او را به نحوه انجام کارتان خشنود سازید.
  پیشرفت کار و زندگی با ۸ نکته” را مطالعه کنید.

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

راهنمای کسب قدرت و نقوذ در دیگران؛ جیمز وان فیلت

هفت ویژگی برای موفقیت

هفت ویژگی برای موفقیت

هفت ویژگی برای موفقیت

هفت ویژگی برای موفقیت


 

هفت ویژگی وجود دارد که افراد موفق در وجود خود پرورانده اند،; این هفت ویژگی به افراد قدرت می دهند تا برای رسیدن به موفقیت به هر تلاشی دست بزنند.

این هفت ویژگی که موفقیت شما را تضمین می کنند، اینگونه بر شمرده می شوند.

ویژگی شماره ۱: عشق

تمام این افراد، انگیزشی قدرتمند و انرژی بخش یافته اند که آنها را به سوی حرکت و رشد می راند.

عشق سوخت قطار موفقیت آنان را تامین می کند; و باعث می شود نیروی بالقوه حقیقی شان را بیدار کنند.

عشق به زندگی قدرت و مفهوم و معنا می بخشد.

هیچ موفقیتی بدون عشق حاصل نمی گردد،; خواه هدف یک ورزشکار باشد یا یک هنرمند و دانشمند!

ویژگی شماره ۲: باور

باور انسانهای موفق در مقایسه با انسان های شکست خورده تفاوت فاحشی دارد.

باورهای ما در این مورد که چه هستیم و چه می توانیم باشیم; دقیقا بر آن چه خواهیم بود تاثیر می گذارند.

عشق و باور انرژی ما را در جهت پیشروی به سوی کمال و تعالی تامین می کنند.

اما پیشروی کافی نیست!

ویژگی شماره۳: استراتژی یا راهکار

راهبرد و استراتژی روشی است جهت سازمان دادن منابع.

هر مجری، سیاستمدار، پدر و مادر یا کارمندی می داند; تنها در اختیار داشتن منابع برای رسیدن به موفقیت کافی نیست.

هر انسانی باید از آن منابع در موثرترین حالت استفاده کند.

استراتژی یعنی درک این که بزرگترین مهارت ها و استعدادها باید در مسیر درست قرار گیرند.

هفت ویژگی برای موفقیت
هفت ویژگی برای موفقیت

ویژگی شماره ۴: تشخیص ارزش ها

وقتی به عواملی می اندیشیم که باعث شدند کشوری از عظمت برخوردار شود،; خصوصیاتی از قبیل وطن پرستی، غرور، تحمل و عشق به آزادی را به یاد می آوریم.

ارزش ها به ما می گویند چه چیزهایی مهمند و واقعا از اهمیت برخوردارند.

ارزش ها سیستم های اعتقادی خاصی هستند که به ما می گویند; چه چیزهایی در زندگی مان درست یا نادرستند.

قضاوت هایی هستند که به ما نشان می دهند چه چیزی به زندگی معنا می بخشند.

ویژگی شماره ۵: انرژی

گام نهادن به سوی تعالی با سستی و ضعف تقریبا غیر ممکن است.

افرادی هستند که تمام ویژگی های موفقیت را دارند،; منتهی شور کافی را برای رسیدن به دانسته های خود ندارند.

انسانهای بزرگ فرصت های بزرگ را به چنگ می آورند و به آنها شکل می دهند.

هر موفقیت بزرگی از انرژی جسمی، ذهنی و معنوی جدا نیست; و به ما امکان می دهد تا از آنچه داریم، حداکثر استفاده را بکنیم.

ویژگی شماره ۶: نیروی برقراری ارتباط

کم و بیش تمام افراد موفق توانایی دارند تا با افراد مختلف; و نیز کسانی با اعتقادات مختلف رابطه برقرار کنند.

آنها توانایی دارند تا با افراد مختلف و نیز کسانی با اعتقادات مختلف رابطه برقرار کنند.

هر انسان در اعماق قلب خود خواستار ایجاد روابطی پایدار با دیگران است; و بدون آن هر موفقیت و پیشرفتی پوچ و تو خالی است.

ویژگی شماره ۷: تسلط بر روابط

روشی که با دیگران و خودمان ارتباط برقرار می کنیم،; در نهایت کیفیت زندگی مان را مشخص می کند.

انسان هایی که زندگی و فرهنگ ما را دگرگون می کنند در ارتباط با دیگران تسلط دارند.

وجه اشتراک این افراد توانایی انتقال یک بینش، تجسس، شادی و یا پیام به دیگران است.

تسلط بر روابط است که والدین و یا هر فرد دیگری را بوجود می آورد.

 


 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: قدرت بی پایان؛ آنتونی رابینز

هفت ویژگی برای موفقیت

غلبه بر مشکلات و موانع

غلبه بر مشکلات

غلبه بر مشکلات و موانع

غلبه بر مشکلات و موانع


هنگامی که با دیگران سرو کار دارید، انجام پاره ای از آزمایشات و خطاها اجتناب ناپذیر است،; شما نمی توانید با همان سرعت، اطمینان و تاثیرپذیری که بر روی نتایج خود دارید، رفتار دیگران را کنترل کنید.

اما راه موفقیت فردی فراگیری این کار است.

انعطاف پذیری وجه اشتراک کسانی است که در ارتباطات خود موفقند.

آنها می دانند چگونه باید دیگران را سنجید و بعد رفتار خود را تغییر می دهند.

فردی که در برقراری ارتباط استاد است،; به جای این که با دیدگاه شخص مقابل به مخالفت برخیزد،; با نرمش و انعطاف پذیری متوجه حالت مقاومت او می شود،; نکات مورد توافق را در می یابد، خودش را با آنها تطبیق می دهد; و بعد جهت بحث و گفتگو را به سمت دلخواه سوق می دهد.

پاره ای لغات و عبارات باعث ایجاد مقاومت و مشکلات می شوند.

لغت “اما” یکی از مخرب ترین لغات زبان ماست.

لغت “اما” تمام حرف های قبلی شما را نفی می کند.

اگر کسی بگوید حرف شما را قبول دارد ولی …، چه احساسی پیدا می کنید؟

اگر به جای کلمه “اما” از حرف “و” استفاده کنید چه مانعی دارد؟

با شما موافقم و …

غلبه بر مشکلات
موفقیت فردی

“و” به جای “اما”

در اینجا با ورود به دنیای طرف مقابل رابطه ای صمیمانه به وجود می آورید; و به جای اینکه با کاربرد لغاتی مانند “اما” یا “ولی” صحبت هایش را نفی کنید; و حالت تدافعی به او بدهید، به درستی سخنان او مُهر تایید می زنید.

شما چهارچوبی توافقی ایجاد می کنید که پیوندی به وجود می آورد; و بدون ایجاد مقاومت، باب تغییر مسیر را می گشایید.

توجه داشته باشید لزومی ندارد با محتوای حرف های طرف مقابل موافقت کنید،; همیشه می توانید نظرات او را در مورد مطلبی تحسین کنید،; به آنها احترام بگذارید یا نظراتش را تایید کنید.

می توانید به احساسات او احترام بگذارید، چون اگر در موقعیت جسمی او بودید; و اگر مانند او درک می کردید، احساستان نیز مانند او بود.

اگر از چهار چوب توافقی استفاده کنید، متوجه می شوید; با توجه بیشتری به حرف های طرف مقابل، خواهید توانست به راههای جدیدی برای تحسین دیگران پی ببرید.

بهترین فروشندگان و بهترین استادان فن ارتباط می دانند; وادار کردن شخصی به انجام کاری که نسبت به آن تمایل ندارد، کار دشواری است.

شما می توانید با بحثی که در چهارچوب توافقی قرار دارد و با گریز از جدل، به خواست خود دست یابید.

راز برقراری ارتباطی موثر ایجاد چهار چوبی است که طرف مقابل بتواند; حرف هایی را که می خواهد بر زبان آورد.

در هم شکستن الگو ها

راه دیگر برای از بین بردن مقاومت، درهم شکستن الگوهای آنهاست.

یکی از بهترین روش های برهم زدن الگوی افراد، منحرف کردن ذهن آنهاست.

اشخاص دچار چنین حالت هایی می شوند، چون نمی دانند چگونه می توانند به کاری دیگر بپردازند.

ممکن است حالت افسردگی به خود بدهند، چون مورد توجه قرار می گیرند; و از آنان در مورد ناراحتی شان سوالات پر مهر و محبتی می شود.

چه مانعی دارد اگر شما کار دیگری انجام دهید، مثلا او را قلقلک دهید،; حرف هایش را نشنیده بگیرید و خود را به بی اعتنایی بزنید.

او نمی تواند عکس العملی نشان دهد و با سردرگمی از آن حالت خارج می شود.

در این راه هر چه بیشتر انعطاف پذیر باشید، انتخاب های بیشتری خواهید داشت، درهای بیشتری بر روی شما گشوده خواهد شد و موفق تر خواهید بود.


 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: قدرت بی پایان؛ آنتونی رابینز

غلبه بر مشکلات و موانع

حواس شش گانه را بشناسیم

حواس شش

حواس شش گانه را بشناسیم

حواس شش گانه را بشناسیم


 

در عصر مفهومی نیاز داریم که اندیشیدن قسمت چپ مغز را; با تسلط بر شش استعداد ذاتی قسمت راست مغز تکمیل کنیم.

این شش استعداد می تواند به توسعه ی کامل و جدید که دوران جدید طالب آن است یاری کنند.

۱- فقط عمل نکنید، بلکه طراحی هم بکنید

دیگر کافی نیسیت که محصولی، خدماتی، تجربه ای، یا سبک زندگی ای خلق کنید که عملی باشد.

امروزه از نظر اقتصادی حیاتی و از نظر شخصی نعمتی است; که چیزی را خلق کنید که زیبا، هوسبازانه یا از نظر عاطفی مشغول کننده باشد.

۲- فقط استدلال نکنید، بلکه داستان هم بسرائید

وقتی زندگی ما مالامال از اطلاعات و داده است، کافی نیست استدلالی موثر تنظیم کنید.

کسی در جایی در نهایت نکته ی مخالفی پیدا می کند; که نظر شما را رد می کند، توانایی ساخت هنرمندانه ی داستانی گیرا نیز; به بخشی از متقاعد کردن، برقراری رابطه، و درک خود تبدیل شده است.

۳- فقط تمرکز نکنید، بلکه همنوائی هم بکنید

در بخش عمده ای از دوران های صنعتی و اطلاعاتی تمرکز و تخصص مورد نیاز بود.

قرار دادن قطعات کنار هم، یا چیزی که همنوایی می نامم.

چیزی که امروزه شدیدا مورد تقاضا است تحلیل نیست، ترکیب است.

دیدن تصویر کلی امور، گذشتن از مرزها، توانایی ترکیب قطعات متمایز جذاب و نو است.

حواس شش گانه
حواس شش گانه را بشناسیم

۴- فقط منطقی نباشید، بلکه همدل هم باشید

ظرفیت تفکر منطقی یکی از چیزهایی است که ما را انسان می کند.

اما در دنیایی از اطلاعات همه جا حاضر و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، منطق به تنهایی کارساز نیست.

چیزی که افراد کمیاب را متمایز می کند، توانایی آنها در درک چیزهایی است; که همنوعان زن و مردشان را وا می دارد عمل کنند، ارتباط برقرار کنند، و به دیگران توجه کنند.

۵- فقط جدی نباشید، بلکه معنا هم ببخشید

شواهد زیادی به مزایای درمانی و حرفه ای خنده، سرخوشی، بازی و شوخ طبعی اشاره دارد.

البته بعضی اوقات باید جدی بود، اما متانت بیش از حد می تواند برای حرفه ی شما بد باشد،; و برای زندگی عمومی تان بدتر باشد.

در عصر مفهومی در زندگی و در کار، همه ی ما به بازی نیاز داریم.

۶- فقط مال نیندوزید، بلکه معنا هم ببخشید

ما در دنیایی از فراوانی چشمگیر مادی زندگی می کنیم.

این امر صدها میلیون نفر را از سختی های روزمره رهانیده; و ما را رها کرده تا اهداف والاتری را دنبال کنیم:

مقصود، تعالی و ارضای معنوی.

طراحی، داستان، همنوایی، همدلی، بازی و معنا، اینها حواس ششگانه ای هستند; که به صورت فزاینده ای به زندگی ما جهت می دهند و به دنیای ما شکل می دهند.

بسیاری از شما بی تردید به این تغییر خوشامد می گویید،; اما برای بعضی از شما ممکن است این چشم انداز ترسناکی باشد.

ترس نداشته باشید، نیاکان غار نشین ما در دشت های گرم، داستان می سراییدند، همدلی نشان می دادند و چیزی نو طراحی می کردند،; این توانایی ها همیشه بخشی از معنای انسان بودن را تشکیل داده است.

اما این عضلات پس از چند نسلی که در عصر اطلاعات زندگی کرده اند، تحلیل رفته اند.

چالش این است که آنها را دوباره به شکل اول برگردانیم.

 

گرداوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: ذهن کامل نو؛ دانیل ه. پینک

 

حواس شش گانه را بشناسیم

سطوح یادگیری (قسمت اول)

سطوح یادگیری

سطوح یادگیری (قسمت اول)

سطوح یادگیری


 

برای شتاب بخشی به سرعت یادگیری بهتر است ابتدا با 3 سطح یادگیری آشنا شد.

سه سطح یادگیری

چیست که عاشقانه می خواهید یاد بگیرید؟

آیا این که می خواهید یاد بگیرید موضوعی مانند جغرافی، ریاضی، علوم یا تاریخ است؟

آیا یک مهارت اجتماعی مانند صحبت کردن با اعتماد به نفس در برابر دیگران است؟

درباره یاد گرفتن یک زبان جدید چه نظری دارید؟

جوابتان هر چه باشد، این مهمترین چیزی است که قبل از شروع کردن باید بدانید.

در چه سطحی می خواهید آن را بیاموزید؟

یادگیری از سه سطح متفاوت تشکیل می شود.

سطح اول:

سطح اول اطلاعات است.

ما خیلی ساده نیاز داریم که اطلاعات جدیدی را به ذهن خود بدهیم; تا بعدا آن را تکرار کنیم و از آن استفاده نماییم.

این سطحی از یادگیری است که برای شرکت در یک آزمون به آن احتیاج داریم; اما قصدی نداریم که بعدا دوباره از آن استفاده کنیم.

اگر هدف شما صرفا دادن و گرفتن اطلاعات است راهکارهای حافظه به شما خدمت خواهند کرد.

سطح دوم:

اما اگر می خواهید از این حد یادگیری فراتر روید،; سطح دوم یادگیری به فراسوی اطلاعات می رود.

در اینجا درک عمیق تری از آنچه یاد می گیرید به دست می آید.

برای مثال من همیشه شیفته هیپنوتیزم بوده ام.

من به دانش ذهن انسان بهای فراوان می دهم.

شدت علاقه من به حدی است که همیشه خواسته ام از طرز کار مغز اطلاعات بیشتری به دست آورم.

سطوح یادگیری
سطوح یادگیری
سطح سوم:

و سرانجام، گاه هدف شما در یادگیری کاربرد است.

به عبارت دیگر می خواهید آنچه را یاد می گیرید در دنیا به کار بگیرید.

خواه چگونه رانندگی کردن را می آموزید یا طرز کار با یک کامپیوتر یا جراحی مغز را !

وقتی هدفتان به کار بردن آموخته هایتان باشد،; زمانی متوجه می شوید که مسائل را آموخته اید که بتوانید آموخته هایتان را به کار بگیرید.

وقتی بدانید که می خواهید در چه سطحی یاد بگیرید،; متوجه می شوید که از چه راهکاری باید استفاده کنید.

راهکارها

 • برای جمع آوری اطلاعات، از خواندن، یادداشت برداری و راهکارهای افزایش حافظه استفاده کنید.
 • برای رسیدن به درک عمیق تر، از بخش بخش کردن اطلاعات، از ابزار نقشه های ذهنی استفاده کنید.
 • این گونه می توانید دشوارترین موضوعات را به بخش های کوچک تری تبدیل کنید و آنها را یاد بگیرید.
 • وقتی هدفتان این باشد که آموخته هایتان را مورد استفاده قرار دهید،; می توانید به منحنی یادگیری خود شتاب بخشید.می توانید از NLP و الگوسازی رفتاری استفاده کنید.

راهکارهای افزایش یادگیری

 • بخش کردن به قطعات ریز
 • دیدن جنگل به جای درختان
 • نقشه کشی ذهنی
 • یادگیری طبیعی
 • الگوبرداری و مدلینگ

 

بخش کردن به قطعات ریز

 • چگونه یک فیل را می خورید؟ لقمه، لقمه
 • می توان کارهای بزرگ و دشوار را به اجزای کوچک تری تقسیم کرد تا انجام شدن آن آسان گردد.
 • با استفاده از تجزیه و جزء جزء کردن می توانید در هر زمینه ای یادگیری خود را افزایش دهید.

در ادامه مقاله در قسمت دوم که در روز های آینده منتشر خواهد شد، با ما همراه باشید.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

تمرکز کارافرین ها – راه کارهای موفقیت کارآفرینی قسمت ۳

تمرکز کارافرین

تمرکز کارافرین ها – راه کارهای موفقیت کارآفرینی قسمت ۳

تمرکز کارافرین ها

کارآفرینان افراد خلاقی هستند که کارهارا به گونه ای متفاوت انجام می دهند.

با مداومت و پشتکار و پیگیری روزانه آن را پیشرفت می دهند تا به موفقیتی که درون ذهن خود دارند دست یابند.

در دوقسمت قبل به اهمیت داشتن هدف برای یک کارآفرین; و تصویر ذهنی وی از زندگی که میخواهد با کارآفرینی داشته باشد،

استعداد ها و توانایی های یک کارآفرین و شیوه های توسعه کاری کارآفرینان پرداختیم.

 

[ult_createlink title=”کارآفرینی و راهکارها – قسمت اول” btn_link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fkarafarini1%2F|title:%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86|target:%20_blank|” link_hover_style=”Style_2″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” background_color=”#1e73be” bghovercolor=”#dd3333″ text_style=”right” heading_style=”text-decoration:underline;,font-style:italic;”]

 

[ult_createlink title=”راه کارهای کارآفرینی قسمت ۲” btn_link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fkarafarini2%2F|title:%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86|target:%20_blank|” link_hover_style=”Style_2″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” background_color=”#1e73be” bghovercolor=”#dd3333″ text_style=”right” heading_style=”text-decoration:underline;,font-style:italic;”]

 

در این قسمت به بررسی قدرت تمرکز کارآفرینان و شکست هایی که که در طی مسیر می خورند می پردازیم.

تمرکز کارافرین

تمرکز کارافرینتمرکز بر توانایی ها

هرکسی قادر به انجام کارهایی است که در آن رشته و حرفه، مهارت و استعدادی داشته باشد.

بنابراین متناسب با توانایی ها و مهارت هایتان، در رشته کاری خود فعالیت کنید .

هرکدام از ما انسان ها نقاط ضعف و قوتی داریم.

با شناخت صحیح آنها و افزایش مهارت ها و استعداد هایمان می توانیم شرایط مناسب تری را در کسب و کار خود ایجاد کنیم.

نتیجه شناخت و افزایش مهارت ها و استعداد هایمان چیزی جز افزایش اعتماد به نفس نیست .

انسان با تمرکز بر توانایی هایش می تواند اعتماد به نفس خود را بالا برده; و با این امر به رویاهای بسیاری که در سر دارد دست یابد.

در ادامه سوالاتی که در قسمت قبل برای پیدا کردن استعداد ها مطرح کردیم; در این قسمت به تمرین دیگری جهت پیدا کردن تعداد بیشتری از استعداد هایمان و روش استفاده از آنها می پردازیم.

[ult_createlink title=”متمرکز شدن روی استعداد” btn_link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2F%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25B2-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%2F|title:%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2|target:%20_blank|” link_hover_style=”Style_2″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” background_color=”#1e73be” bghovercolor=”#dd3333″ text_style=”right” heading_style=”text-decoration:underline;,font-style:italic;”]

مرحله اول:

لیستی از توانایی ها و استعداد هایی که در مرحله قبل بدست آوردید تهیه کنید.

روزی دوبار آنها را بخوانید و بعد از هر بار خواندن سعی کنید یک توانایی و استعداد دیگر را هم درون خود پیدا کرده; و به لیست اضافه کنید و از ذهن خود بخواهید تا توانایی های بالقوه ای که شما دارید و از آنها بی خبرید را به شما نشان دهد.

مرحله دوم:

در این مرحله از تمرین بر این بیندیشید که با کدام یک از این توانایی ها; ویا ترکیب این توانایی ها می توانید کسب و کاری بزرگ راه بیاندازید.

مرحله سوم :

دراین مرحله به افزایش مهارت و توانایی هایی بپردازید که در مرحله دوم پیدا کرده اید .

انجام این چند تمرین استعداد ها و توانایی های شما را به شما نشان می دهد; و باعث افزایش اعتماد به نفس شما در طی مسیر می شود.

با پرورش مهارت و توانایی خود در استعداد هایتان; اعتماد به نفس بالا تری را نیز می توانید برای موفقیت خود ایجاد کنید.

مرحله چهارم:

کارهای کوچک و یا بزرگی را در نظر بگیرید که با استفاده از این استعداد هایی که پیدا کرده اید می توانید انجام دهید.

با انجام این کار ها نه تنها خود را خیلی عمیق تر بررسی می کنید; بلکه خود را برای کارهای بزرگ تری که در آینده در مسیر کارآفرین شدن باید انجام دهید نیز آماده می کنید،

زیرا اعتماد به نفس شما با انجام موفق تعداد زیادی از این کارها تثبیت می شود.

تمرکز کارافرین

کارافرینهرگز به شکست فکر نکنید

یک بار درباره شکست در رمانی خواندم آغاز هرکاری با شکست و نا امیدی در ذات هیچ موجود زنده ای نیست.

شما در جایگاه یک کارآفرین باید اهداف و رویاهای خود را بشناسید و آنها را کامل باور کنید.

همیشه با برنامه ریزی و طبق الگوی از پیش مشخص شده حرکت کنید.

حتی در صحت موفقیت هم از کوچک ترین خطر ها دوری کنید; و به دنبال ایجاد راه های بهتری برای انجام کارها به شیوه کم خطر تر باشید.

شکست تنها مانع موفقیت برسر راه موفقیت انسان ها است.

اکثر افراد به خاطر ترس از موفق نشدن شکست می خورند.

در واقع شکست مانع ذهنی است که حس رسیدن به پیروزی را به چالش می کشد.

برای رهایی از افکار و احساس ترس از شکست و داشتن برنامه ریزی عالی; برای موفقیت به تمرینی که در ادامه برای شما عنوان میکنم عمل کنید.

مرحله اول:

تمام مراحلی که فکر می کنید ممکن است شما را به شکست برساند را بنویسید.

مرحله دوم :

با مشورت گرفتن از افراد با تجربه تر در کسب و کار خود عوامل بیشتری را که ممکن است باعث شکست شما در کسب و کارتان شود را بررسی کنید.

مرحله سوم:

برای هرکدام از این عوامل سه راه حل بنویسید . تا اگر اتفاق افتادند بتوانید بحران را مدیریت کنید.

مرحله چهارم:

اگر برای عاملی نتوانستید راه حل پیدا کنید برای بررسی آن و پیدا کردن راه حل از افراد با تجربه تر در کسب و کار خود کمک بگیرید.

اگر همواره به عواملی که ممکن است بابت موفقیت و یا شکست شما شود فکر کنید.

برای مدیریت بحران ها و استفاده از فرصت ها برنامه ریزی کنید احتمال شکست به صفر می رسد .

سعی کنید همواره به کسب و کار خود و شرایط حال حاضر و شرایطی که ممکن است در آینده به وجود بیاید فکر کنید.

تا به این جای مقاله به عواملی برای قرار گرفتن و حرکت در مسیر کارآفرین حرفه ای شدن پرداختیم

در قسمت های بعدی به بررسی عوامل بیشتری که در موفقیت کار آفرینان موثر است خواهیم پرداخت.

 

ایمان طوسی

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

برگرفته از سایت کارآفرینان برتر

 

تمرکز کارافرین ها – راه کارهای موفقیت کارآفرینی قسمت ۳