یادگیری و سطوح آن قسمت دوم

یادگیری و سطوح

یادگیری و سطوح آن قسمت دوم

یادگیری و سطوح آن قسمت دوم

در سطوح یادگیری قسمت اول در مورد قطعه قطعه کردن مطالب به جزء های کوچکتر صحبت کردیم.در این قسمت به موارد دیگر خواهیم پرداخت.


 

  •  دیدن جنگل به دجای درختان

البته در مواقعی مسئله کاملا برعکس است و ممکن است به قدری در جزئیات غرق شویم،

که تصویر کل و جامع را فراموش کنیم.

شیوه ای که در این مورد از آن استفاده می کنیم; به عمده سازی مشهور است.

می توانید ایده های مختلفی را در نظر بگیرید، مضمون مشترکی را برای آن در نظر بگیرد; و ببینید چه وجه مشترکی میان این ایده ها وجود دارد.

بعد آنقدر این ایده ها را در هم ادغام می کنید و به اصطلاع عمده سازی می کنید; که تبدیل به یک ایده می شود که همه سایر ایده ها را در بر می گیرد.

  • نقشه کشی ذهنی

یکی از بهترین اقدامات در ارتباط با بخش بندی کردن کارها تهیه نقشه ذهنی است.

اولین کسی که به نقشه های ذهنی اشاره کرد، تونی بوزان بود; که به کمک بخش بندی و تهیه نقشه های ذهنی به موفقیت بسیار بزرگی دست یافت.

در یادداشت برداری سنتی همه مطالب معلم یا نویسنده را به شکلی خطی یادداشت می کنید.

بعد نوشته های خود را به همان ترتیبی که نوشته اید، مرور می کنید.

بخش بندی در تهیه نقشه های ذهنی خطی نیست،; بلکه در مرکز صفحه ایده اصلی را می نویسید، بعد این ایده اصلی و بزرگ به اجزای کوچک تری تقسیم می شود; و چیزی شبیه شاخه های یک درخت ترسیم می شود; و همه شاخه ها از یک تنه درخت رشد می کنند.

این مشابه ثبت کردن اطلاعات از سوی مغز است،; ایده ها در مغز از یک مکان مرکزی به ایده های دیگر متصل می شوند.

یادگیری و سطوح

به توصیه های زیر توجه کنید:
  •  با ایده اصلی شروع کنید
  •  از این ایده اصلی شاخه هایی رسم کنید
  •  هر شاخه اصلی را به شاخه های کوچکتری تقسیم کنید

آنقدر ادامه دهید تا همه فصل در یک صفحه جا بگیرد.

  •  برای هر ایده کلیدی تصویری بسازید، تصاویر برای اینکه موثر واقع شوند لزوما نباید تصاویری زیبا باشند.

هدف این است که درک لازم صورت خارجی پیدا کند.

با کشیدن نقشه های ذهنی نه تنها می توانید مطالب را در عمق بیشتری بیاموزید،; بلکه می توانید با ایده های اصلی و کلیدی آشنا شوید و از آنها در زندگی خود استفاده کنید.

یادگیری طبیعی و الگوبرداری

راهکاری که در مدرسه مرتب از ما می خواهند; از آن استفاده کنیم تکرار ساده است.

در حالیکه روش تکرار برای تسلط به برخی از مهارت ها ضرورت دارد،; برای بعضی دیگر روشی بد و وحشتناک است.

به این فکر کنید که اشخاص چگونه رانندگی با اتومبیل را یاد می گیرند.

ما سال ها قبل ازاینکه رانندگی را یاد بگیریم; پدر و مادرمان را می بینیم که پشت فرمان نشسته اند.

این گونه طرز رانندگی کردن را یاد می گیریم; و اغلب اشخاصی می توانند به سرعت با طرز رانندگی آشنا شوند.

به عبارت دیگر ما آن قدر به دیگران نگاه می کنیم; و از آنها الگوبرداری می کنیم تا با رانندگی یا کار دیگری که می کنند آشنا شویم.

به این فرایند در ان ال پی الگوبرداری می گویند.

این روشی است که با استفاده از آن می توانید بر سرعت یادگیری خود بیفزائید.

صرفا با تماشا کردن کسی که می تواند کاری را به طرز عالی انجام دهد; می توانیم انجام دادن آن کار را بیاموزیم.

برای اینکه آنچه را می آموزید بهتر و راحت تر در دنیا به کار ببرید، متخصصی پیدا کنید و از او الگوسازی نمایید.


گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: پل مک کنا؛ باهوش تر شوید

یادگیری و سطوح آن قسمت دوم