آهنگ بیکلام و آرامش بخش – سری ۲

آهنگ بیکلام و آرامش بخش

آهنگ بیکلام و آرامش بخش – سری ۲

آهنگ بیکلام و آرامش بخش – سری ۲

تحقیقات نشان داده احساسی که پس از۳۰دقیقه گوش دادن موسیقی آرامبخش دربدن ایجادمیشودمعادل مصرف یک قرص والیوم است.

احساس کردن و شنیدن لرزش ها و نوسانات صدا در یک موزیک آرام بخش به شما کمک می کند تا قلب تان با ریتم منظم تری کار کند

و به همین ترتیب بدن تحت تاثیر آن قرار گیرد و سایر ارگان ها نیز تحریک شوند تا منظم تر و بهتر فعالیت کنند. 

موزیک آرام بخش ۵

دانلود


 

موزیک آرام بخش ۶

دانلود


 

موزیک آرام بخش ۷

دانلود رایگان


 

موزیک آرام بخش ۸

دانلود رایگان


 

موزیک آرام بخش ۹

دانلود رایگان

 

آهنگ آرامبخش

آهنگ آرامبخش

آهنگ آرامبخش  ملایم ریلکسیشن

آهنگ آرامبخش


تحقيقات نشان داده که موسيقي هاي آرام (مانند موسيقي کلاسيک با تمپوي پايين ) ، آرام بخش هستند ، احساسي که از ۳۰ دقيقه گوش دادن به چنين موسيقي بوجود مي آيد معادل آرامشي است که از خوردن يک قرص واليوم حاصل مي شد . از آنجا که در اين نوع موسيقي ، شعري وجود ندارد ، ملودي ، تن ، آهنگ و ريتم است که تاثير گذار است و هر دو نيمکره مغز را درگير جريان خود مي کند .

 

آهنگ مثبت شماره۱

دانلود رایگان 

آرام بخش۲

دانلود رایگان

  

آرام بخش۳

 

دانلود رایگان

  

آرام بخش ۴

 

دانلود رایگان