طراح خوشبختی

طراح خوشبختی

طراح خوشبختی
طراح خوشبختی


 

پرفسور میهالی، استاد دانشگاه میشیگان بیش از سی سال وقت خود را صرف احساس خوشبختی کرده است.

در نتیجه بررسی های خود، او به هشت ویژگی دست یافته که می توان از آن استفاده نمود.

هر یک از این ویژگی ها یک خوشبختی بالقوه می باشند.

وقتی این موارد را بخواهید، می توانید شروع شادی را در خود تجربه کنید.

هشت عامل آزاد کننده خوشبختی به قرار زیر است:

  1. هدف های روشن و واضح
  2. بازخورد فوری
  3. توانایی تمرکز کردن روی کار درست
  4. امکان تمام کردن موفقیت آمیز
  5. کار با تمام وجود
  6. از دست دادن خودآگاهی
  7. احساس کنترل
  8. خطای زمانی
1- هدف های روشن و واضح

داشتن هدف های روشن و واضح سببی است; که توجه خود را از گزینه های بیش از اندازه زیاد به گزینه های محدود بدهیم،

ببینیم که برای ما چه اتفاقی می افتد و بر اساس آن واکنش نشان دهیم.

بنابراین ساده ترین راه تبدیل کردن هر کار و وظیفه به یک تجربه خوشایند این است; که قصد، نیت یا هدفی را در ارتباط با کارمان در نظر بگیریم.

در شرایطی که کارجالب نیست و حالت تکراری دارد، باید به خود کار توجه کنیم.

2- بازخورد فوری

توجه داشته باشید که ذهن انسان از مکانیزم سیبرنتیک برخوردار است; ومغز هدفی را انتخاب می کند و  به آن نزدیک می شود،;

برای اینکه به مغز خود کمک کنیم که سریع تر به هدف برسد; باید پیوسته آن را راهنمایی کنیم و به آن بازخورد بدهیم; تا متوجه شود آیا در راستای رسیدن به هدف حرکت میکند یا نمی کند.

طراح خوشبختی
طراح خوشبختی
3- توانایی تمرکز کردن روی کار درست

اغلب ژنهای ما می توانند در آن واحد روی چند موضوع متفاوت تمرکز کنند.

اما اگر بتوانید شما در هر لحظه به یک موضوع فکر کنید موفق تر می شوید.

وقتی از نیوتن پرسیدند چگونه قانون جاذبه را کشف کرد،; او جواب داد:

اگر شما هم تمام وقت خود را صرفا به ان موضوع معطوف می کردید می توانستید آن را پیدا کنید.

4- امکان تمام کردن موفقیت

یکی از عوامل مهم در بهبودی موفق از بیماری، امیدواری است.

این باور که اگر فرصت کافی بدهید شرایط بهتر می شوند.

برای رسیدن به احساس وجد و نشاط  باید در خود احساس امیدواری ایجاد کنیم.

احتمال موفقیت ما در هر کاری که می کنیم در صورتی بیشتر می شود; که نگرش ها و اقداماتی را برگزینیم که در محدوده کنترل ما باشد; و احتمال به دست آوردن خواسته ما را در این زمان یا در آینده افزایش دهد.

5- کار با تمام وجود

وقتی کاری را به خاطر خود آن کار انجام می دهیم،; احتمال شاد و با طراوت شدن خودمان را افزایش می دهیم.

6- از دست دادن خود آگاهی

وقتی جاری می شویم و به خلسه می رویم دیگر قضات دیگران برایمان مهم نیست،; برای آن حالتی که در ان قرار داریم مهم است.

طراح خوشبختی
طراح خوشبختی
7- احساس کنترل

وقتی بتوانیم درباره ساده ترین اتفاقات زندگی خود تصمیم بگیریم،; این که کجا بنشینم، میزمان را چگونه مرتب کنیم و …،

امکان شادی و نشاط را در زندگی خود افزایش می دهیم.

8- خطای زمانی

تبدیل دقیقه ها به ساعت ها و تبدیل ساعت ها به دقیقه ها

آیا تاکنون اتفاق افتاده کاری بکنید و به نظرتان برسد; که وقت به کندی یا با سرعت زیاد می گذرد؟

ما در بعضی از مواقع دچار تحریف زمان می شویم.

ما زمانی به حالت وجد و نشاط می رسیم که تعادلی میان ادراک ما از چالشی که با آن روبه رو هستیم; و ادراک از توانائی هایمان برای روبرو شدن با چالش فراهم آید.

زندگی حرکت پیوسته میان احاطه و چالش است، جریان پیوسته ای از کشش و تحکیم دستاوردها و آموخته هایمان.

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: زندگی تان را در هفت روز تغییر دهید

معنای خوشبختی

معنای خوشبختی

معنای خوشبختی

معنای خوشبختی


 

به اعتقاد من در جهان دو نوع خوشبختی وجود دارد.

یکی از آنها که ما جملگی به آن علاقه داریم داشتن احساس خوشایند در جسم خود است.

اما نوع ظریف تر خوشبختی داشتن هماهنگی کامل با زندگی، با عالم هستی و با همه چیز است.

باید یاد بگیرید که چگونه مسئولیت خوشبختی خود را به دست بگیرید; و چگونه هر دو نوع خوشبختی را به زندگی خود وارد کنید.

در غرب توصیه می شود که خوشبختی را با توجه به اشیای بیرونی دنبال کنند.

اغلب اشخاص جمله من احساس خوشبختی می کنم وقتی که …; را با عناوینی مانند یک میلیون پوند داشته باشم، وقتی با شخص رویاهام ازدواج کنم، وقتی شغلی پیدا کنم و غیره تکمیل می کنند.

به ما از آغاز کودکی می گویند که این چیزها مهم است.

اما نگاه مختصری به اخبار روزانه نشان می دهد; که اینها در نهایت جزیی از خوشبختی به حساب می آیند.

در شرق فرهنگ سنتی بر پذیرش شرایط وجود تاکید دارد.

و معتقد است که خوشبختی موضوعی مربوط به درون انسان است.

درست تر این است که میان این دو باور تعادلی ایجاد کنیم.

خوشبختی یک نتیجه نیست، حالتی از ذهن و جسم است.

شما می توانید حالت خوشبختی را به مراتب بیش از حدی که امروز تجربه می کنید، تجربه نمایید.

حالا کمی عمیق تر فکر کنید. در بدن شما خوشبخت چه احساسی است؟

برای بعضی ها خوشبختی احساس گرم، آرامبخش و درخشان است.

بعضی ها هم آن را احساس خوشایند رضایت خاطر می دانند.

در حالی که من دقیقا نمی دانم خوشبختی برای شما چه معنا و مفهومی دارد،; این را می دانم که اگر احساسی از خوشبختی در بدن خود داشته باشید می توانید آن را به راحتی شناسایی کنید.

معنای خوشبختی
معنای خوشبختی
چه موقع نباید احساس خوشبختی داشته باشیم؟

بسیاری از مردم بر سر راه خوشبختی خود موانعی ایجاد می کنند.

در حالی که بعضی ها منتظرند تا عوامل بیرون از آنها، آنها راخوشبخت کند،; بعضی نیز انتظار دارند که به گونه ای بی تناسب احساس خوشبختی بکنند.

همه ما برای خود معیارهایی داریم که بر اساس آن مشخص می کنیم; در چه زمانی مناسب نیست که شاد و خوشحال باشیم.

ابراهام لینکن زمانی گفت:

همه ما وقتی در ذهن خود تصمیم بگیریم، خوشبخت و شاد می شویم.

علم خوشبختی

هر ماده مخدری که استفاده شود، در بدن یک واکنش شیمیائی تولید می کند.

این واکنش همان نشئه شدن است.

به عبارت دیگر این ماده مخدر نیست که شما را نشئه می کند، بلکه واکنش بدن شما به این ماده مخدر است که حالت شما را تغییر می دهد.

چه عاملی سبب می شود که مواد مخدر تولید وجد و نشاط کنند؟

دریافت کننده های مخدر تنها در مغز وجود ندارد، بلکه در تمامی سلول های بدن یافت می شوند.

گیرنده ها با پیام برهای شیمیایی ویژه ای به نام مورفین درون زا; د و یا به مفهوم دیگر اندورفین در ارتباط می باشند.

اندورفین ماده مخدر طبیعی بدن است،; انتقال دهنده های عصبی که درد را کنترل می کنند و تولید لذت می کنند.

اما اندورفین چیزی بیش از احساس کردن خوشایند در بدن است.

از آنجایی که اندورفین انتقال دهنده عصبی است،; در مغز پیوندها و ارتباط های بیشتری تولید می کند.

بنابراین هرگاه آزاد شدن اندورفین را در بدن خود تجربه کنید،; هوشمندتر می شوید و توجه داشته باشید هر یک از سلول های بدن شما می تواند اندورفین را دریافت کنند.

نه تنها هر یک از سلولهای بدن شما می تواند خوشبختی و شادی را تجربه کند،; بلکه هر گاه شاد بودن را می طلبیم هوشمندتر می شویم.

حالا بیایید شاد باشیم…


 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:زندگی تان را در هفت روز تغییر دهید؛ پل مک کنا