بایگانی برچسب: s

ان‌ال‌پی - NLP

سازماندهی مسئله به کمک کلمات ربط در ان‌ال‌پی

ترکیب استراتژی ارسطو با یک استراتژی از ان‌‌ال‌پی برای نویسندگی و انشای خلاقانه کاربرد دارد (مقاله استراتژی ارسطو).
استراتژی انشاء در ان‌ال‌پی به شخص کمک می‌کند تا یک جمله‌ی اولیه‌ی ساده را با استفاده از کلمات ربط و فرایند ارتباط به اندازه‌ی یک پاراگراف بسط و تفسیر کند.
برای مثال، روشی برای یافتن آنچه ارسطو میانه نامیده است، استفاده از کلمات ربط است. کلمات ربط کلماتی هستند که یک ایده را به ایده‌ای دیگر مرتبط می‌سازند. از قبیل زیرا، بعد از، قبل از، زمانی که، هر وقت که، بنابراین، به همان ترتیب که، که، اگر، اگرچه.
با این کلمات ربط ایده‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند، برای مثال، اگر گفته شود که ارسطو نابغه بوده است و با کلمه‌ی زیرا جمله ادامه پیدا کند، برخی از دلایل میانی این نتیجه‌گیری شناسایی خواهند شد.
این فرایند می‌تواند به تعداد مشخصی مثلا پنج یا شش بار تکرار شود یا این که آن قدر تکرار شود که دیگر نتوان ارتباطی پیدا کرد. سپس گروه‌های مرتبط فقط پس از حذف کلمه‌ی ربط در کنار یکدیگر به صورت یک پاراگراف آورده می‌شود.
کلمات ربط متفاوت، انسان را به سمت تفکر در خصوص علت‌های مختلف می‌کشاند، برای مثال کلماتی مانند زمانی که و هر وقت که انسان را به تفکر در خصوص علت‌های سازنده هدایت می‌کند. کلماتی مانند قبل از و بعد از به احتمال قوی انسان را به سمت تفکر در خصوص علت‌های پیشین یا مقدم خواهد کشید.
گزاره‌ای مانند بنابراین علت‌های غایی را یادآور خواهد شد، در حالیکه واژه‌هایی مانند اگر و به همان ترتیب، انسان را به تفکر در خصوص دلایل ظاهری هدایت می‌کنند.
کلمه‌ی مانند، اگر چه برای یافتن علت‌های نگهدارنده بالقوه و مثال نقض مفید هستند و میزان قدرت استقرای منطقی را نشان می‌دهند.
با استفاده از توالی کلمات ربط، تولید الگوهای پیچیده‌تر مرتبط بیشتری نیز امکان دارد. برای مثال، می‌توان با گفتن این‌که ارسطو نابغه بوده همان‌طور که لئوناردو داوینچی نابغه بود شروع کرد.
سپس به نوع دیگری از کلمات ربط مانند زیرا به منظور استخراج ایده‌ی موجود در پشت این مقایسه توجه کرد. همچنین می‌توان با اضافه کردن واژه‌های خاصی این ارتباط‌ها را با کانال‌های مختلف ادراک، مخلوط کرد. برای مثال با اضافه کردن زیرا می بینم تمرکز به صورت خودکار روی برداشت ادراک بصری شخص هدایت می‌شود. اضافه کردن گزاره‌ی زیرا گفت تمرکز را روی کانال ادراک دیگر هدایت می‌کند.
برای بررسی کانال‌های حسی و ادراک، می‌توان از واژه‌های جهت‌دهنده‌ی حسی مانند زیرا می‌بینم یا پس ‌از ‌آن‌که‌ حس کرد و از این قبیل استفاده کرد.

یافتن نظامی از علت‌ها در فضای مسئله

روش دیگری برای استفاده ابزاری از این الگو به منظور استخراج علت‌های بالقوه و فضای مسئله به این صورت است که مشکل یا مسئله در نظر گرفته می‌شود، سپس به صورت نظام‌مند با استفاده از کلمات ربط، علت‌ها، پیش‌فرض‌ها و باورهای تاثیر‌گذار بررسی می‌شود.
برای مثال، اگر تصمیم بر این باشد که مسئله‌ی اضطراب در سخنرانی برای جمع بررسی شود، ممکن است شخصی که چنین مشکلی دارد، مشکلش را به این عبارت توصیف کند: وقتی جلوی گروه بزرگی سخنرانی ‌می‌کنم اضطراب دارم. با ثابت نگه داشتن عبارت بیان‌کننده‌ی مسئله، شخص از میان کلمات ربط عبور داده می‌شود تا تمام علت‌های مرتبط با مسئله در فضای مسئله شناسائی شوند.(مقاله حل مسائل زندگی با ان‌ال‌پی)
گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران
منبع: مهارت‌های ذهنی؛ رابرت دیلتز

opera-Mozart

ان‌ال‌پی و استراتژی موتسارت (قسمت دوم)

در ادامه قسمت اول
موتسارت بیان می‌کند: آن خوشی‌های لذت‌بخش را به خاطر می‌سپارم. در این‌جا، موتسارت ارتباط مهم و اساسی میان لذت و حافظه را توضیح می‌دهد. لذت در این‌ حالت بی‌شک مربوط به احساسات است و حافظه به گردآوری مجدد صداها اشاره خواهد داشت. به نظر می‌رسد که در سطح خرد، احساسات موتسارت با صداها، اشتراک حواسی با بازخورد تقویتی مثبت یا T.O.T.E تولید می‌کند. میزان لذت‌بخش بودن چیز، معیار تست در این حلقه است. عملکرد شامل تبدیل احساسات بدنی به صوت است. بنابراین احساسات موتسارت، صدایی درونی در دستگاه عصبی او تولید می‌کند. صداهایی که با احساس لذت سازگار هستند یا آن احساسات را تقویت می‌کنند به طور طبیعی در حافظه ثبت می‌شوند. (مقاله احساسات و ان‌ال‌پی)
به نظر می‌رسد، فرایند خلاقیت موتسارت مثالی روشن از اصل لذت ارسطو باشد. رفتار موتسارت و نحوه‌ی ارتباطش با دنیای بیرون، ادراک صوتی درونی‌اش را تحریک یا آزاد می‌سازد، ادراک صوتی نیز به نوبه‌ی خود احساسات او را تحریک و رها می‌سازد. اگر احساساتی که با ایده‌های موزیکال او تحریک شده‌اند با حالت مثبت او سازگار و هماهنگ باشند، همبستگی آنها به یکدیگر بیشتر می‌شود. سپس موتسارت می‌گوید: با آنها آشنا می‌شوم و مانند این‌که کسی قبلا به من گفته باشد با خودم زمزمه ‌می‌کنم.
اگر احساسات راه‌اندازی شده با موسیقی درونی‌اش و با احساسات مثبت خلاقش نوسان کنند، موتسارت آن‌ها را با زمزمه‌کردن تولید می‌کند. زمزمه کردن شامل تولید ترکیب جدیدی از احساسات و صوت است، ماهیچه‌های گلو و چانه فعال می‌شوند تا صدایی تولید کنند و بیرون بفرستند. اشاره‌ی موتسارت به این واقعیت که مانند این که کسی قبلا به من گفته باشد، زمزمه می‌کنم. نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای روشن برای این است که در واقع فرایند خلق موسیقی موتسارت فرایندی است که در زمان تولید از آن آگاه نیست.(مقاله موسیقی و ان‌ال‌پی)
ساختار خرد برای نخستین مرحله‌ی بسیار مهم از استراتژی موتسارت با زبان ان‌ال‌پی به این روش ترسیم می‌شود. فرایند آهنگ‌سازی موتسارت با حالت احساسی مثبت و هماهنگی شروع می‌شود که با نوعی حرکت فیزیکی ترکیب شده است. احساسات درونی از حالت‌هایی برانگیخته می‌شوند که از اشتراک طبیعی میان حواس شنوایی و حرکتی، صوت و تن تولید می‌کنند. این ارتباط به اشتراک حواس شناخته می‌شود. اگر این صداها با حالت مثبت سازگار باشند و آن را تقویت کنند زمزمه شده و در حافظه ذخیره می‌شود و گرنه حذف خواهند شد.
صداهایی که به خاطر می‌سپارد در قطعه‌ی بزرگتری شکل می‌گیرند که مجموعه‌ی صوتی را می‌سازد. به محض این که موتسارت به اندازه‌ی کافی از این مجموعه‌ها جمع‌آوری می‌کند، برای ترکیب این قطعه‌ها با یکدیگر وارد مرحله‌ی بعدی از سازمان عصب‌شناختی می‌شود.
موتسارت در این مرحله، از طریق حلقه‌ی بازخورد میان احساسات و صوت، گروه کوچکی از ایده‌های موزیکی را انتخاب کرده است. وقتی او تعداد کافی از این گروه‌ها به دست می‌آورد، یعنی آنها به اعداد مناسب رسیدند، به مرحله‌ی دیگری از سازماندهی روان‌شناختی منتقل می‌شود.
مانند این است که موتسارت باید مجموعه ایده‌هایی با یکدیگر جمع کند تا به آستانه‌ای برسد که بتواند قبل از اینکه فیلترهای دیگری به کار گیرد، به طور ذهنی طرح اولیه‌ی آهنگ را بسازد.
در قسمت سوم این مقاله با ما همراه باشید.
گرداوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

موتسارت

ان‌ال‌پی و استراتژی موتسارت (قسمت اول)

داستان‌های زیادی در خصوص توانایی‌های موتسارت وجود دارد، با این حال، بر اساس اصول برنامه‌ریزی عصبی زبانی، توانایی‌های موتسارت چیزی مرموز یا جادو نبوده است، بلکه محصولی از توانایی شناختی توسعه‌یافته و کامل است که ممکن است افراد عادی نیز آن را بفهمند و تکرار کنند.
با استفاده از ابزارها و شگردهای مدل‌سازی، می‌توان بهره‌های جدید و عملی از شناخت استراتژی استثنایی موتسارت کسب کرد. (مقاله پیدا کردن استراتژی با ان‌ال‌پی) یکی از بهترین شناخت‌ها در خصوص نحوه‌ی عملکرد فرایند خلاقیت موتسارت، از نامه‌ی او در سال ۱۷۸۹ استخراج می‌شود. موتسارت در این نامه، استراتژی آهنگ‌سازی خود را با تاکید بر چهار فرایند آهنگ‌سازی به دقت توضیح داده است.
(وقتی کاملا خودم هستم، همان‌طور که بارها شده، کاملا تنها و با روحیه‌ی خوب، مثل زمان سفر با کالسکه یا پیاده‌روی بعد از غذا یا زمانی که نمی‌توانم بخوابم، در چنین لحظاتی است که ایده‌‌ی من بیشترین و بهترین جریان را پیدا میکند. نمی‌دانم کی و چگونه می‌آیند و نمی‌توانم مجبور کنم. آن خوشی‌های لذت‌بخش را به خاطر می‌سپارم و با آن‌ها آشنا می‌شوم و مانند این‌که کسی به من گفته باشد با خودم زمزمه میکنم)
موتسارت با توصیف حالت‌های فیزیولوژیکی و احساساتی شروع می‌کند که الهام‌های موسیقی او از آن‌ها سرچشمه می‌گیرد، با این بیان که «وقتی من- کاملا خودم هستم…» در سطح شخصیت، گفته می‌شود نشانه‌ای از نوعی هماهنگی و سازگاری درونی «کاملا خود بودن» است که در آن هیچ تعارض و ابهامی در خصوص کیستی فرد وجود ندارد. کاملا تنها بودن نشان می‌دهد که شخص هیچ ارتباط ضروری با دیگری ندارد، او آزاد است که ارتباطی قطع نشدنی با دنیای درون خود داشته باشد. همچنین موتسارت داشتن روحیه‌ی خوب را گوشزد می‌کند، بودن در حالتی مثبت.
بنابراین موتسارت سه وضعیت فیزیولوژی را شناسایی کرده است:

سپس با آوردن مثال‌هایی از قبیل مسافرت با کالسکه یا پیاده‌روی پس از غذای خوب، برخی وضعیت‌های فیزیکی را شناسایی می ‌کند که به نظر می‌رسد نوعی حرکت فیزیکی به کار گرفته می‌شود، موتسارت فقط نمی‌نشیند تا فکر کند نوعی به‌کارگیری حرکت در فرایند تفکرش وجود دارد.(مقاله شناسایی وضعیت روحی خود با ان‌ال‌پی)
موتسارت با این عبارت ادامه می‌دهد ( در چنین شرایطی است که ایده‌ی من بیشترین و بهترین جریان را دارد). بسیار مهم است که توجه شود او چنین نگفته است: در چنین لحظاتی بهترین موسیقی‌ام را می‌سازم.
واژه‌ی جریان نشان می‌دهد که ایده‌ها به طور طبیعی و بدون تلاش خودآگاهی به وجود می‌آیند. مانند این است که دستگاه عصبی خود را شبیه یک دستگاه موسیقی تصور می‌کند که خود را می‌نوازد و با تنظیم وضعیت روان‌شناختی و فیزیکی تمرکز کرده است تا سبب شود ایده‌های موسیقی به صورت خود به خودی و آزادانه به جوش آید.
موتسارت اشاره می‌کند: نمی‌دانم کی و چگونه می‌آید و نمی‌توانم مجبور کنم. این جمله به وضوح نشان می‌دهد که فرایند خلاقیت موتسارت به طور عمده ناخودآگاه است و به جای این‌که عملی مبتنی بر کنش متقابل باشد، فرایندی بسیار نظام‌مند است.
در حالت عادی، هر فعالیت آگاهانه‌ای که انجام می‌دهد، منجر به ظاهر شدن نت‌های موسیقی در ذهنش نمی‌شود، ولی فعالیت‌های آگاهانه‌ی موتسارت حالت دستگاه عصبی او را تنظیم می‌کند، به طوری که ایده‌های موسیقی آزاد شده یا به طور طبیعی جریان پیدا می‌کنند.
گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

استراتژی افراد

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟ قسمت اول

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟ قسمت اول


 

آیا تا به حال شاهد کار یک قفل ساز خبره بوده اید؟

کارش شبیه سحر و جادوست!

با قفلی بازی می کند، چیزهایی را می شنود که شما نمی شنوید،; چیزهایی را می بیند که شما نمی بینید، چیزهایی را حس می کند که شما حس نمی کنید; و به طریقی موفق می شود تا به رمز گاو صندوق پی ببرد.

کسانی که در ارتباطات خبره اند به همین طریق عمل می کنند.

شما می توانید از ترتیبات ذهنی اشخاص آگاه شوید،; می توانید رمز دریچه ذهن او یا خود را همانند طرز عمل یک قفل ساز بگشایید.

باید به دنبال مسائلی باشید که تا به حال نبوده اید، به صداهایی گوش دهید که تا به حال نشنیده اید،; چیزهایی را حس کنید که تا به حال حس نکرده اید; و سوالاتی را بپرسید که تا به حال به ذهنتان خطور نکرده است.

اگر این کار را با ظرافت و دقت انجام دهید، می توانید در هر شرایطی به راهکار دیگران پی ببرید.

شما می توانید یاد بگیرید چه گونه آن چه را که دقیقا در نظر دیگران است; به آنان عرضه کنید و می توانید به آنها بیاموزید چگونه همین کار را در مورد خودشان نیز انجام دهند.

راه پی بردن به استراتژی  دیگران این است که بدانید دیگران شما را از استراتژی های شان مطلع می کنند.

شش استراتژی ایجاد عادت های خوب ” را مطالعه کنید.

آنها با لغات یا با حرکات بدن، شما را آگاه می کنند.

استراتژی افراد
استراتژی افراد
حتی با نگاههایشان، این کار را می کنند.

شما می توانید همان گونه که نقشه یا کتابی را می خوانید، استراتژی های دیگران را نیز بخوانید.

به خاطر داشته باشید که استراتژی فقط ترتیب خاصی از تصورات است; که می تواند بصری، لمسی چشایی یا بویایی باشد که در نهایت نتیجه خاصی به وجود می آورد.

فقط باید کاری کنید که اشخاص استراتژی های خود را تجربه کنند; و آن گاه باید دقت کنید تا متوجه شوید در مورد آن استراتژی ها چه عکس العمل هایی نشان می دهند.

پیش از آنکه بتوانید به استراتژی ها پی ببرید، باید بدانید به دنبال چه هستید; و بفهمید شخص در لحظات معین از کدام سیستم عصبی اش استفاده می کند.

در ضمن دانستن این نکته مهم است که افراد، دارای گرایش های مشترکی هستند که می توان با پی بردن به آنها به نتایج بهتری دست یافت.

بعنوان مثال، افراد به بخش های خاصی از سیستم عصبی شان; مانند بصری، سمعی یا لامسه گرایش بیشتری دارند.(مقاله کانال ترجیحی را مطالعه کنید)

در همه افراد این سه حالت وجود دارد ولی در اکثر آنها یکی از این حالات قوی تر است.

هنگامی که به فراگیری استراتژی افراد می پردازید،; باید از کانال ترجیحی آنها مطلع شوید تا بتوانید پیام هایتان را به گونه ای به آنها دهید که بتوانند درک کنند.

شما با دیدن افراد و گوش دادن به حرف های شان می توانید بلافاصله به سیستم ذهنی شان پی ببرید; و علم ان ال پی نشانه های مشخص تری از آن چه در ذهن فرد می گذرد به ما ارائه می دهد.
چشم دریچه روح است.

شما می توانید فقط با مشاهده چشمان یک شخص بلافاصله پی ببرید از کدام سیستم ذهنی بصری، سمعی یا لمسی استفاده می کند; (مقاله چشم خوانی را مطالعه کنید)

قسمت دوم این مقاله را مطالعه کنید 

پیدا کردن استراتژی افراد با کمک ان ال پی  – قسمت دوم

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

استراتژی افراد را چگونه با ان ال پی پیدا کنیم؟

استراتژی

استراتژی های ایجاد عادت های خوب ۶ مورد

 استراتژی های ایجاد عادت های خوب  ۶ مورد

استراتژی های کاربردی برای ایجاد عادت های خوب.

 

ایجاد عادت های خوب کار دشواری ست، اما زندگی با آن ها آسان است

“برایان ترسی”

 

افراد موفق می دانند هیچ چیز به اندازه ایجاد عادت های خوب،
آنها را در پیشبرد به سمت موفقیت و اهدافشان کمک نخواهد کرد؛
و هر چقدر این عادت های خوب بیشتر باشند،
راحت تر می توان موفقیت را در آغوش کشید.

افراد موفق از استراتژی های  عادات خوب را به صورت یک عادت در زندگی پیاده می کنند.!

ایجاد عادت های خوب راز افراد موفق است

تصمیم های جدید، رفتارها و در نهایت عادت هایی که شما را
به بزرگترین اهدافتان می رساند باید در سرلوحه کارتان قرار گیرد.
قراراست نهالی بکارید، باید به آن آب دهید تا بارور شود.
اطمینان یابید که ریشه هایش خوب رشد می کنند.
انجام این کار مستلزم تلاش، صرف زمان و تمرین است.
عادت هایمان را در طول زمان پرورش دهیم.
در دوران کودکی مجموعه ای از واکنش هایی که ما را،
به سمت نشان دادن عکس العمل ناخودآگاه سوق می دهند،
فرا گرفته و در بیشتر مواقع از آن ها استفاده می کنیم؛
به همین دلیل ما قصد نداريم اين کار را آسان جلوه دهيم:
ساخت يک عادت گاهي مشکل است.

عادت ها کارهايي هستند که عميقا با رفتار شما عجين شده اند
به همين دليل ساخت يک عادت خوب احتياج به تلاش زياد دارد
تا تبديل به کارهاي روزمره و اتوماتيک تان شود.
اگر در همان ابتدا قصد ساخت چندين عادت را به يک باره داشته باشيد،
احتمالا همه آنها شکست خواهند خورد.
بنابراين فقط روي يک عادت، تمرکز داشته باشيد

(حتي اگر اين عادت بسيار کوچک است)

و يکي يکي به سراغ بعدي ها برويد؛
این روش به راحت تغییر دادن عادت ها کمک زیادی خواهد کرد.
هیچ وقت نمی توانید زندگی تان را تغییر دهید،
مگر کاری را که هر روز انجام می دهید، تغییر دهید،
راز موفقیت در کارهای روزمره شما نهفته است.

تحقیقات

بنا بر تحقیقات باید حدود سیصد بار یک رفتار را تکرار و تقویت کنید،
تا بتوانیدآن عادت جدید را در ناخودآگاهتان جای دهید.
شانس بهتری هم وجود دارد تا بتوانیم پس از سه هفته،
یک عادت جدید ایجاد کنیم، تنها به شرط این که به صورت متمرکز عمل کنیم.
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ انجام پذیرفته :
این نتیجه به دست آمده است که برای جایگزینی یک عادت خوب به جای یک عادت بد،
به‌طور متوسط ۶۶ روز زمان لازم است

(این زمان می‌تواند بین ۱۵ تا ۲۵۴ روز بسته به رفتار و شخص متغیر باشد).

کلید موفقیت این است که همیشه آگاه باشید.
اگر می خواهید عادت خوب را حفظ کنید،
اطمینان حاصل کنید که در طول روز حداقل یک بار به آن توجه کنید،
با این رویه بدون تردید موفق خواهید شد.

حال به استرتژی های ایجاد عادت خوب بپردازیم.

به ترک عادات بد عادت کنید را مطالعه کنید.

۶ استراتژی زیر را بکار گیرید تا موفقیت خود را تضمین کنید

استراتژی موفقیت

۱- خودتان را برای موفقیت آماده کنید

هر عادت جدیدی باید با شیوه زندگی تان همخوانی داشته باشد.
اگر عضو باشگاه ورزشی شده اید که با محل زندگی تان سی مایل فاصله دارد،
هرگز مداوم به آنجا نخواهید رفت.
باشگاه ورزشی شما باید نزدیک، در دسترس و متناسب با برنامه روزانه شما باشد.
اگر می خواهید وزن کم کنید و غذاهای سالم بخورید،
مطمئن شوید یخچال و قفسه هایتان از انتخاب های سالم پر شده اند.

۲- به اضافه کردن فکر کنید، نه کم کردن  

شما می توانید چه چیزی به زندگیتان اضافه کنید
تا بتوانید تجارب زندگی تان را غنی تر سازید.

۳- به دنبال مسئولیت پذیری در جمع باشید  

آیا می خواهید عادات جدیدی ایجاد کنید؟
از برادر بزرگتر یا دوست تان بخواهید شاهد شما باشد.
اکنون با شبکه های اجتماعی این کار آسان شده است،
به خاطر چندین نگاه که شما را زیر نظر می گیرند،
بسیار مسئولیت پذیرتر و منظم خواهید شد.
به خانواده و دوستان تان بگوئید و در وبلاگ خود اعلام کنید؛
آن وقت احساس مسئولیت تان بیشتر می شود.

استراتژی

۴- یک شریک برای موفقیت پیدا کنید

چند نکته در خصوص دو فردی که بازو به بازو
برای رسیدن به یک هدف تلاش می کنند وجود دارد.
برای بالا بردن شانس موفقیت تان، همراه پیدا کنید؛
کسی که شما را بابت ایجاد عادت های جدیدتان متعهد نگه دارد
و شما هم همین لطف را در مقابل برایش انجام دهید.
چنین شخصی را برای ورزش، قدم زدن، صحبت در مورد کتاب های توسعه شخصی،
دویدن یا هر کار دیگری پیدا کنید.

۵- رقابت و رفاقت

هیچ چیز بهتر از داشتن مسابقه دوستانه که در آن بتوانید حس رقابت تان را تحریک کنید
و با جرقه ای، عادت جدیدی به دست آورید، نمی تواند موثر باشد.
برای روشن نگه داشتن موتور حرکتی، کمی حس رقابت لازم است.
باید حس خوب ِ حرکت اجتماعی و به اشتراک گذاشتن تجارب،
در کنار رفاقت وجود داشته باشد.
آیا می توانید یک نوع مسابقه دوستانه با دوستان، همکاران یا هم تیم ی های خود ترتیب دهید؟
چگونه می توانید نشاط و حس رقابت را به عادت های جدیدتان تزریق کنید.

۶- جشن بگیرید

همیشه باید زمانی را برای جشن گرفتن داشته باشید
تا بتوانید از ثمره موفقیت های خود در طول مسیر لذت ببرید.
هرگز نمی توانید با قربانی کردن خود موفق شوید.
همیشه باید برای رفتار و عادت جدیدتان هدایای کوچکی به خودتان بدهید.
هر روز، هر هفته، هر ماه باید این کار را انجام دهید.
برای اهداف کوچک خود، هدایای کوچک
و برای اهداف بزرگ خود هدایای بزرگتری را در نظر بگیرید.

ایجاد عادت های جدید و شیارهای جدید در ذهن، نیازمند زمان است.
با خودتان صبورانه رفتار کنید.
اگر از واگن به بیرون پرت شدید، دوباره سوار شوید.
به زودی پاداش بزرگی خواهید گرفت.

از این استراتژی های کاربردی نهایت استفاده را ببرید.

 

لطفا در صورت مفید بودن مطالب جهت استفاده ی دوستان و کمک به ما
و دیگران مطلب را با کلیک روی آیکون های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
اثر مرکب؛ دارن هاردی
http://www.hidoctor.ir/
http://www.niksalehi.com/