جملات تاکیدی و تجسم خلاق – کلیپ انگیزشی

جملات تاکیدی و تجسم خلاق

جملات تاکیدی و تجسم خلاق – کلیپ انگیزشی

جملات تاکیدی و تجسم خلاق


 

جملات تاکیدی و تجسم خلاق جزء مهمی از فرایند خلق کردن است.

ما دوست داریم فرایند جذب کردن را تحت فرایند سه مرحله ای توصیف کنیم

و بیشتر مردم  معمولا اینگونه بهش نگاه نمی کنند

ولی وقتی با این مفهوم آشنا شید

فرایند خلقتان معمولا بیشتر و زودتر نتیجه خواهد داد

مرحله این هست که

چیزی را که می خواهید درخواست می کنید

جایی که کمبودها کمک می کند مشخص کنید که چه می خواهید

و همیشه وقتی که می دانید چه چیزی نمی خواهید

خواسته هایتان برایتان روشن تر هست

بنابراین تنوع کمک کننده است

در آن تجربه ی متضاد

خواسته هایتان مانند موشک از شما پرتاب می شوند

مرحله دوم این است که کائنات به درخواست شما پاسخ می دهند

مرحله اول بدون اینکه نیاز باشد روشن کار کنید

یا نگرانش باشید اتفاق خواهد افتاد

زیرا زندگی آنقدر تنوع دارد که خواسته ها

طبیعتا به وجود می آید

و کائنات آن خواسته های پرتاب شده را دنبال می کنند

و به آن تبدیل می شوند

ما کتابی نوشتیم با عنوان

«درخواست کنید و به شما داده می شود»

و ما فکر می کنیم این اسم بهترین عنوانی هست

که می شود به کتاب داد

چون در همین عنوان در باره ی کل فرایند صحبت می کند

وقتی زندگی باعث می شود تا در خواست کنید

بهتون داده خواهد شد

درخواستتان معمولا درباره چیزی هست که نمی خواهید

و حتی در حالی که کائنات می دانند که چه می خواهید

و ارتعاششان با آن هماهنگ می شود

و شما را به سوی آن می برند

اگر ارتعاشتان با چیزی که درخواست کرده اید هماهنگ نباشد

شما نمی گذارید وارد شود

بهش اجازه نمی دهید

پس مرحله سوم فرایند این هست

شما باید با ارتعاش خواستتون هماهنگ شوید

یا به عبارت ساده تر…

برای مشاهده کلیپ انگیزشی روی عکس زیر کلیک کنید.

 

 

دانلود رایگان با حجم  ۵.۳۲ مگابایت

دانلود رایگان با حجم ۲.۶۲  مگابایت

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]