ان‌ال‌پی و چهارچوب‌های ذهنی (قسمت سوم)

چارچوب ذهنی

چهارچوب ذهنی مبحث جدید درباره افراد جوربین و ناجوربین تمرکز کرده است که شما نیز با این جور افراد آشنا شوید. در مقاله‌های قبل (قسمت اول و قسمت دوم) در مورد ۳ چهارچوب مهم حالات جاذبه و دافعه، داخلی یا خارج بودن معیارها و حالت خودمحوری و دیگر محوری صحبت کردیم، در ادامه با سایر چهارچوب‌ها آشنا می‌شویم.

چهارچوب ذهنی جوربین و ناجوربین

چهارمین چهارچوب ذهنی مربوط به حالت جوربین و ناجوربین است.

این چهارچوب مربوط به نحوه درک و یادگیری اطلاعات است. بعضی‌ها در جهان پیرامون خود بیشتر به شباهت‌ها ( افراد جوربین ) توجه می‌کنند. به امور مختلف نظر می‌کنند و آنچه در آنها مشترک است می‌بینند. این افراد را جوربین می‌گوئیم.

دسته دیگر، افراد ناجوربین یا تفاوت بین هستند. این افراد، اشیاء جهان پیرامون خود را می‌بینند و به تفاوت‌های آنها توجه می‌کنند.

برای اینکه افراد جوربین و یا ناجوربین را تشخیص دهید، از آنها بپرسید که رابطه بین دو شیئی یا مفهوم معین چیست و بعد ببینید که ابتدا به شباهت‌ها توجه می‌کنند یا تفاوتها.

پنجمین چهارچوب ذهنی، نحوه مجاب‌شدن افراد است.

استراتژی مجاب‌کردن افراد شامل دو بخش است. برای اینکه دریابیم چه عوامل ثابتی همیشه موجب مجاب شدن فرد معینی می‌گردد، ابتدا باید بدانیم چه عواملی از مجاب شدن فرد جلوگیری می‌کند. دوم اینکه عامل یا محرک معینی که موجب مجاب‌شدن وی می‌شود چندبار باید تکرار شود.

برای کشف چهارچوب ذهنی فرد در زمینه مجاب‌شدن می‌توانید از وی سوال کنید: چگونه می‌دانید فرد دیگر برای انجام کاری مناسب و آن را خوب انجام می‌دهد:

 1. با مشاهده کار او
 2. از طریق اظهارنظرهای کتبی یا شفاهی دیگران
 3. از طریق همکاری با او

جواب ممکن است ترکیبی از این حالات باشد. برای کشف جنبه دوم می‌توانید بپرسید فرد موردنظر، چندبار باید شایستگی خود را نشان دهد که شما قانع شوید؟ به این نوع سوال چهارنوع جواب می‌توان داد:

 1. فوری(یکبار مشاهده کار خوب)
 2. چندبار(۲بار یا بیشتر)
 3. در طول یک دوره معین(چند هفته یا چندماه)
 4. بطور مداوم (یعنی باید همیشه کار خود را خوب انجام دهد)

ششمین چهارچوب ذهنی در زمینه امکانات در قبال اجبار

از شخصی سوال کنید که چرا در فلان شرکت استخدام شده، یا چرا اتومبیل یا خانه فعلی خود را خریده است. بعضی افراد در درجه اول در اثر اجبار به انجام کاری وادار می‌شوند تا در اثر میل و علاقه شخصی.

کاری را می‌کنند که باید بکنند، یعنی به طرف امکانات و کارهائی که می‌توان کرد جلب نمی‌شوند. در پی تجربیات گوناگونی که می‌توانند امکانات آن را فراهم سازند نیستند، بلکه زندگی را بصورت هر چی پیش آید خوش آید می‌گذرانند.

بعضی دیگر در جستجوی امکانات هستند، به دنبال علائق خود می‌روند و راههای تازه، مسیرهای نو و تجربیات جدیدی را امتحان می‌کنند، به راههای ناشناخته بیشتر علاقه دارند و دوستدار تحول ومترصد فرصت هستند.

هفتمین چهارچوب ذهنی، در مورد نحوه کار‌کردن افراد است

هر کسی برای کار کردن استراتژی خاصی دارد. بعضی از افراد، حتما باید به طور مستقل کار کنند. این افراد نمی‌توانند با دیگران همکاری نزدیک داشته باشند و چنانچه سرپرستی زیادی روی آنها اعمال شود کار کردن برایشان مشکل می‌شود و باید کار را خودشان بچرخانند.

بعضی دیگر به‌عنوان عضوی از گروه خوب کار می‌کنند. یعنی دارای استراتژی همکاری هستند و مایلند در هر کار، با دیگران مسئولیت مشترک داشته باشند. در عین حال دسته سومی وجود دارد که در عین علاقه به همکاری با دیگران، مایلند مسئولیت هر کاری را به تنهایی عهده‌دار شوند.

دانستن چهارچوب‌های ذهنی، امری مهم و مفید است، اما برای درک چهارچوب‌های ذهنی گوناگون باید حساسیت، آگاهی و قدرت تصور کافی داشت.

 گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:

به سوی کامیابی؛ آنتونی رابینز

ان.ال.پی و متاپروگرام – قسمت دوم

متاپروگرام nlp

ان ال پی و متاپروگرام – قسمت دوم

ان.ال.پی و متاپروگارام


متاپروگرام و ان‌ال‌پی قسمت اول” را مطالعه کنید.

افراد مختلف، زمان انرژی و منابعشان را به کار می برند تا به طرف چیزی حرکت کنند که برایشان خوشایند است یا از چیزی که ناراحت شان می کند، دور شوند.

آنها برای قضاوت درباره ی اینکه کاری خوب است یا بد یا اینکه نتیجه ی انجام کاری خوشایند است یا ناراحت کننده،; از ارزش های خود به عنوان معیار استفاده می کنند.

به عنوان قانونی کلی، انسان ها در حال دور شدن از چیزی هستند یا به طرف چیزی حرکت می کنند.

می توان گفت انسان ها یا به سوی لذت حرکت می کنند و یا دوست دارند که از درد و ناراحتی دور شوند.

افرادی که از الگوهای برنامه ی ذهنی “دور از” پیروی می کنند، به نظر افراد دسته ی مقابل، منفی به نظر می رسند.

افرادی که از برنامه های ذهنی “دور از” پیروی می کنند، می خواهند بدانند چه چیزی ممکن است با مشکل روبرو شود; و برای کار در بخش تولید، مدیریت بحران و یا تحلیل، مناسب هستند.

می توان با تهدید از دست دادن شغل و مواردی از این دست به این افراد انگیزه ی مضاعف داد.

افرادی که از برنامه ی ذهنی “به طرف” پیروی می کنند، برای رسیدن به چیزی خوشایند انگیزه می یابند.

با آنها درباره ی افزایش حقوق و پاداش صحبت کنید و ببینید که چشم هایشان چگونه برق می زند و صاحب انگیزه می شوند.

این واکنش آنها الزاما به دلیل حرص و طمع نیست، طبیعت آنها به گونه ای است که با پاداش هیجان زده می شوند.

انتخابی/عملکردی

اگر بیشتر فردی انتخابی هستید، از به کار بردن شیوه های جدید انجام کارها خوشحال می شوید.

به عنوان فردی عملکردی دوست دارید شیوه های جدید از پیش تعیین شده را امتحان کنید.

افراد انتخابی تنوع را دوست دارند.

آنچه در این مورد به ذهن می رسد این است که فرد انتخابی دوست دارد با میزی روبرو شود که روی پر از غذاهای متنوع باشد.

اگر فردی با برنامه ی ذهنی انتخابی هستید، برای شروع پروژه ها مناسبید،; اگر چه ممکن است همیشه نتوانید آنچه شروع کرده اید را تمام کنید.

اگر فردی عملکردی هستید، از قوانین پیروی می کنید. البته دوست دارید این قوانین از پیش تعیین شده باشند تا اینکه خودتان آنها را طراحی کنید.

روند کاری افرادی با برنامه ی ذهنی عملکردی، معمولا بدون تغییر و اصلاح تکرار می شود.

ممکن است احساس کنید که باید تمام جزئیات این روند را تا مرحله ی آخر دنبال کنید، در غیر این صورت دچار اشکال می شوید.

ان.ال.پی متاپروگارم
ان.ال.پی متاپروگارم

درونی/بیرونی

اگر هنگام تصمیم گیری به انتخابتان اطمینان داشته باشید و بدانید کار درستی انجام داده اید،; درون برنامه ی ذهنی تان عمل می کنید یا برنامه ی ذهنی درونی دارید.

اگر برای کاری که انجام داده اید به نظرات و بازخوردهای دیگران نیاز داشته باشید تا متوجه شوید کارتان را به درستی انجام داده اید، بیرون از برنامه های ذهنی تان عمل می کنید یا برنامه ی ذهنی بیرونی دارید.

نکته مهم در این متاپروگرام این است که بدانید:

آنچه به شما انگیزه می دهد، اعمال تان را قضاوت می کند; و موجب تصمیم گیری می شود، درون شماست یا بیرون از شما قرار دارد.

کلیات/ جزئیات

هنگام کار کردن روی یک پروژه یا تعیین هدف، برخی افراد در دیدن تصویر کلی مشکلی ندارند.

در عوض برخی دیگر به سختی می توانند به کلیات بپردازند،; اما خیلی ساده می دانند برای رسیدن به این هدف بزرگ به چه گام های کوچکی نیاز است و به همین دلیل به جزئیات علاقه دارند.

افرادی که دارای برنامه های ذهنی کلی نگر هستند، کارها را به قطعات بزرگ تری تقسیم می کنند; و انجام می دهند، در حالی که افرادی با برنامه های ذهنی جزئی نگر، کارها را به قطعات کوچک تری برای انجام دادن تقسیم می کنند.

افراد علاقمند به جزئیات تمایل دارند بدون در نظر گرفتن هدف کلی و نهایی، کاری را شروع کنند.

به همین دلیل ممکن است در پایان به هدفی که برای آنها تعیین شده است، دست پیدا نکنند،; در حالی که انرژی و زمان زیادی را از دست داده اند.

درک همانندی/تفاوت

اگر هنگامی که چیز تازه ای را یاد می گیرید یا تجربه ی جدیدی دارید،; سعی کنید اطلاعاتی که با آن مواجه می شوید را با آنچه قبلا می دانستید مقایسه کنید.

اگر به همانندی میل دارید یا اگر اولین نفری هستید که شباهت ها را در موقعیت های مختلف متوجه می شوید; و تفاوت ها را درک می کنید، قدرت درک شباهت ها و تفاوت ها در شما زیاد است.

البته اگر به این نکته توجه کنید که چه موردی با آنچه پیش از این با آن آشنا بودید تفاوت دارد،; بیشتر به تفاوت ها علاقه دارید.

درک و همانندی و تفاوت” را مطالعه کنید

به عنوان فردی با برنامه ی ذهنی متمایل به همانندی ها، بهتر می توانید صمیمیت ایجاد کنید.

اگر فردی هستید که به تفاوت ها در موقعیت های مشابه دقت می کنید، تمایل اولیه ی شما یافتن شباهت ها ست و سپس سراغ تفاوت ها می روید.

در این صورت به نظرتان تغییر موجب تکامل می شود و با تغییرات تدریجی موافقید.

برای ایجاد صمیمیت با دیگران در این حالت بهتر است روی مواردی تمرکز کنید که در آن ها با هم شباهت دارید.

بهتر است درباره ی برنامه های ذهنی موارد زیر را به خاطر داشته باشیم:

 • برنامه های ذهنی انتخاب هایی به شکل این یا آن نیستند.
  شما در هر لحظه از این برنامه ها استفاده می کنید.
 • این برنامه ها برای گسترش درکتان از انواع مختلف فکر کردن دیگران برای بهبود ارتباطات تان به کار می آیند.
 •  برنامه های ذهنی درست یا غلط نیستند.

شما با دانستن این برنامه های ذهنی می توانید به خودتان کمک کنید تا به اهدافتان سریعتر و بهتر برسید.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

دوست عزیز ، برای حمایت از ما و استفاده دیگران، از طریق دکمه های اشتراک گزاری پایین مقاله ، این مطلب را به اشتراک بگذارید.

 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: برنامه ریزی عصبی کلامی؛ رومیلا ردی و کیت برتون

متا پروگرام ها و NLP – قسمت اول

متا پروگرام nlp

متا پروگرام ها و ان ال پی(قسمت اول)

متا پروگرام ها و NLP 


درک اینکه چگونه درک می شوید

برنامه های ماورایی

در این سلسله مقالات با فرابرنامه های ذهن خودتان و دیگران آشنا می شوید.

فیلترهای ذهن را بیشتر می شناسید.

فیلتر ها و NLP” را مطالعه کنید.

می توانید ویژگی های شخصیتی افرادی را که دوست دارید پیدا کرده و الگوی خود قرار دهید.

در سال۱۹۵۶ جرج میلر کشف کرد که ذهن آگاه در هر لحظه می تواند چیزی بین ۵ تا ۹ قطعه اطلاعات را پردازش کند.

این یعنی میزان زیادی از اطلاعات دریافتی فیلتر می شود.

برنامه های ماورایی برخی از این فیلترهای ناخودآگاه هستند که تعیین می کنند به چه چیزهایی توجه کنید،; چه اطلاعاتی را توسط ذهن آگاهتان دریافت کنید و چگونه این اطلاعات را منتقل کنید.

هنگامی که با برنامه های ذهنی فرد مقابل آشنا می شوید، این فرصت در اختیار شماست; که از همان عبارات و کلمات فرد مقابل استفاده کنید.

افراد مختلف برنامه های ذهنی شان را به شکل ناخودآگاه به کار می برند و در بسیاری موارد از آنها آگاهی ندارند.

هنگامی که خود را با این برنامه ها هماهنگ می کنید،; آنچه می گویید به ارتباطتان با ذهن ناخودآگاه و همزمان ذهن آگاه آنها عمق می بخشد.

در این سلسله مقالات شما را با ۷ برنامه ی ذهنی آشنا می کنیم.

و به شما کمک خواهیم کرد تا به شکل اثر گذاری سریع تر با دیگران ارتباط برقرار کنید و از این ارتباطتان لذت ببرید.

متا پروگذام
متا پروگذام

اصول اولیه برنامه های ذهنی

در کودکی برنامه های ذهنی خود را از پدر و مادرتان، معلم ها و فرهنگی که در آن بزرگ شده اید، کسب می کنید.

تجربیات زندگی تان ممکن است در طول زمان این برنامه ها را تغییر دهد.

تعدادی از این فرابرنامه ها شامل:

 •  کنش/واکنش
 •  به طرف/دور از
 •  انتخابی/ عملکردی
 •  درونی/ بیرونی
 •  کلیات/ جزئیات
 •  همانندی/ تفاوت
 • دورنمای زمانی

برنامه های ذهنی و الگوهای زبانی

لزلی کامرونبندلر به همراه راجر بیلر متوجه شدند افرادی که از الگوهای زبانی شبیه به هم استفاده می کنند،; الگوهای رفتاری شبیه به هم دارند.

آشنایی با برنامه های ذهنی این فرصت را در اختیارتان قرار می دهد; تا از نقشه های ذهنی دیگران برای یافتن مسیر مناسب در موقعیت های مختلف آگاهی پیدا کنید.

هر برنامه ی ذهنی، رفتارها و انتخاب هایی منحصر به فرد دارد.

با شناخت برنامه ی ذهنی ای که توسط دیگران استفاده می شود،; می توانید از همین برنامه ی ذهنی برای ایجاد شباهت با آنها استفاده کنید.

فرابرنامه ها و NLP” رفرابرنامه ها و NLPا مطالعه کنید.

به این شکل هنگام ارتباط با این افراد، آنها نیز ساده تر پیام تان را دریافت می کنند.

متاپروگرام کنش / واکنش

اگر بیشتر علاقه دارید کاری انجام دهید تا اینکه منتظر بمانید، در این صورت برنامه ی ذهنی شما کنشی است.

اگر دوست دارید منتظر بمانید و ببینید چه اتفاقی رخ می دهد، احتمالا شما واکنشی هستید.

کنشی:

افراد کنشی کار را خودشان شروع می کنند و به نتیجه می رسند.

افراد واکنشی ممکن است به سرنوشت باور داشته باشند.

این افراد منتظر می مانند تا دیگران کار را شروع کنند; و فقط هنگامی که زمان مناسب فرا برسد، آن کار را انجام می دهند.

می توان تفاوت بین افراد واکنشی و کنشی را از طریق زبان بدنشان متوجه شد.

حرکات بدن افراد کنشی سریع تر و با نشانه های بی صبری همراه است.

این افراد در حالی که شانه شان را عقب می دهند و سینه هایشان جلو آمده است، کاملا صاف و آماده می ایستند.

افراد واکنشی آرام تر حرکت می کنند و سرشان پایین است و شانه های خمیده دارند.

برای کشف اینکه فردی کنشی است یا واکنشی می توانید از او سوال کنید; آیا شروع کاری در موقعیتی جدید بدون مطالعه برایت ساده است?
یا حتما باید زمانی را صرف مطالعه و شناخت موقعیتی که در آن قرار داری کنی؟

فرد کنشی از عبارت هایی مثل شروع کن یا معطل نکن زیاد استفاده می کند.

فرد واکنشی عبارت هایی مثل قبل از هر کاری خوب دقت کن یا جوانب امر را بسنج استفاده می کند.

متا پروگرام و ان ال پی  قسمت دوم” را مطالعه کنید

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

دوست عزیز ، برای حمایت از ما و استفاده دیگران، از طریق دکمه های اشتراک گزاری پایین مقاله ، این مطلب را به اشتراک بگذارید.

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران
منبع:
برنامه ریزی عصبی کلامی: رومیلا ردیو کیت برتون