کاربرد فنون ان ال پی

کاربرد فنون ان ال پی

کاربرد فنون ان ال پی

کاربرد فنون ان ال پی


 

می توانید از ان ال پی برای حل مشکلات فردی، اجتماعی و شغلی تان بهره ببرید; و در عین حال دیگران را نیز راهنمایی کنید.از آنجا که ان ال پی درباره بهترین الگوهاست،; می توانید آن را در هر شرایطی به کار ببرید; تا دریابید فردی کارش را خوب انجام می دهد.

وقتی نتیجه ای نو می خواهید، ابتدا باید وضعیت کنونی ارزش ها و باورها ی خود را به طور دقیق مشخص کنید.

سپس نتیجه ی مطلوب خود را بنویسید.

بعد مشخص کنید چه  موانعی را در این راه باید پشت سر بگذارید; و چه اقداماتی باید انجام دهید تا پیامد مطلوب خود را خلق کنید.

فنون NLP

شما برای موارد زیر می توانید از فنون ان ال پی استفاده کنید:

 • عوامل محرک:
  برای حرکت از وضعیت منفی و رسیدن به وضعیت مثبت از جمله افسردگی
 • تغییر باور:
  حل مجادله ی ناخودآگاهی که جلوی  دستیابی به پیامدی را می گیرد; و مواجه شدن با ترس ها و محدودیت ها
 • شیوه ی دیسنی:
  ایجاد تفکر خلاق و دیدگاه موفق
 • از دور نظاره کردن:
  درگیر شدن بیش از حد با موضوعی
 • سطوح منطقی:
  بررسی کردن تمام سطوح تغییرات وابسته به عصب شناسی
 • هماهنگ بودن:
  ایجاد رابطه ی دوستانه ی فردی یا کاری با کسی; به ویژه برای ارائه ی مطلب، جلسات، مذاکرات و فروش
 • تمرین ذهنی:
  تصور وضعیتی در آینده برای ایجاد تغییر یا تجسم تاثیر تغییری
 • الگوی متا:
  به چالش طلبیدن نحوه ی تفکر و حرکت از وضعیت گیرافتادگی
 • استعارات:
  رها کردن فکر و ایجاد وضعیتی تازه و تغییر در ناخودآگاه
 • الگوی میلتون:
  برای خلق حالت خلسه
 • پیامدها:
  واضح بودن اهداف و نحوه ی دستیابی به آنها
 •  فن ادغام بخش ها:
  از بین بردن تضادها در پیامدها
 • موقعیت های ادراکی:
  تغییر دادن دیدگاه درباره ی ارتباط با دیگران
 • روند فوبیا:
  برای برطرف کردن فوبیاهای مختلف
 • رابطه ی دوستانه:
  چه مواقعی از این فنون در مورد دیگران استفاده کنیم
 • چارچوب دوباره:
  برای تغییر دادن دیدگاه
 • الگوی زایشی:
  برای تغییر دادن عادت ها (تغییر باور های ذهنی را مطالعه کنید)
 • سد تغییر ارزش ها:
  برای حل تضادهای ناخودآگاهی که سد راه دستیابی به نتیجه می شوند.
کاربرد فنون ان ال پی
کاربرد فنون ان ال پی

کاربرد فنون ان ال پی برای خودتان

فنون ان ال پی را می توان برای ایجاد تغییردر سطوح گوناگون به کار برد.

روش های ساده نظیر چارچوب دوباره، موقعیت های ادراکی(جایگاه های ادراکی را مطالعه کنید) و تجسم آینده تفکر شما را متحول می کند; تا بتوانید موقعیتی را با دیدی متفاوت بنگرید.

ایجاد عامل محرک نیز به ایجاد تغییر سریع منجر خواهد شد،; چون در این حالت منابع بیشتری به عنوان منبع حرکت در اختیار خواهید داشت.

هرزگاهی باید ببیشتر از یک فن را مدنظر قرار دهید و استفاده کنید.

به طور مثال برای برطرف کردن عزت نفس پایین، ایجاد ارتباطات بهتر،; برای از دست دادن وزن یا برای کشف این علت که همیشه مقروض هستید،; باید به عمق مطلب پی ببرید و ترکیبی از فنون مختلف را بکار ببرید.

این فنون شامل تغییرات ارزش ها، باورها، راهکارها و استعارات است.

در پایان ممکن است بخواهید منابعی نو به دست آورید و مهارتی تازه کسب کنید،; اگر چنین است، سریع ترین راه این است که الگوی مناسبی بیابید و راهکارهایش را برای موفق شدن بیاموزید.

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گرداوری: روناک روشنگر

گروه اموزشی پژوهشی تا بیکران

متقاعد کردن دیگران با کمک NLP

متقاعد کردن دیگران

متقاعد کردن دیگران با کمک NLP

متقاعد کردن دیگران با کمک NLP


 

دو دیدگاه در مورد اینکه افراد چگونه در مورد چیزی متقاعد می شوند، وجود دارد.

اول اطلاعات از چه کانال(مقاله کانال ترجیحی را مطالعه کنید) وارد می شوند،; و دوم شخص چگونه اطلاعات خود را مدیریت می کند(سبک).

ابتدا به کانال می پردازیم:

یک فروشگاه را در نظر بگیرید، مشتری باید چه کار کند تا متقاعد شود که محصول ارزشمند و به صرفه است؟
(مقاله مشتری مداری را مطالعه کنید)

یا یک مدیر به چه شواهد و مدارکی نیاز دارد تا متقاعد شود; که کارمندی وظایف خود را به خوبی انجام می دهد؟

پاسخ این اغلب مربوط به کانال ترجیحی فرد است.

برخی افراد باید شواهد و مدارک را ببینند( دیداری)

برخی باید شواهد و مدارک را از دیگران بشنوند(شنیداری)

دسته بعد باید گزارشات را بخوانند(خوانشی)

دسته چهارم  نیز باید از محصول استفاده کرده و بعد آنرا ارزیابی کنند،; یا پیش از اینکه تصمیم بگیرند کارمندی از مهارت های لازم برخوردار است یا خیر، دوشادوش او کار کنند.

چگونه درمیابید که یک شخص در شغل خود خوب عمل می کند؟

یک شخص دیداری نیازمند آن است که نمونه ها را مشاهده کند.

اما یک شخص شنیداری باید با دیگران گفتگو کرده و اطلاعات را جمع آوری نماید.

یک شخص خوانشی باید گزارشات را خوانده و یا در مورد اشخاص توصیه نامه دهد.

یک شخص اهل عمل نیز باید حقیقتا کاری به همراه شخص دیگر انجام دهد تا متقاعد شود که او در کارش خوب است.

افراد چگونه امور جدید را به آسانی می آموزند.

یک فرد دیداری در صورتی کاری را به آسانی فرا می گیرد که به او نشان داده شود،; چگونه باید آن کار را انجام دهد.

یک شخص شنیداری نیز در صورتی به بهترین نحو ممکن درس می گیرد که به او گفته شود چکار کند.

یک شخص خوانشی نیز باید  دستوالعمل ها را بخواند.

در نهایت یک شخص اهل عمل زمانی بیشترین یادگیری را خواهد داشت; که خود سراغ آن کار برود و آن را انجام دهد; و در واقع خود آن را به صورت عملی تجربه کند.افراد چگونه باید اطلاعات را مدیریت کرده و چگونه باید اطلاعات را مدیریت کرده و چگونه آنها را ارائه دهند.

متقاعد کردن دیگران با کمک NLP

متقاعد کردن دیگران با کمک NLP

 • برخی افراد برای متقاعد شدن نیازمند آن هستند که شواهد و مدارک دو، سه یا چندین مرتبه به آنها نشان داده شود.

 • برخی دیگر نیز بواسطه ذکر چندین مورد و مثال متقاعد می شوند.
 • تعدادی نیز به اطلاعات خاصی نیاز ندارند، آنها از برخی حقایق مطلع شده، بقیه مسائل را تصور کرده و در نهایت، به سرعت تصمیم می گیرند.
  آنها اغلب بعد از دریافت حداقل اطلاعات به سرعت نتیجه گیری می کنند.
  به این مورد الگوی خودکار گفته می شود.

از سوی دیگر برخی هرگز متقاعد نمی شوند،; آنها تنها در یک مورد یا در شرایط خاص متقاعد می شوند،; که به این مورد نیز الگوی سازگار می گویند.

بر این اساس مجبور می شوید فردا نیز دوباره تمام تلاش خود را کرده تا بتوانید; آنها را متقاعد سازید، چرا که فردا روز دیگری است و شرایط تغییر کرده است.
این دسته از افراد نیازمند آن هستند که در همه مواقع متقاعد شوند.

 •  مورد آخر اینکه، برخی افراد باید شواهد و مدارک را با گذشت زمان در طول روزها و هفته ها به دست آورند،; بعد متقاعد می شوند.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگرگروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:برنامه ریز عصببی کلامی ان ال پی؛ جوزف اکانر و جان سیمور

تغییر احساس و NLP

تغییر احساس و NLP

تغییر احساس و NLP

تغییر احساس و NLP


 

وقتی اشخاص در شرایط جسمی و روحی خوبی قرار ندارند، می گوئیم: حالشان بد است.

به همین صورت می دانیم که برای استفاده از همه توان خود; باید در شرایط ذهنی مناسب قرار داشته باشم.

اما حالت ذهن چیست و چه معنایی دارد؟

به زبانی ساده حالت ذهنی به همه افکار،; احساسات و شرایط جسمانی اطلاق می شود که ما در لحظه از آن بر خورداریم:

تصاویر ذهنی، صداها، احساسات و همه انگاره های حالت جسمانی و نفس کشیدن.

ذهن و جسم با هم در ارتباط کامل هستند،; بنابراین افکار ما بی درنگ بر شرایط جسمانی ما اثر می گذارند; و برعکس شرایط زیست شناختی ما نیز بی درنگ در افکار ما ظاهر می شود.

حالت ذهن ما پیوسته تغییر می کند; و این یکی از معدود چیزهایی است که می توانیم به آن تکیه کنیم.

وقتی تغییر حالت می دهید تمام دنیای شما عوض می شود; و یا دست کم چنین به نظر می رسد.

ما بیشتر از حالت جسمانی، ژست و انگاره های تنفسی به احساس خود توجه داریم.

در واقع اغلب گفته می شود که احساسات به دور از کنترل آگاهانه ما قرار دارند.

آنها بخش مرئی کوه های یخ شناور در اقیانوس ها هستند.

ما همه شرایط جسمانی و فرایند ذهنی مسبب احساسات را نمی بینیم،; اینها در واقع نه دهم کوه یخ هستند.

تلاش برای تاثیر گذاشتن بر احساسات بدون تغییر دادن حالت، اقدامی بیهوده است.

برای ما مغز در حکم راهنماست و جسم ما به تبعیت از آن حرکت می کند،

بنابراین احساسات عادت شده ما می تواند روی چهره و حالت بدن ما اثر بگذارد،; زیرا شخص متوجه نمی شود که چگونه احساسات فیزیولوژی او را شکل می دهند.

تغییر احساس و NLP
تغییر احساس و NLP

آزمایش زیر را انجام دهید:

لحظه ای به یکی از تجارب لذت بخش زندگی خود بیندیشید،; به زمانی بیندیشید که احساس خوبی داشتید.

حالا این تجربه خوشایند را در ذهن خود به تصویر بکشید.

برای مدت یکی دو دقیقه، آن را هر اندازه که می خواهید از نو تجربه کنید.

در حالی که از این احساس خوشایند لذت می برید،;

به اطراف خود نگاه کنید، به اشیایی که می بینید و صداهایی که می شنوید، توجه کنید.

به احساس خود توجه کنید، وقتی آمادگی پیدا کردید، به لحظه حال بازگردید.

به تغییر حالتی که در شما ایجاد شده است; و به ویژه به تغییر حالت بدن و طرز تنفس شما توجه کنید.

تغییر با ان.ال.پی” را مطالعه کنید.

تجربه های موبوط به گذشته برای همیشه از یاد نمی روند،; به کمک این تجربه ها می توانید در لحظه اکنون احساس بهتری پیدا کنید.

ان.ال.پی و قدرت ناخودآگاه خاطرات گذشته” را مطالعه کنید.

گرچه مناظر و صداهای گذشته وجود ندارند،

اما وقتی ما به کمک ذهن خود آنها را حیات دوباره می بخشیم،; به احساسی دست می یابیم که مانند گذشته حقیقی و ملموس است.

هر موقع احساس کسالت می کنید و می بینید که افکار منفی به ذهن شما هجوم آورده اند، این کار را انجام دهید.

عمیلیات نابود سازی افکار منفی” را مطالعه کنید.

در زندگی پیوسته حالات احساسی متفاوتی را تجربه می کنیم و از آن می گذریم.

این گذر گاه سریع و گاه به تدریج صورت می گیرد.

به جای آنکه نسبت به حوادث بیرونی واکنش نشان دهیم، می توانیم روی حالات خود اثر بگذاریم.

در چند دقیقه گذشته بدون تغییر در دنیای بیرون توانستید احساس خوبی را تجربه کنید.

” ان ا ل پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
برنامه ریزی عصبی کلامی؛ جوزف اونور و جان سیمور

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی


 

چگونه به فضای ارتباط وارد می شوید؟

چگونه می توانید برداشتهای یک شخص دیگر از جهان را درک کنید; و به آن احترام بگذارید؟

در هر موقعیتی که هستید، برقراری ارتباط موثر یا برخورد همدلانه; برای ایجاد محیطی مبتنی بر اعتماد و اطمینان و مشارکت که در محدوده آن اشخاص بتوانند آزادانه با هم ارتباط برقرار کنند،; امری ضروری است.

چگونه می توانیم این مهارت طبیعی را بسط دهیم؟

چگونه بفهمیم که بعضیها در شرایط ارتباط موثر هستند و جمعی دیگر نیستند؟

وقتی اشخاص در شرایط ارتباط موثر باشند، گفتگو ملایم وجاری است،; جسم و نیز کلمات آنها با یکدیگر سازگاری دارند و در تطابق با یکدیگر هستند.

سخن ما می تواند به برقراری ارتباط موثر کمک کند; و یا ان را از بین ببرد.

تن زبان و لحن صدا از کلمات مهمترند.

ممکن است متوجه شده باشید کسانی که در شرایط ارتباط موثر هستند; حالات جسمانی و ژستی مشابه یکدیگر را به نمایش می گذارند; و با هم تماس چشمی برقرار می کنند.

برقراری رابطه با کمک ان ال پی” را مطالعه کنید.

هر کدام سعی می کنند در پاسخ به حرکت مخاطب خود واکنشی مناسب نشان دهند،; زبان تن آنها مکمل یکدیگر است.

زبان بدن آنها مکمل یکدیگر است.

هر چه ارتباط موثر عمیق تر باشد، این هماهنگی و تطابق بیشتر می شود.

به نظر می رسد این مهارت ذاتی و درون ساز است.

اشخاص موفق ارتباط موثر برقرار می کنند و ارتباط موثر به اعتماد و اطمینان منجر می شود.

با تطبیق دادن و هماهنگ کردن زبان بدن و لحن کلام خود می توانید به سرعت با هر کسی که بخواهید; به شرایط ارتباط موثر برسید.

چرخه ارتباط و ان ال پی را مطالعه کنید.

تماس چشمی

ایجاد تماس چشمی و به وجود آوردن هماهنگی میان آنها یکی از مهارتهای مهم برقراری ارتباط موثر است.

برای ایجاد ارتباط موثر به طرز حرکت و حالت مخاطب خود توجه کنید.

کافیست حرکت بدن خود را با حرکت بدن او تطبیق دهید.

اینگونه که باید بسیار محترمانه انجام می شود،; میان برداشتهای خود از جهان و الگوی او از جهان ارتباطی ایجاد می کنید.

منظور این نیست که هر حرکت مخاطب خود را به تقلید انجام دهید،; می توانید خود را با طرز توزیع وزن بدن او هماهنگ کنید.

می توانید خود را با حالت بدن او تطبیق دهید.

ارتباطات خلاق” را مطالعه کنید.

ارتباط موثر در ان ال پی
ارتباط موثر در ان ال پی

 

اشخاص مانند یکدیگر بیشتر از هم استقبال می کنند، انگار نوعی دوستی میان آنها ایجاد می شود.

اینها عناصر اولیه و ضروری برقراری ارتباط موثر هستند،; اما لازم نیست این را به صرف گفته ما دربست بپذیرید.

خودتان تجربه کنید و ببینید وقتی در حالت و نقش دیگران با آنها برخورد می کنید چه اتفاقی می افتد.

نقش ارتباط غیر کلامی در آموزش به کمک ان ال پی” را مطالعه کنید.

هم آوایی با صدا‌

هم آوایی با صدا راه دیگری برای ایجاد ارتباط موثر است،; می توانید با لحن صدا، سرعت، بلندی یا کوتاهی و آهنگ کلام مخاطب خود هماهنگ شوید.

در زمینه برقراری ارتباط موثر، دو محدودیت وجود دارد:

 1. در حالت بدن، ژستها و انگاره های کلامی شخص مخاطب
 2.  مهارتی که برای ایجاد برقراری ارتباط موثر می توانید کسب نمایید.

ببینید وقتی با مخاطب خود هم آوا می شوید چه احساسی دارید؟

گاهی هم آوا شدن با بعضی افراد دشوار است،; مسلما رفتارهایی هم وجود دارند که نمی خواهید مستقیما با آنها هم آوا شوید.

می توانید با هر کسی که بخواهید ارتباط موثر برقرار نمایید.

مجبور نیستید برای برقراری ارتباط موثر با اشخاص آنها را دوست بدارید،; تنها پلی ایجاد می کنید تا آنها را بهتر درک کنید.

برقراری ارتباط موثر یک امر انتخابی است; و تا به انجام آن تن ندهید، نمی توانید از اثر بخش بودن یا نبودن آن مطمئن شوید.


 

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گرداوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع؛ برنامه ریزی عصبی کلامی؛ جوزف اکونور و جان سیمور

ارتباط موثر در ان ال پی

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟

استراتژی افراد

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟ قسمت اول

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟ قسمت اول


 

آیا تا به حال شاهد کار یک قفل ساز خبره بوده اید؟

کارش شبیه سحر و جادوست!

با قفلی بازی می کند، چیزهایی را می شنود که شما نمی شنوید،; چیزهایی را می بیند که شما نمی بینید، چیزهایی را حس می کند که شما حس نمی کنید; و به طریقی موفق می شود تا به رمز گاو صندوق پی ببرد.

کسانی که در ارتباطات خبره اند به همین طریق عمل می کنند.

شما می توانید از ترتیبات ذهنی اشخاص آگاه شوید،; می توانید رمز دریچه ذهن او یا خود را همانند طرز عمل یک قفل ساز بگشایید.

باید به دنبال مسائلی باشید که تا به حال نبوده اید، به صداهایی گوش دهید که تا به حال نشنیده اید،; چیزهایی را حس کنید که تا به حال حس نکرده اید; و سوالاتی را بپرسید که تا به حال به ذهنتان خطور نکرده است.

اگر این کار را با ظرافت و دقت انجام دهید، می توانید در هر شرایطی به راهکار دیگران پی ببرید.

شما می توانید یاد بگیرید چه گونه آن چه را که دقیقا در نظر دیگران است; به آنان عرضه کنید و می توانید به آنها بیاموزید چگونه همین کار را در مورد خودشان نیز انجام دهند.

راه پی بردن به استراتژی  دیگران این است که بدانید دیگران شما را از استراتژی های شان مطلع می کنند.

شش استراتژی ایجاد عادت های خوب ” را مطالعه کنید.

آنها با لغات یا با حرکات بدن، شما را آگاه می کنند.

استراتژی افراد
استراتژی افراد
حتی با نگاههایشان، این کار را می کنند.

شما می توانید همان گونه که نقشه یا کتابی را می خوانید، استراتژی های دیگران را نیز بخوانید.

به خاطر داشته باشید که استراتژی فقط ترتیب خاصی از تصورات است; که می تواند بصری، لمسی چشایی یا بویایی باشد که در نهایت نتیجه خاصی به وجود می آورد.

فقط باید کاری کنید که اشخاص استراتژی های خود را تجربه کنند; و آن گاه باید دقت کنید تا متوجه شوید در مورد آن استراتژی ها چه عکس العمل هایی نشان می دهند.

پیش از آنکه بتوانید به استراتژی ها پی ببرید، باید بدانید به دنبال چه هستید; و بفهمید شخص در لحظات معین از کدام سیستم عصبی اش استفاده می کند.

در ضمن دانستن این نکته مهم است که افراد، دارای گرایش های مشترکی هستند که می توان با پی بردن به آنها به نتایج بهتری دست یافت.

بعنوان مثال، افراد به بخش های خاصی از سیستم عصبی شان; مانند بصری، سمعی یا لامسه گرایش بیشتری دارند.(مقاله کانال ترجیحی را مطالعه کنید)

در همه افراد این سه حالت وجود دارد ولی در اکثر آنها یکی از این حالات قوی تر است.

هنگامی که به فراگیری استراتژی افراد می پردازید،; باید از کانال ترجیحی آنها مطلع شوید تا بتوانید پیام هایتان را به گونه ای به آنها دهید که بتوانند درک کنند.

شما با دیدن افراد و گوش دادن به حرف های شان می توانید بلافاصله به سیستم ذهنی شان پی ببرید; و علم ان ال پی نشانه های مشخص تری از آن چه در ذهن فرد می گذرد به ما ارائه می دهد.
چشم دریچه روح است.

شما می توانید فقط با مشاهده چشمان یک شخص بلافاصله پی ببرید از کدام سیستم ذهنی بصری، سمعی یا لمسی استفاده می کند; (مقاله چشم خوانی را مطالعه کنید)

قسمت دوم این مقاله را مطالعه کنید 

پیدا کردن استراتژی افراد با کمک ان ال پی  – قسمت دوم

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟

رمز و راز هدف گذاری برای موفقیت نهایی با ان.ال.پی (قسمت اول)

هدف گذاری

رمز و راز هدف گذاری برای موفقیت نهایی با NLP

رمز و راز هدف گذاری برای موفقیت نهایی با ان.ال.پی (قسمت اول)


 

آیا فرمول موفقیت نهایی را می دانید؟

 •  شناخت هدف
 •  ایجاد حس دقیق در ارتباط با هدف
 •  ایجاد انعطاف پذیری لازم جهت تغییر رفتار تا رسیدن به شیوه موثر.

آنتونی رابینز می گوید: انسان ها تنبل نیستند فقط دارای اهداف ضعیفی هستند که الهام بخش نیست.

اگر شما به دنبال موفقیت باشید، به آن دست می یابید.

داشتن روحیه خوب، هماهنگی وضعیت جسمی و تصورات درونی می تواند شما را به نتایج دلخواه برساند.

هر چه حالت روحی تان بهتر باشد، درک بیشتری پیدا می کنید; و هر چه قدرت بیشتری را احساس کنید،; امکانات بیشتری در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید به حالت روحی قدرتمند تری دست پیدا کنید.

جسم ما، مغز ما و حالات روحی ما با مراحل عالی تر وجود، هماهنگ هستند،; هر چه بتوانیم این هماهنگی را بیشتر در خود به وجود آوریم، قادر خواهیم بود به اطلاعات و احساسات بیشتری دست یابیم.

رمز این کار این است که بدانیم چه می خواهیم؟

ضمیر ناخودآگاه مدام در حال پردازش اطلاعات است تا ما را به سوی مسیری خاص هدایت کند.

ماکسول مالتز این راه را با عنوان سایبرنیک روانی معرفی می کند; که وقتی ذهن هدف مشخصی دارد، می تواند کار هدایت و تمرکز را آن قدر تکرار کند تا به هدف مطلوبش برسد.

اگر هدف مشخص نباشد موجب اتلاف انرژی می شود.

توانائی های افراد جهت استفاده از امکانات شخصی، به طور مستقیم بر روی اهدافشان تاثیر می گذارد.

آیا تا به حال اتفاق افتاده که بخواهید پازلی را بدون این که تصویر کامل آن را دیده باشید، در کنار هم بچینید؟

این کار همانند این است که بخواهید زندگی تان را شکل ببخشید; بدون اینکه هدفی برای آن در نظر گرفته باشید.

زمانی که از هدفتان آگاه باشید، به مغز خود تصویر روشنی می دهید تا اطلاعات مورد نیاز را به ترتیب اهمیت دریافت کند.

شما با به تصویر کشیدن هدفتان پیام واضحی به مغزتان ارسال می کنید تا دست به کار شود.

اما تنها فکر کردن و تجسم کردن هدف شما را به خواسته تان نمی رساند،; برای این کار شما باید نقشه جاده هایی را بکشید که تصمیم دارید در زندگی به آنها سفر کنید.

اگر دیدی عاقلانه داشته باشید هیچ محدودیتی برای رسیدن به خواسته هایتان وجود نخواهد داشت.

رمز و راز هدف گذاری
رمز و راز هدف گذاری

اهداف محدود، زندگی را محدود می کنند.

باید بدانید چه می خواهید چون این تنها راهی است که می توانید به واسطه آن به هدف برسید.

۵ فرمول زیر به شما کمک می کند که به هدفتان شکل دهید.

۱- هدف خود را به شکلی مثبت بیان کنید.

بگوید می خواهید چه اتفاقی بیوفتد.

لطفا از بیان مطالبی که نمی خواهید و در مغایرت با خواسته تان است، خودداری کنید.

۲- تا جایی که می توانید دقیق باشید.

از تمام حواس خود برای توصیف کردن هدفتان استفاده کنید.

هر چه توصیف شما دقیق تر باشد، ذهنتان بیشتر قدرت پیدا می کند تا به هدف تان برسید.

زمان خاصی را نیز برای رسیدن به هدفتان مشخص کنید.

۳- همه چیز را برای خود مشخص کنید.

ببینید وقتی به هدفتان رسیدید چگونه به نظر می آیید،; چه احساسی پیدا می کنید و چه می بینید یا می شنوید؟

اگر ندانید رسیدن به هدف چه پیامدهایی برایتان دارد، ممکن است به آن برسید ولی متوجه نشده باشید.

اگر جوانب را نسنجید ممکن است پیروز شوید ولی تصور کنید شکست خورده اید.

۴- بر خود مسلط باشید.

این شما هستید که هدف را مشخص و آن را حفظ می کنید.

این هدف نباید در ارتباط با دیگری باشد تا او با تغییر خود شما را خشنود کند.

مطمئن شوید هدف تان در ارتباط با موضوعی است که خود می توانید به طور مستقیم به آن برسید.

۵- هدفتان مطلوب همگان باشد.

پیامدهای هدف خود را در آینده مورد نظر قرار دهید.

هدف تان باید به گونه ای باشد که هم به نفع شما و هم به نفع اطرافیانتان باشد.

طی روز های آینده قسمت دوم در سایت قرار خواهد گرفت.


“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”
گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران


رمز و راز هدف گذاری برای موفقیت نهایی با ان.ال.پی قسمت اول

این مطلب را به اشتراک بگذارید

تکنیک کنترل ذهن با ان ال پی NLP (قسمت دوم)

تکنیک کنترل ذهن

تکنیک کنترل ذهن با ان ال پی NLP (قسمت دوم)

تکنیک کنترل ذهن با ان ال پی NLP (قسمت دوم)

قسمت اول کنترل ذهن با NLP را مطالعه کنید.

خوب یا بد وجود ندارد، فکر ماست که آنها را به وجود می آورد. (ویلیام شکسپیر)

ما به طور غریزی می دانیم که تصورات ذهنی چه قدرتی دارند.

وقتی موردی برای ما مهم است مرتب آن را در ذهن خود تکرار; و تصویر سازی می کنیم و با این کار به آن قدرت می بخشیم.

با تمرین زیر می توان به قدرت تصویر ذهنی پی برد.

لطفا به خاطره ای فکر کنید که تمایل زیادی برای انجام آن داشتید.

وقتی به آن خاطره فکر می کنید، چه اتفاقی می افتد که متوجه می شوید به آن فکر می کنید؟

کدام حس قوی تر است و اثر بیشتری روی شما دارد؟

آیا تصویری می بینید و یا صدایی می شنوید و یا احساسی در شما ایجاد می شود؟

اگر فکر شما تصویری است، وقتی به تصویر نگاه می کنید متحرک است یا ثابت؟

سیاه و سفید است یا رنگی؟

تصویر در چه فاصله ای نسبت به شما قرار دارد؟

روبروی شما قرار دارد یا در طرفین؟

تصویر، بالا، پایین و یا در وسط قرار گرفته است؟

آیا صدایی نیز میشنوید؟ صدای خودتان یا محیط است؟

تن صدا بالا است یا پایین؟

درجه حرارت چگونه است؟

محل احساس شما در چه نقطه ای از بدنتان است؟

اگر پیدا کردن سوالات فوق برای شما مشکل می باشد از هم پوششی استفاده کنید.

تکنیک کنترل
تکنیک کنترل ذهن با ان ال پی NLP

هم پوششی

اگر در به خاطر آوردن هر کدام از حس ها مشکل دارید،; می توانید برای قدم اول از قوی ترین حستان استفاده کنید.

مثلا اگر فقط احساس خاصی نسبت به آن خاطره دارید و نمی توانید تصویر و یا صدای آن را به خاطر بیاورید، بهتر است ابتدا تمرکزتان فقط روی احساستان باشد و به جزئیات احساس بپردازد.

وقتی توانستید احساس واضح و روشنی را مرور کنید; می توانید روی حس های دیگر بروید و آنها را با جزئیات بیشتری به خاطر بیاورید.

آیا می دانید با استفاده صحیح از این ابزارها می تواند زندگی تان را تغییر دهد؟

تصاویر ذهنی مختلف، نتایج مختلفی در سیستم عصبی بوجود می آورند.

یکی از موارد مهم استفاده از این مدالیتی و ساب مدالیته ها ایجاد انگیزه و رغبت برای کاری است که خواهان انجام آن نیست!

برای مثال اگر از آشپزی لذت می برید ولی تمایلی به خواندن کتاب ندارید،; می توانید با به تصویر کشیدن آشپزی و استخراج ساب مدالیته های آن; و همچنین استخراج ساب مدالیته های مطالعه، ساب مدالیته های مطالعه را مشابه با آشپزی بسازید.

این شما هستید که یاد گرفته اید بعضی امور را لذتبخش و بعضی دیگر را ناراحت کننده بدانید.

می توانید با تغییر تصاویر ذهنی، احساس جدیدی نسبت به آنها پیدا کنید.

بعضی از ساب مدالیته ها بیشتر بر روی ما تاثیرگذارند.

تصورات ذهنی مشابه، احساسات یا حالات روحی مشابه و رفتارهای مشابه بدنبال دارند.

آیا تا به حال شنیده اید که کسی بگوید می خواهم برای مدتی از مشکلاتم دور باشم؟

آیا برای این کار نیاز است به کشور یا شهر دیگری بروید؟

کافی است آن خاطره یا تصویر مشکل را از خود دور کنید!

برخی افراد سعی می کنند از خاطرات و اتفاقات خوب زندگیشان فاصله بگیرند; و یا آن را فراموش می کنند، در حالیکه مدام مشکلات و خاطرات بد را یادآوری می کنند و هر بار آن را به خود نزدیکتر می کنند.

اگر از خاطره و یا احساسات خود ناراحتید، آن را تغییر دهید،; شاید بعضی از افراد با خود می گویند، امکان ندارد بتوان با چنین سرعتی احساسات خوب را جایگزین خاطرات و احساسات بد نمود.

در فیزیک کوانتوم نیز بسیاری از تغییرات بصورت جهش اتفاق افتاده است.

این کار در مقایسه با ماهها و سالها رنج تاثیر بیشتری دارد.

در بسیاری از موارد حتی می توانید با کنترل آگاهانه تصورات ذهنی، دردها را نیز با اراده خود از بین ببرید.

در حقیقت، اگر پیام هایی را که ایجاد نتایج خاصی در مغز می کنند، بشناسید، می توانید هر احساسی را آگاهانه در خود به وجود آورید.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”
گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
قدرت بی پایان؛ آنتونی رابینز

تکنیک کنترل ذهن با ان ال پی NLP (قسمت دوم)

کنترل ذهن با ان ال پی NLP – قسمت اول

کنترل ذهن

کنترل ذهن با ان ال پی NLP – قسمت اول

کنترل ذهن با ان.ال.پی

اگر می خواهید زندگیتان را بهتر کنید، بهتر است به جای احساس نخوت،; ترس و نگرانی، احساس های خوب را در خودتان ایجاد کنید.

در این قسمت به این بخش می پردازیم که چگونه می توانید حالات خود را تغییر دهید; تا در هر زمان به آن چه می خواهید، دست یابید.

معمولا مشکل انسانها کمبود منابع نیست، آنها نمی توانند منابع را تحت کنترل خود درآورند.

ما می توانیم ذهنمان را کنترل کنیم و لزومی ندارد که اجازه بدهیم تا ذهنمان ما را کنترل کند.

گاهی بعضی از افراد فکر می کنند برای اینکه تجربه ای تلخ را تغییر داد; باید به عمق تجربه منفی رفت و چون کار سخت و دردناکی است،; ممکن است افراد از مواجه شدن با آن فرار کنند، بنابراین به فکر درمان نباشند; و یا مدت زمان زیادی طول بکشد تا بتوان آن تجربه را ترمیم کرد.

در ان ال پی با الگوبرداری از بهترین روان درمانگران دنیا می توان هم مدت زمان درمان را کاهش داد; و هم درد ناشی از مواجه شدن عمیق با تجربه را از بین برد.

ان ال پی می گوید برای تغییر احساس، نیازی به یادآوری عمیق درد نیست،; تنها می توان با تغییر نوع تصورات درباره آن تجربه، تصور بهتری ایجاد نمود.

ان ال پی مدارهای شادی بخش را تقویت می کند و به کاهش یا قطع مدارهای دردآور می پردازد.

چیزی که خیلی مهم به نظر می رسد توجه به تجربه حاصل از آن اتفاق است نه دقیقا خود اتفاق!

مکن است احساس گناه نسبت به حادثه ای در ما ایجاد شود; اما این احساس گناه صرفا برای نحوه وقوع آن اتفاق نباشد،; فقط احساس باشد که در ما ایجاد شود، فارغ از خود رویداد!

کنترل ذهن
کنترل ذهن با NLP
تفاوت اصلی در چگونگی تجسم تصورات ذهنی است.

ما تصاویر ذهنی و تجربیاتمان را از طریق حواس پنجگانه به دست می آوریم; و با وجود اینکه همه انسان ها از این حواس استفاده می کنند; اما مقدار و میزان استفاده هر کدام از آنها در افراد متفاوت، مختلف است.

ما با این حواس تصویرهای ذهنی خود را شکل می دهیم.

اگر کسی بتواند به نتیجه خاصی دست یابد، آن نتیجه ناشی از اعمال خاص ذهنی و جسمی اوست.

ساب مدالیته (کیفیت حسی فرعی)

برای تغییر یک تصویر ذهنی علاوه بر داشتن جزئیات، مقدار مورد نظر از هر جزء نیز بسیار مهم است.

اگر جزء خاصی کم و یا بیشتر از مقدار مورد نیاز باشد، نتیجه دلخواه حاصل نمی شود.

در اینجا ساب مدالیته ها و یا کیفیات حسی فرعی را باید مورد توجه قرار داد.

ساب مدالیته ها، اجزاء دقیق حواس می باشند; که می توان گفت دقیق ترین و جزئی ترین زیرواحدهای ساختمان تجربه ها و خاطرات انسانی هستند.

(در ادامه بصورت مبسوط در مورد ساب مدالیته ها با شما خواهیم بود).

تمام رفتارها و حرکات افراد ناشی از تصورات درونی آنهاست،; شما نیز می توانید کارگردان تصاویر و فیلم های درونی تان باشید; می توانید فیلم را طوری بسازید که تاثیر بیشتر و بهتری بر شما و دیگران بگذارد.

با تغییر زاویه دوربین، تغییر تصاویر و رنگ ها، نوع و شدت موسیقی، تغییر کیفیت تصویر و … بهترین حالت را ایجاد کنید.

این کار سبب افزایش قدرت و لذت تصورات درونی می گردد; که در نهایت منجر به تولید احساس خوب می شود.

براحتی و طی چند دقیقه می توانید احساسی مثبت را قوی تر و نیرومندتر کنید; و یا تصویر منفی را کمرنگ تر و ضعیف تر کنید.

شما می توانید با کنترل نحوه تصورات ذهنی خود از زندگی، زندگی خود را به شکلی که می خواهید کنترل کنید،; زیرا تمام کیفیات حسی فرعی می توانند نحوه احساس مغز را کنترل کنند.

قسمت دوم این مقاله “تکنیک کنترل ذهن با ان.ال.پی” را مطالعه کنید.

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”
گرداوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

کنترل ذهن با ان ال پی NLP قسمت اول

دوست عزیز، برای استفاده دیگر دوستان و کمک به ما و دیگران، از طریق دکمه های شبکه های اجتماعی

این مطلب را به اشتراک بگذارید