تجربه آینده با NLP

تجربه آینده با NLP

تجربه آینده با NLP

تجربه آینده با NLP


 

تجربه کردن پیشاپیش یک حادثه در ان ال پی ، کاربرد فراوان دارد.

با علم و معرفت جدیدی که پیدا کرده اید در خیال به آینده قدم می گذارید; و پیشاپیش در موقعیتی که خوشایند شماست قرار می گیرید.

مثلا برای تغییر تاریخچه زندگی از بیمار می خواهیم خود را در آینده با مشکل مورد نظر مجسم کند.

می خواهید بدانید آیا نشانه ای برای قرار گرفتن مجدد در حالت منفی وجود دارد یا نه.

اگر جواب مثبت بود به این نتیجه می رسید که اقدامات قبلی کافی نبوده،; باید اقدامات دیگری صورت دهید.

اینگونه موثر بودن اقدامات خود را تست می کنید، تا حد امکان به موقعیت مسئله ساز نزدیک می شوید و تقریبا در شرایط آن قرار می گیرید.

اما واقعی ترین آزمونی که می تواند موفقیت شما را اندازه بگیرد،; قرار گرفتن به طور حقیقی در شرایط مسئله ساز است.

مانند اینکه آموزش در کلاس درس صورت می گیرد و تصمیم در اتاق هیات مدیره گرفته می شود،; اما آزمون در دنیای واقعی به عمل می آید.

روش پیشنهادی تجربه آینده، تمرین ذهنی است.

تمرین ذهنی تمرین در خیال و تصور است; و از آنجایی که جسم و ذهن یک نظام را شکل می دهند،; این تمرین جسم را برای قرار گرفتن در موقعیت های واقعی آماده می سازد.

اگر به مغز درباره موفقیت، تصاویر مثبت قدرتمند بدهید، آن را برای دستیابی به این موفقیت آماده می سازید و در این شرایط امکان موفقیت به مقدار زیاد افزایش می یابد.

وقتی انتظار وقوع حادثه ای را داشته باشید، امکان اتفاق آن را بیشتر می کنید.

پیش بینی روند آتی و تمرین ذهنی می تواند ما را در شرایطی قرار دهد; که از تجربیات روزانه خود درس بیاموزیم و رفتارهای جدیدی را به نمایش بگذاریم.

تجربه آینده با NLP

تمرین برای واکنش ها و رفتارهای صحیح

می توانید همه شب قبل از خواب مراحل زیر را از ذهن خود بگذرانید:

وقتی حوادث آن روز را مرور می کنید،; کاری را که به خوبی انجام داده اید و موردی را که آنقدرها خوب ظاهر نشدید را انتخاب کنید.

هر دو صحنه را مجددا در ذهنتان زنده کنید.

صداها را دوباره بشنوید، حادثه را از نو تجربه کنید و بعد از صحنه آنها خارج شوید و از خود بپرسید:

  • چگونه می توانستم طور دیگری رفتار کنم؟
  • در این تجربه ها چه انتخابهای دیگری وجود داشت؟
  • چگونه می شد حتی تجربه ای خوشایند از این باشد؟

احتمالا به این نتیجه می رسید که در تجربه های نه چندان خوشایند; می توانستید انتخابهای دیگری داشته باشید.

اکنون بار دیگر تجربه های مورد اشاره را به طور کامل در ذهن خود زنده کنید، این بار در نقشی متفاوت ظاهر شوید.

حالا با این نقش متفاوت چه احساسی دارید؟

چگونه به نظر می رسد؟

احساسات خود را وارسی کنید.

با این تمرین می توانید اگر بار دیگر تجربه نه چندان خوشایند تکرار شد،; به جای آن اقدامهای نه چندان خوشایند گذشته، انتخابهای جدیدی را که قبلا آنها را در ذهن خود تمرین کرده اید به اجرا بگذارید.

می توانید از این روش برای ایجاد رفتارهای کاملا جدید; و یا برای تغییر دادن و بهبود بخشیدن به رفتارهای موجود استفاده کنید.

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران
منبع:
برنامه ریزی عصبی کلامی؛ جوزف اکونور و جان سیمور

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی


 

چگونه به فضای ارتباط وارد می شوید؟

چگونه می توانید برداشتهای یک شخص دیگر از جهان را درک کنید; و به آن احترام بگذارید؟

در هر موقعیتی که هستید، برقراری ارتباط موثر یا برخورد همدلانه; برای ایجاد محیطی مبتنی بر اعتماد و اطمینان و مشارکت که در محدوده آن اشخاص بتوانند آزادانه با هم ارتباط برقرار کنند،; امری ضروری است.

چگونه می توانیم این مهارت طبیعی را بسط دهیم؟

چگونه بفهمیم که بعضیها در شرایط ارتباط موثر هستند و جمعی دیگر نیستند؟

وقتی اشخاص در شرایط ارتباط موثر باشند، گفتگو ملایم وجاری است،; جسم و نیز کلمات آنها با یکدیگر سازگاری دارند و در تطابق با یکدیگر هستند.

سخن ما می تواند به برقراری ارتباط موثر کمک کند; و یا ان را از بین ببرد.

تن زبان و لحن صدا از کلمات مهمترند.

ممکن است متوجه شده باشید کسانی که در شرایط ارتباط موثر هستند; حالات جسمانی و ژستی مشابه یکدیگر را به نمایش می گذارند; و با هم تماس چشمی برقرار می کنند.

برقراری رابطه با کمک ان ال پی” را مطالعه کنید.

هر کدام سعی می کنند در پاسخ به حرکت مخاطب خود واکنشی مناسب نشان دهند،; زبان تن آنها مکمل یکدیگر است.

زبان بدن آنها مکمل یکدیگر است.

هر چه ارتباط موثر عمیق تر باشد، این هماهنگی و تطابق بیشتر می شود.

به نظر می رسد این مهارت ذاتی و درون ساز است.

اشخاص موفق ارتباط موثر برقرار می کنند و ارتباط موثر به اعتماد و اطمینان منجر می شود.

با تطبیق دادن و هماهنگ کردن زبان بدن و لحن کلام خود می توانید به سرعت با هر کسی که بخواهید; به شرایط ارتباط موثر برسید.

چرخه ارتباط و ان ال پی را مطالعه کنید.

تماس چشمی

ایجاد تماس چشمی و به وجود آوردن هماهنگی میان آنها یکی از مهارتهای مهم برقراری ارتباط موثر است.

برای ایجاد ارتباط موثر به طرز حرکت و حالت مخاطب خود توجه کنید.

کافیست حرکت بدن خود را با حرکت بدن او تطبیق دهید.

اینگونه که باید بسیار محترمانه انجام می شود،; میان برداشتهای خود از جهان و الگوی او از جهان ارتباطی ایجاد می کنید.

منظور این نیست که هر حرکت مخاطب خود را به تقلید انجام دهید،; می توانید خود را با طرز توزیع وزن بدن او هماهنگ کنید.

می توانید خود را با حالت بدن او تطبیق دهید.

ارتباطات خلاق” را مطالعه کنید.

ارتباط موثر در ان ال پی
ارتباط موثر در ان ال پی

 

اشخاص مانند یکدیگر بیشتر از هم استقبال می کنند، انگار نوعی دوستی میان آنها ایجاد می شود.

اینها عناصر اولیه و ضروری برقراری ارتباط موثر هستند،; اما لازم نیست این را به صرف گفته ما دربست بپذیرید.

خودتان تجربه کنید و ببینید وقتی در حالت و نقش دیگران با آنها برخورد می کنید چه اتفاقی می افتد.

نقش ارتباط غیر کلامی در آموزش به کمک ان ال پی” را مطالعه کنید.

هم آوایی با صدا‌

هم آوایی با صدا راه دیگری برای ایجاد ارتباط موثر است،; می توانید با لحن صدا، سرعت، بلندی یا کوتاهی و آهنگ کلام مخاطب خود هماهنگ شوید.

در زمینه برقراری ارتباط موثر، دو محدودیت وجود دارد:

  1. در حالت بدن، ژستها و انگاره های کلامی شخص مخاطب
  2.  مهارتی که برای ایجاد برقراری ارتباط موثر می توانید کسب نمایید.

ببینید وقتی با مخاطب خود هم آوا می شوید چه احساسی دارید؟

گاهی هم آوا شدن با بعضی افراد دشوار است،; مسلما رفتارهایی هم وجود دارند که نمی خواهید مستقیما با آنها هم آوا شوید.

می توانید با هر کسی که بخواهید ارتباط موثر برقرار نمایید.

مجبور نیستید برای برقراری ارتباط موثر با اشخاص آنها را دوست بدارید،; تنها پلی ایجاد می کنید تا آنها را بهتر درک کنید.

برقراری ارتباط موثر یک امر انتخابی است; و تا به انجام آن تن ندهید، نمی توانید از اثر بخش بودن یا نبودن آن مطمئن شوید.


 

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گرداوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع؛ برنامه ریزی عصبی کلامی؛ جوزف اکونور و جان سیمور

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط و ان ال پی

ارتباط و ان ال پی

ارتباط و ان ال پی

ارتباط و ان ال پی


ارتباط مفهومی چند بعدی است که به انواع تبادل با دیگران اطلاق می شود.

صحبتهای خودمانی، مجاب کردن، آموزش دادن و مذاکره کردن.

اما ارتباط چه معنایی دارد؟

کلمه ارتباط یک اسم “ایستا” است.

اما در اصل یک سیکل و یا یک فضای ارتباطی است که دست کم دو طرف دارد.

ارتباط برقرار کردن با یک مجسمه مومی بی مفهوم است.

وقتی با کسی ارتباط برقرار می کنید، واکنش او را درک می کنید; و با توجه به پاسخ دریافتی با احساسات یا اندیشه خود واکنش نشان می دهید.

شما با کلمات، کیفیت صدا و با جسم خود با دیگران ارتباط برقرار می کنید.

گاه حتی بدون یک کلمه حرف، پیامی را مخابره می کنید.

بنابراین ارتباط پیامی است که از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود.

اما از کجا بدانید که پیام شما، آنگونه که مورد نظر شماست دریافت می شود؟

ارتباط به مراتب وسیع تر از کلماتی است که ما از آن حرف می زنیم.

کلام در نهایت جزئی کوچک از ابزار و تجلی انسان است.

ارتباط و ان ال پی
ارتباط و ان ال پی
پژوهش های به عمل آمده نشان می دهند:

هنگام سخنرانی، ۵۵% تاثیری که سخنران روی حاضرین می گذارد از طریق زبان بدن یعنی حالت بدن، ژستها و تماس چشمی، و ۳۷% ناشی از لحن صداست و در این میان محتوای کلام تنها ۷% موثر است.

به جای مطلب و محتوای کلام طرز بیان است که تفاوت را ایجاد می کند.

اگر کلمات محتوای پیام باشند در این صورت حالات بدن، ژست ها، قیافه ها; و لحن صدا زمینه ای هستند که در آن پیام قرار می گیرد تا به اتفاق معنای ارتباط را شکل بدهند.

بنابراین تضمینی وجود ندارد که مخاطب شما معنای کلام شما درک کند.

هدف، تیزحسی و انعطاف پذیری نقش تعیین کننده ای دارند.

برای هر ارتباطی هدفی وجود دارد، شما متوجه پاسخ هایی که متقابلا دریافت می کنید می شوید; و آنقدر در عمل یا گفتارتان تجدید نظر می کنید تا به پاسخ مورد نظر خود دست یابید.

برای برقراری یک ارتباط موثر باید به این نکته توجه داشته باشید که:

“معنای ارتباط پاسخی است که دریافت می کنید”.

ما پیوسته برای تاثیر گذاردن بر دیگران از مهارتهای ارتباطی استفاده می کنیم،; مهارتهای موثر گاه سلطه جویی و زرنگ بازی دیده می شود.

این امر مطمئنا در مورد ان ال پی که درایت، انتخاب و بوم شناسی در سطح عملی را رعایت می کند، صدق نمی کند.

ان ال پی توانایی پاسخ دادن موثر به دیگران; و درک الگو های آنها از جهان و احترام گذاشتن به آنهاست.

در فضای ارتباط عمل شما روی مخاطب شما اثر می گذارد و عمل مخاطب نیز متقابلا روی شما تاثیر می گذارد.

در فضای ارتباط مسئول رفتار خود هستید، شما به هر صورت بر دیگران اثر می گذارید،; تنها انتخابی که دارید این است که میان تاثیرگذاری خودآگاه و ناخودآگاه بر دیگران تصمیم بگیرید.

تنها سوالی که مطرح است این است که می توانید در حد مطلوب روی دیگران اثر بگذارید؟

آیا تاثیری که بر دیگران می گذارید منطبق با ارزش های شماست؟

شیوه های ان ال پی بی طرف هستند.

شاید بتوان گفت که از این حیث به اتومبیل شباهت دارند; که رانندگی با آن به مهارت و خواسته راننده پشت فرمان بستگی دارد.


 

” ان ال پی را زندگی کنید، تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع؛ برنامه ریزی عصبی کلامی؛ جوزف اکونور و جان سیمور

اوصاف واقعیت و NLP

اوصاف واقعیت و NLP

اوصاف واقعیت و NLP


 

برای درس گرفتن هر چه بیشتر از یک حادثه باید تا حد امکان اطلاعات بیشتری درباره آن بدست آوریم.

هر نظام تجسمی روش متفاوتی برای توصیف واقعیت ارائه می دهد.

ما نمی توانیم در محدوده یک نظام تجسمی باقی بمانیم.

دست کم به دو نظام تجسمی نیاز داریم:

یکی برای دریافت اطلاعات و دیگری برای تفسیر کردن آن به شکلی متفاوت.

به همین طریق هر نقطه نظری به دلیل شیوه نگرش صاحب آن به جهان و فیلترهای ادراکی او نقاط کوری از آن خود دارد.

اگر بتوانیم با طرز تلقی دیگران به تماشای جهان بنشینیم،; می توانیم از فراسوی نقاط کور خود نیز به مسائل نگاه کنیم،; به طوری که می توانیم از دودست خود و یا از هر شخصی که صلاح بدونیم; بخواهیم نظرش را در آن مورد خاص با ما در میان بگذارد.

چگونه می توانیم به کمک ادراک دنیا را ورای چشم انداز محدود خود تماشا کنیم؟

اوصاف واقعیت
NLP

توصیف سه گانه

دست کم به سه طریق می توانیم به تجربه خود نگاه کنیم.

جان گریندر و جودیت دلویز در جدیدترین اثر خود آنها را مواضع ادراکی اول و دوم و سوم نامیده اند.

نخست می توانید تنها با مراجعه نقطه نظر خود و صرفا به استناد حقیقتی که در درون شما وجود دارد،; به دنیا نگاه کنید و نقطه نظر هیچ کس دیگری را در نظر نگیرید.

از خود می پرسید: چه تاثیری بر من دارد؟

به گذشته بازگردید و به زمانی بیندیشید که از اندیشه خود بدون اینکه سایرینی در کار باشند آگاهی کامل داشتید.

این را موضع نخست در نظر می گیریم.

دوم، می توانید آراء و عقاید دیگران را نیز در نظر بگیرید.

آنها در این زمینه چه نظری دارند؟ چه می گویند؟ چه احساس می کنند؟

روشن است یک حادثه و یا رفتار واحد ممکن است در نظر اشخاص مختلف، معانی مختلفی داشته باشد.

لازم است به نقطه نظر دیگران توجه کنید.

بپرسد: آنها در این باره چه نظری دارند؟

این را موضع دوم می نامیم که اغلب به آن همدلی می گویند و معنایش این است; که در موضع دیگران قرار می گیریم و دنیا را از دریچه چشم آنها نگاه می کنیم.

اگر با شخص دیگری در تضاد باشید یا اختلاف نظر داشته باشید،; لازم است از نظر او درباره کاری که می کنید اطلاع داشته باشید.

هر چه ارتباط میان شما و دیگران موثرتر باشد بهتر می توانید; از حقیقت آنها آگاه شوید و بهتر می توانید به موضع دوم برسید.

سوم می توانید جهان را از بیرون از خود تماشا کنید.

انگار که یک ناظر بی طرف هستند و به هیچ وجه در آن درگیر نیستید.

بپرسید: یک شخص بی طرف درباره این حادثه یا این رفتار چه قضاوتی دارد؟

این موضع در مقایسه به دو موضع قبلی; در سطحی متفاوت قرار دارد، اما برتر از آنها نیست.

هر سه موضع به یک اندازه مهم هستند.

مهم این است که بتوانید میان این سه موضع آزادانه حرکت کنید.

کسی که در موضع اول متوقف می شود، یک خودخواه تمام عیار است.

کسی که تنها در موضع دوم قرار داشته باشد، بی جهت تحت تاثیر آراء دیگران است; و سرانجام کسی که در موضع سوم قرار گیرد یک ناظر منفصل از زندگی است.

ما از هر سه موضع به طور طبیعی استفاده می کنیم، اینگونه بهتر می توانیم مسائل را درک کنیم.


 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:ئ برنامه ریزی عصبی کلامی؛ جوزف اوکونر و جان سیمور

ان ال پی و احساسات – قسمت دوم

ان ال پی و احساسات

ان ال پی و احساسات – قسمت دوم

ان ال پی و احساسات – قسمت دوم

قسمت اول احساسات و ان ال پی  را مطالعه کنید.


 

فیلم های ذهن شما

تا جائی که من می دانم همه قدرت تجسم کردن دارند.

برای اینکه این را به خود ثابت کنید به پرسش های زیر جواب دهید.

در منزل شما به چه شکلی است؟ چه رنگی دارد؟ دستگیره در روی کدام لنگه است؟

برای اینکه به هر کدام از این سوالات جواب دهید،; مجبور هستید به سر وقت تصور خود بروید و تصویر سازی کنید.

برای ۹۹% مردم این تصاویر از کیفیت عکس برخوردار نیستند و این چیز خوبی است.

اگر تصاویر درونی شما همان واقعیت یعنی آنچه در دنیای حقیقی می بینید،; بودند نمی توانستید تفاوت ها را تشخیص دهید.

به همین شکل همه ما از این توانمندی برخورداریم که با خودمان صحبت کنیم و در ذهنمان تولید صدا نماییم.

گاه این توانائی می تواند به ما روحیه بهتری بدهد،; مثلا به صدای کسی گوش بدهید که او را دوست دارید و بشنوید که از شما تعریف و تمجید می کند.

ان ال پی و احساسات
ان ال پی و احساسات
از سوی دیگر آیا تاکنون با کسی مشاجره کرده اید؟

آیا اتفاق نیفتاده که تا ساعت ها بعد حرف های ناخوشاینند; او را در ذهنتان حیات بخشیده اید و به احساس بدی رسیده اید؟

وقتی می آموزید که تصاویر و صداهای ذهن خود را تغییر دهید، می توانید زندگی خود را کنترل نمایید.

با ایجاد این تغییرات، احساس خود را از نو برنامه ریزی می کنید.

قدرت بازنمایی درونی حتی می تواند یک بازنده را به یک برنده تبدیل کند.

طرز احساس شما در هر لحظه نتیجه مستقیم طرز استفاده از بدن; و تصاویر و صداهایی است که در ذهن خود تولید می کنید.

حالا که می دانید چگونه بر حالت خود تاثیر بگذارید،; مجبور نیستید که تابع دیگران شوید و مجبور گردید به اراده آنها رفتار نمایید.

با قبول مسئولیت در قبال تصاویر ذهن خود، حرف هایی که به خود می زنید; و طرز گفتن آنها و طرزی که از بدن خود استفاده می نمایید می توانید احساس خود را در هر موقعیت انتخاب کنید.

چگونه احساس کنیم که چه می خواهیم و کی می خواهیم؟

در حالی که بسیار عالی است که بتوانید حالت خود را در لحظه تغییر بدهید،; بسیار مفید است که در لحظاتی که بیش از هر زمانی به این کار احتیاج دارید به خواسته خود برسید.

قهرمانان طراز اول المپیک چهار سال تمرین جسمانی نمی کنند; که بعد به این دل ببندند که روز مسابقه احساس خوبی داشته باشند.

آنها ذهن و جسم خود را برنامه ریزی می کنند تا در روز مسابقه در شرایط مطلوبی قرار بگیرند.

برای اینکه بتوانید ذهن و جسم خود را برای موفقیت برنامه ریزی کنید،; باید در هر موقعیتی اعتماد به نفس خود را حفظ کنید.

اینکه اعتماد به نفس شما سریعا افزایش یابد یا در زمان اندکی زیادتر شود، اهمیت زیادی ندارد.

افرادی هستند که در چند دقیقه بر هراس خود غلبه کرده اند; و کسانی هم بوده اند که به تدریج به موقعیتی رسیدند که توانستند در شرایط مطلوبی قرار بگیرند.

ذهن بسیار حساس است، وقتی این صحنه ها را در ذهن خود تجربه می کنید،; هنگامی که در زندگی واقعی شما رخ می دهند، احساس اطمینان خاطر بیشتری پیدا می کنید.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”


گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: زندگی تان را در هفت روز تغییر دهید؛ پل مک کنا

 

احساسات و NLP – قسمت اول

احساسات و NLP

احساسات و NLP – قسمت اول

احساسات و NLP – قسمت اول


 

برای اینکه بر احساسات خود احاطه پیدا کنیم،; باید بدانیم که احساسات و عواطف کدامند و چگونه عمل می کنند.

حالت عاطفی کدام است؟

آیا شما به اتفاق شخص دیگری حادثه ای را شاهد بوده اید; که بعدا به این نتیجه برسید او تجربه ای کاملا متفاوت از شما داشته است؟

چگونه ممکن است شما و دیگران در یک مکان بوده باشید; و یک حادثه واحد را دیده باشید،

اما هر کدام از این حادثه برداشت متفاوتی به دست آورده باشید؟

تفاوت ناشی از حالات احساسی وعاطفی است که در آن لحظه به سر می برید.

عشق، خشم، اعتماد، هراس و کنجکاوی همه حالات احساسی هستند.

ما در تمامی دقایق روز در این احساسات قرار می گیریم و از آن خارج می شویم.

حالت احساسی را می توان جمع کل همه فرایندهای عصبی دانست; که در یک شخص در زمان معین بروز می کند.

روش ساده تری برای که به این موضوع فکر کنیم این است; که حالات احساسی، آن روحیه ای است که در هر لحظه در شرایط آن قرار دارید.

همه ما حالات منفی را از قبیل افسردگی، هراس و خشم تجربه کرده ایم،

بر عکس همه ما دقایق سرشاری داشته ایم، اعتماد و اطمینان داشته ایم، خوشبین بوده ایم، شاد و مصمم بوده ایم.

رفتار انسان با حالت او در رابطه است.

هر کار عالی که تاکنون انجام داده اید یا شاهد آن بوده اید،; نتیجه حالت احساسی و عاطفی شما در آن لحظه خاص بوده است.

احساسات و NLP
احساسات و NLP – قسمت اول

سرچشمه احساسات

احساس ما در بسیاری از لحظات ناشی از حوادث بیرون از ماست.

اتفاقی در جهان می افتد و ما در واکنش به آن حالت احساسی خود را تغییر می دهیم.

در واقع اغلب ما به طور کامل نمی دانیم که احساساتمان از لحظه ای تا لحظه دیگر چگونه حالت می گیرد.

فیزیولوژی

یکی از روش های تاثیرگذاری بر حالت احساسی خود، به طرز استفاده از بدنمان بستگی دارد.

تغییرات در حالت بدن، تنفس کردن، تنش عضلانی و حالت های چهره، همگی روی احساست و رفتار ما تاثیر می گذارند.

اگر از بدنتان به طرز دیگری استفاده کنید، تجربه متفاوتی از زنده بودن خود پیدا می کنید.

ایست

در هر جایی که هستید پاهایتان را محکم روی زمین قرار بدهید،; شانه هایتان را به عقب بکشید، تبسمی احمقانه بر چهره خود نقش ببندید و بعد نفس عمیقی بکشید.

حالا سعی کنید بدون اینکه حالت جسمی خود را تغییر دهید به آن موقعیت ناخوشایند بیندیشید.

در این صورت یا احساس شما درباره آن موقعیت ناخوشایند تغییر کرده است; و یا دیگر نمی توانید مانند قبل به آن صحنه بیندیشید.

تنش عضلانی، آرامش، تنفس و حالت بدن همگی روی حالت احساسی ما تاثیر می گذارند.

اگر بدن شما سخت و گرفته باشد،; مواد شیمیایی متفاوتی را در مقایسه با زمانی که در حالت آرام و راحت هستید،; تولید می کند و به همین دلیل اندیشه های مفاوتی به ذهن شما خطور می کنند.

نمودهای درونی

عامل مهم دیگری که روی احساسات ما تاثیر می گذارند،; تصاویری است که آن را در تصور خود جان می بخشیم و حرف هایی است که با خود می زنیم.

ما به این تصاویر و این صداها نمودهای درونی می گوییم.

اینها نمودهای واقعیت هستند اما لزوما خود واقعیت نمی باشند.

نمودهای درونی شما از ولقعیت برای شما شکل منحصر به فرد دارند.

اینها شکلی هستند که شما دنیا را تصور و ادراک می کنید.

اینها نقشه شما از جهان هستند، اما مانند هر نقشه دیگر کامل نیستند و پر از تعمیم و حذف و تحریف و خطا هستند.


 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

 

احساسات و NLP

پیدا کردن استراتژی افراد با کمک ان ال پی – قسمت دوم

پیدا کردن استراتژی افراد

پیدا کردن استراتژی افراد با کمک ان ال پی 

پیدا کردن استراتژی افراد با کمک ان ال پی (قسمت دوم)

قسمت اول”استراتژی افراد را با کمک ان.ال.پی پیدا کنیم” را مشاهده کنید.


 

هنگامی که افراد خاطرات را در ذهن خود به تصویر می کشند،; چشمشان را به حرکت در می آورند، گر چه ممکن است این حرکات بسیار جزئی باشند.

شما با مشاهده چشم افراد می توانید پی ببرید چه خاطراتی را از دنیای خارجی خود در ذهن تجسم می کنند.

تصورات درونی اشخاص از دنیای خارج نقشه ای است; از واقعیات و نقشه هر فرد منحصر به فرد است.

“پیش فرض های ان.ال.پی را مطالعه کنید”

به همین ترتیب اگر برای به خاطر آوردن خاطره ای دچار مشکل می شوید،; به احتمال زیاد دلیلش این است که چشمان خود را در جهتی قرار نمی دهید; تا بتوانید به اطلاعات مورد نیازتان دسترسی پیدا کنید.

هنگامی که دریافتید برای به یاد آوردن اطلاعاتی که در ذهن تان ذخیره شده به کجا نگاه کنید، به راحتی و بلافاصله می توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

چشم خوانی با ان.ال.پی” را مطالعه کنید.

پیدا کردن استراتژی افراد
استراتژی افراد
نوع تنفس – سایر حرکات فیزیکی

سایر حرکات فیزیکی افراد به ما سرنخ هایی در مورد حالاتشان می دهد.

مثلا وقتی شخصی از قسمت فوقانی قفسه سینه، نفس می کشد، مشغول مرور خاطرات بصری است.

هنگامی که تنفس شخص مرتب است; و دیافراگم یا تمام قفسه سینه اش را فرا می گیرد، مشغول مرور خاطرات سمعی است.

نفس های عمیق پایین شکم نشان دهنده مرور خاطرات لمسی است.

به همین ترتیب صدای افراد نیز نشاندهنده حالات آنهاست.

اشخاص بصری تند، با آب و تاب و بلند صحبت می کنند،; معمولا صدایی زیر و تو دماغی دارند و هنگام صحبت کلمات را می کشند.

مشخصه افراد لمسی این است که آرام و آهسته صحبت می کنند.

افراد سمعی با لحنی معمولی، واضح و پر طنین حرف می زنند.

حتی از روی رنگ پوست می توانید به چیزهایی پی ببرید:

وقتی خاطره ای بصری را به یاد می آورید، پوست رنگ پریده می شود.

رنگ سرخ پوست نشان دهنده یادآوری خاطرات لمسی است.

وقتی سر شخصی به طرف بالاست، خاطره ای بصری را مرور می کند،

و وقتی سرش حالت عادی دارد یا کمی به طرف پایین متمایل است مشغول مرور خاطرات سمعی است،

و وقتی سرش پایین است یا عضلات گردن هیچ انقباضی ندارد، مشغول مرور حالتی لمسی است.

پس شما حتی با کوچکترین برخوردتان با یک شخص می توانید; به نکات واضح و درستی از طرز فکر و پیام ها و واکنش های او به آن پیام مطلع شوید.

پرسیدن سوالات مناسب

ساده ترین راه برای پی بردن به استراتژی ها پرسیدن سوالات مناسب و صحیح است.

برای پی بردن به استراتژی افراد باید او را به زمانی برگردانید; که حالتی خاص در او ایجاد شده بود و بعد باید پی ببرید چه چیزی باعث شده او چنین حالتی پیدا کند؟

  • آیا چیزی دیده یا شنیده است؟
  •  آیا با کسی یا چیزی تماس پیدا کرده؟

بعد از اینکه به شما گفت چه اتفاقی افتاده به او نگاه کنید و بپرسید:

عامل بعدی که باعث شد در چنین حالتی قرار بگیری چه بود؟

و به همین نحو ادامه دهید تا به حالتی برسید که مورد نظرتان است.

درک استراتژی های گوناگون نیز به همین گونه است،; باید شخص را در حالت مناسبی قرار دهید تا زمانی خاص را به یاد آورد که برانگیخته شده بود.

پس از طرح سوالات واضح و روشنی در مورد ترتیب اموری که دیده،; شنیده و یا احساس کرده، استراتژی اش را بازسازی کنید.

مهمترین نکته این است که ابتدا باید دریابید اشخاص چه کار می کنند; و بعد پی ببرید چگونه آن کار را انجام می دهند و استراتژی آنها چیست.


 

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذت بخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: قدرت بیکران آنتونی رابینز

پیدا کردن استراتژی افراد با کمک ان ال پی

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟

استراتژی افراد

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟ قسمت اول

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟ قسمت اول


 

آیا تا به حال شاهد کار یک قفل ساز خبره بوده اید؟

کارش شبیه سحر و جادوست!

با قفلی بازی می کند، چیزهایی را می شنود که شما نمی شنوید،; چیزهایی را می بیند که شما نمی بینید، چیزهایی را حس می کند که شما حس نمی کنید; و به طریقی موفق می شود تا به رمز گاو صندوق پی ببرد.

کسانی که در ارتباطات خبره اند به همین طریق عمل می کنند.

شما می توانید از ترتیبات ذهنی اشخاص آگاه شوید،; می توانید رمز دریچه ذهن او یا خود را همانند طرز عمل یک قفل ساز بگشایید.

باید به دنبال مسائلی باشید که تا به حال نبوده اید، به صداهایی گوش دهید که تا به حال نشنیده اید،; چیزهایی را حس کنید که تا به حال حس نکرده اید; و سوالاتی را بپرسید که تا به حال به ذهنتان خطور نکرده است.

اگر این کار را با ظرافت و دقت انجام دهید، می توانید در هر شرایطی به راهکار دیگران پی ببرید.

شما می توانید یاد بگیرید چه گونه آن چه را که دقیقا در نظر دیگران است; به آنان عرضه کنید و می توانید به آنها بیاموزید چگونه همین کار را در مورد خودشان نیز انجام دهند.

راه پی بردن به استراتژی  دیگران این است که بدانید دیگران شما را از استراتژی های شان مطلع می کنند.

شش استراتژی ایجاد عادت های خوب ” را مطالعه کنید.

آنها با لغات یا با حرکات بدن، شما را آگاه می کنند.

استراتژی افراد
استراتژی افراد
حتی با نگاههایشان، این کار را می کنند.

شما می توانید همان گونه که نقشه یا کتابی را می خوانید، استراتژی های دیگران را نیز بخوانید.

به خاطر داشته باشید که استراتژی فقط ترتیب خاصی از تصورات است; که می تواند بصری، لمسی چشایی یا بویایی باشد که در نهایت نتیجه خاصی به وجود می آورد.

فقط باید کاری کنید که اشخاص استراتژی های خود را تجربه کنند; و آن گاه باید دقت کنید تا متوجه شوید در مورد آن استراتژی ها چه عکس العمل هایی نشان می دهند.

پیش از آنکه بتوانید به استراتژی ها پی ببرید، باید بدانید به دنبال چه هستید; و بفهمید شخص در لحظات معین از کدام سیستم عصبی اش استفاده می کند.

در ضمن دانستن این نکته مهم است که افراد، دارای گرایش های مشترکی هستند که می توان با پی بردن به آنها به نتایج بهتری دست یافت.

بعنوان مثال، افراد به بخش های خاصی از سیستم عصبی شان; مانند بصری، سمعی یا لامسه گرایش بیشتری دارند.(مقاله کانال ترجیحی را مطالعه کنید)

در همه افراد این سه حالت وجود دارد ولی در اکثر آنها یکی از این حالات قوی تر است.

هنگامی که به فراگیری استراتژی افراد می پردازید،; باید از کانال ترجیحی آنها مطلع شوید تا بتوانید پیام هایتان را به گونه ای به آنها دهید که بتوانند درک کنند.

شما با دیدن افراد و گوش دادن به حرف های شان می توانید بلافاصله به سیستم ذهنی شان پی ببرید; و علم ان ال پی نشانه های مشخص تری از آن چه در ذهن فرد می گذرد به ما ارائه می دهد.
چشم دریچه روح است.

شما می توانید فقط با مشاهده چشمان یک شخص بلافاصله پی ببرید از کدام سیستم ذهنی بصری، سمعی یا لمسی استفاده می کند; (مقاله چشم خوانی را مطالعه کنید)

قسمت دوم این مقاله را مطالعه کنید 

پیدا کردن استراتژی افراد با کمک ان ال پی  – قسمت دوم

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟