حرفهایی با پدرم

حرفهایی با پدرم

حرفهایی با پدرم

حرفهایی با پدرم


 

به اندازه ی یک آه،

به اندازه یک لحظه

پرانتزی در انتهای مسیر

و رفتن به جایی که قلبم مرا بدان سو می راند

می خواهم رد پاهایم را باز بیابم

به جایی که زندگی من است

به محلی که جایگاه من است

و طلای گذشته ام را نگه دارم

گرماگرم در باغچه اسرارم

می خواهم از اقیانوس عبور کنم

پرواز مرغ دریایی را نظاره بنشینم

از هر آنچه که دیده ام بگذرم

و به سمت ناشناخته ها سوق یابم

می خواهم ماه را رها سازم

حتی می خواهم کره زمین را نجات دهم

اما قبل از همه ی اینها می خواهم

با پدرم صحبت کنم

با پدرم صحبت کنم

می خواهم قایقی برگزینم

نه بزرگ ترین قایق و نه زیباترین آن

آن را پر خواهم کرد از عکس ها

و از عطر سفرهایم

می خواهم برای نشستن ترمز کنم

و در پوچی حافظه ام بیابم

صداهای کسانی که مرا آموختند

هیچ رویایی ممنوعه نیست

می خواهم رنگ های نقاشی های قلبم را فرا یابم

رنگ های آن دکور با خطوط محض

آنجا که میبینمتان و به خود اطمینان می بخشم

می خواهم ماه را رها سازم

حتی می خواهم کره زمین را نجات دهم

اما قبل از همه این ها

می خواهم با پدرم صحبت کنم

”با پدرم صحبت کنم”

به اندازه ی یک آه،

به اندازه یک لحظه

پرانتزی در انتهای مسیر

و رفتن به جایی که قلبم مرا بدان سو می راند

می خواهم رد پاهایم را باز بیابم

به جایی که زندگی من است

به محلی که جایگاه من است

و طلای گذشته ام را نگه دارم

گرماگرم در باغچه اسرارم

می خواهم از اقیانوس عبور کنم

پرواز مرغ دریایی را نظاره بنشینم

از هر آنچه که دیده ام بگذرم

و به سمت ناشناخته ها سوق یابم

می خواهم ماه را رها سازم

حتی می خواهم کره زمین را نجات دهم

اما قبل از همه ی اینها می خواهم

با پدرم صحبت کنم

با پدرم صحبت کنم

می خواهم قایقی برگزینم

نه بزرگ ترین قایق و نه زیباترین آن

آن را پر خواهم کرد از عکس ها

و از عطر سفرهایم

می خواهم برای نشستن ترمز کنم

و در پوچی حافظه ام بیابم

صداهای کسانی که مرا آموختند

هیچ رویایی ممنوعه نیست

برای دیدن کلیپ بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

 

دانلود رایگان با حجم ۲٫۸ مگابایت

 

دانلود رایگان با حجم ۴٫۱ مگابایت

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]