کارگاه هنر زنان جذاب و موفق

معصومه تیموری

کارگاه هنر  زنان جذاب و موفق – استاد معصومه تیموری

کارگاه هنر  زنان جذاب و موفق – با حضور استاد معصومه تیموری در شهر کرمان.

تفاوت زنان خوب و موفق

قوانین ذهنی مردان را یاد بگیریم

زنان شاد و توانمند چگونه می اندیشند

 

تاریخ : ۱۳ تا ۱۵   مهرماه

ساعت :   ۱۶ الی ۱۸   و    ۱۸ الی ۲۰

مکان: خیابان قرنی ۶ – پژوهشکده تعلیم و تربیت

 

ورود آقایان ممنوع  [animate animation=’rubberBand’ duration=’3′ delay=’1′ iteration=’-1′]

 

برای رزرو:

ارسال ۳ به ۲۰۰۰۹۵۹۷

 

شماره تماس:

۰۹۳۵۶۳۹۲۱۹۱

 

کارگاه استاد معصومه تیموری