هدایت دیگران در جهت اهداف

هدایت دیگران

هدایت دیگران در جهت اهداف

هدایت دیگران در جهت اهداف


 

چگونه دیگران را در جهت اهداف خویش هدایت کنیم؟

در این مقاله به تکنیک هایی اشاره می کنیم که با پیروی از آن می توانید; دیگران را با خود همراه و هم افق کنید و رفتارشان را در جهت اهدف و مقاصد خویش هدایت نمایید.

اهمیت افراد را در نزدشان محسوس کنید

انسان در جوهر، تشنه حیثیت و بزرگی شخصیت است; و هر کس بر این نقطه ضعف تاثیر بگذارد، می تواند با او کنار بیاید و محبوب وی واقع شود.

بنابراین برای اینکه دیگران را با خود هم رای و هم صدا کنید،; تنها کافی است که با توجه به موقعیت و منزلت مخاطب خویش، بر یکی از خصوصیات مثبت و شاخص وی تاکید کرده; و غریزه ابهت و عظمت را که چون آتشی سوزان از عمق وجودش زبانه می کشد اقناع نمایید.

با پیروی از این روش به طور قطع می توانید هر ناآشنایی را به گفتگو وادارید و در او تاثیر بگذارید.

هدایت دیگران
هدایت دیگران در جهت اهداف

فرمانده یا فرمانبردار

وقتی دو نفر برای اولین بار با هم روبرو می شوند،; در مقام سخن، یکی از آنان رهبر و هدایتگر می شود; و فرد مقابل تابع و پیرو.

من در زندگی به این واقعیت پی برده ام که در یک جمع دو یا چند نفره،; هر کس توقع دارد که دیگری سخن آغاز کند و هدایتگر گفتگو شود.

توجه به این نکته به شما مجال می دهد که با باز کردن سر صحبت; در هر کجا، ستاره فعالیتهای اجتماعی و نقل محافل و مجالس شوید.

دستیابی به خدمات بیشتر و ارزانتر

آیا مایلید پس از مراجعه به رستوران، فروشگاه، اداره و یا هر جای دیگر خدمات بهتری بستانید; و یا به فوریت به کارتان رسیدگی شود؟

چنانچه گفتیم آرزوی اهمیت یافتن و بزرگ شمردن یکی از عمیق ترین تمایلات نفسانی بشر است،; پس برای اینکه در نخستین برخورد با هر کس، او را مجذوب و مفتون خود کنید،; تنها کافی است که ویژگی قابل توجهی را در وی یافته و آن را صادقانه بستایید.

برانگیختن حس برتری دیگران

انسان به حکم غریزه گمان می کند دست کم از یک جهت نسبت به دیگران برتری دارد.

از این رو شما می توانید با ارضاء این غریزه، هر وقت و در برخورد با هر کس،; به طور اختیاری رابطه ای صمیمانه با وی برقرار کنید و او را در جهت انجام خدمات بیشتر و بهتر برانگیزید.

اشاره به نام، حرفه و سرگرمی

برای وا داشتن غریبه ها به سخن گفتن و همسازی و انطباق با شما،; دقت خود را به علایق و تمایلات آنان معطوف کنید.

یکی از شیوه های آشکار و موثر برای مقبول واقع شدن در نزد نا آشنایان آن است; که نامشان را بدانیم و اهمیت آن را برایشان محسوس کنیم.

دومین شیوه، واداشتن آنان به سخن گفتن درباره کسب و کارشان است.

برای این منظور تنها کافی است با ذکر عبارتی نظیر: من همیشه به شغل شما علاقمند بوده ام،; ممکن است اطلاعاتی در این خصوص در اختیارم بگذارید؟

سومین شیوه، وا داشتن آنان به سخن گفتن درباره سرگرمی هایشان است،; جالب اینکه اغلب در کارهای تفریحی و سرگرمی هایشان ماهر و کارآمدترند تا شغل و پیشه اصلی خویش.

با تمرین و بکارگیری این تکنیک ها، بزودی حس می کنید; که ترس از سخن آغاز کردن با غریبه ها در وجودتان محو و زایل شده است.


 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
راهنمای کسب قدرت و نفوذ در دیگران؛ جیمز وان فیلت

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی


 

چگونه به فضای ارتباط وارد می شوید؟

چگونه می توانید برداشتهای یک شخص دیگر از جهان را درک کنید; و به آن احترام بگذارید؟

در هر موقعیتی که هستید، برقراری ارتباط موثر یا برخورد همدلانه; برای ایجاد محیطی مبتنی بر اعتماد و اطمینان و مشارکت که در محدوده آن اشخاص بتوانند آزادانه با هم ارتباط برقرار کنند،; امری ضروری است.

چگونه می توانیم این مهارت طبیعی را بسط دهیم؟

چگونه بفهمیم که بعضیها در شرایط ارتباط موثر هستند و جمعی دیگر نیستند؟

وقتی اشخاص در شرایط ارتباط موثر باشند، گفتگو ملایم وجاری است،; جسم و نیز کلمات آنها با یکدیگر سازگاری دارند و در تطابق با یکدیگر هستند.

سخن ما می تواند به برقراری ارتباط موثر کمک کند; و یا ان را از بین ببرد.

تن زبان و لحن صدا از کلمات مهمترند.

ممکن است متوجه شده باشید کسانی که در شرایط ارتباط موثر هستند; حالات جسمانی و ژستی مشابه یکدیگر را به نمایش می گذارند; و با هم تماس چشمی برقرار می کنند.

برقراری رابطه با کمک ان ال پی” را مطالعه کنید.

هر کدام سعی می کنند در پاسخ به حرکت مخاطب خود واکنشی مناسب نشان دهند،; زبان تن آنها مکمل یکدیگر است.

زبان بدن آنها مکمل یکدیگر است.

هر چه ارتباط موثر عمیق تر باشد، این هماهنگی و تطابق بیشتر می شود.

به نظر می رسد این مهارت ذاتی و درون ساز است.

اشخاص موفق ارتباط موثر برقرار می کنند و ارتباط موثر به اعتماد و اطمینان منجر می شود.

با تطبیق دادن و هماهنگ کردن زبان بدن و لحن کلام خود می توانید به سرعت با هر کسی که بخواهید; به شرایط ارتباط موثر برسید.

چرخه ارتباط و ان ال پی را مطالعه کنید.

تماس چشمی

ایجاد تماس چشمی و به وجود آوردن هماهنگی میان آنها یکی از مهارتهای مهم برقراری ارتباط موثر است.

برای ایجاد ارتباط موثر به طرز حرکت و حالت مخاطب خود توجه کنید.

کافیست حرکت بدن خود را با حرکت بدن او تطبیق دهید.

اینگونه که باید بسیار محترمانه انجام می شود،; میان برداشتهای خود از جهان و الگوی او از جهان ارتباطی ایجاد می کنید.

منظور این نیست که هر حرکت مخاطب خود را به تقلید انجام دهید،; می توانید خود را با طرز توزیع وزن بدن او هماهنگ کنید.

می توانید خود را با حالت بدن او تطبیق دهید.

ارتباطات خلاق” را مطالعه کنید.

ارتباط موثر در ان ال پی
ارتباط موثر در ان ال پی

 

اشخاص مانند یکدیگر بیشتر از هم استقبال می کنند، انگار نوعی دوستی میان آنها ایجاد می شود.

اینها عناصر اولیه و ضروری برقراری ارتباط موثر هستند،; اما لازم نیست این را به صرف گفته ما دربست بپذیرید.

خودتان تجربه کنید و ببینید وقتی در حالت و نقش دیگران با آنها برخورد می کنید چه اتفاقی می افتد.

نقش ارتباط غیر کلامی در آموزش به کمک ان ال پی” را مطالعه کنید.

هم آوایی با صدا‌

هم آوایی با صدا راه دیگری برای ایجاد ارتباط موثر است،; می توانید با لحن صدا، سرعت، بلندی یا کوتاهی و آهنگ کلام مخاطب خود هماهنگ شوید.

در زمینه برقراری ارتباط موثر، دو محدودیت وجود دارد:

 1. در حالت بدن، ژستها و انگاره های کلامی شخص مخاطب
 2.  مهارتی که برای ایجاد برقراری ارتباط موثر می توانید کسب نمایید.

ببینید وقتی با مخاطب خود هم آوا می شوید چه احساسی دارید؟

گاهی هم آوا شدن با بعضی افراد دشوار است،; مسلما رفتارهایی هم وجود دارند که نمی خواهید مستقیما با آنها هم آوا شوید.

می توانید با هر کسی که بخواهید ارتباط موثر برقرار نمایید.

مجبور نیستید برای برقراری ارتباط موثر با اشخاص آنها را دوست بدارید،; تنها پلی ایجاد می کنید تا آنها را بهتر درک کنید.

برقراری ارتباط موثر یک امر انتخابی است; و تا به انجام آن تن ندهید، نمی توانید از اثر بخش بودن یا نبودن آن مطمئن شوید.


 

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گرداوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع؛ برنامه ریزی عصبی کلامی؛ جوزف اکونور و جان سیمور

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط و ان ال پی

ارتباط و ان ال پی

ارتباط و ان ال پی

ارتباط و ان ال پی


ارتباط مفهومی چند بعدی است که به انواع تبادل با دیگران اطلاق می شود.

صحبتهای خودمانی، مجاب کردن، آموزش دادن و مذاکره کردن.

اما ارتباط چه معنایی دارد؟

کلمه ارتباط یک اسم “ایستا” است.

اما در اصل یک سیکل و یا یک فضای ارتباطی است که دست کم دو طرف دارد.

ارتباط برقرار کردن با یک مجسمه مومی بی مفهوم است.

وقتی با کسی ارتباط برقرار می کنید، واکنش او را درک می کنید; و با توجه به پاسخ دریافتی با احساسات یا اندیشه خود واکنش نشان می دهید.

شما با کلمات، کیفیت صدا و با جسم خود با دیگران ارتباط برقرار می کنید.

گاه حتی بدون یک کلمه حرف، پیامی را مخابره می کنید.

بنابراین ارتباط پیامی است که از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود.

اما از کجا بدانید که پیام شما، آنگونه که مورد نظر شماست دریافت می شود؟

ارتباط به مراتب وسیع تر از کلماتی است که ما از آن حرف می زنیم.

کلام در نهایت جزئی کوچک از ابزار و تجلی انسان است.

ارتباط و ان ال پی
ارتباط و ان ال پی
پژوهش های به عمل آمده نشان می دهند:

هنگام سخنرانی، ۵۵% تاثیری که سخنران روی حاضرین می گذارد از طریق زبان بدن یعنی حالت بدن، ژستها و تماس چشمی، و ۳۷% ناشی از لحن صداست و در این میان محتوای کلام تنها ۷% موثر است.

به جای مطلب و محتوای کلام طرز بیان است که تفاوت را ایجاد می کند.

اگر کلمات محتوای پیام باشند در این صورت حالات بدن، ژست ها، قیافه ها; و لحن صدا زمینه ای هستند که در آن پیام قرار می گیرد تا به اتفاق معنای ارتباط را شکل بدهند.

بنابراین تضمینی وجود ندارد که مخاطب شما معنای کلام شما درک کند.

هدف، تیزحسی و انعطاف پذیری نقش تعیین کننده ای دارند.

برای هر ارتباطی هدفی وجود دارد، شما متوجه پاسخ هایی که متقابلا دریافت می کنید می شوید; و آنقدر در عمل یا گفتارتان تجدید نظر می کنید تا به پاسخ مورد نظر خود دست یابید.

برای برقراری یک ارتباط موثر باید به این نکته توجه داشته باشید که:

“معنای ارتباط پاسخی است که دریافت می کنید”.

ما پیوسته برای تاثیر گذاردن بر دیگران از مهارتهای ارتباطی استفاده می کنیم،; مهارتهای موثر گاه سلطه جویی و زرنگ بازی دیده می شود.

این امر مطمئنا در مورد ان ال پی که درایت، انتخاب و بوم شناسی در سطح عملی را رعایت می کند، صدق نمی کند.

ان ال پی توانایی پاسخ دادن موثر به دیگران; و درک الگو های آنها از جهان و احترام گذاشتن به آنهاست.

در فضای ارتباط عمل شما روی مخاطب شما اثر می گذارد و عمل مخاطب نیز متقابلا روی شما تاثیر می گذارد.

در فضای ارتباط مسئول رفتار خود هستید، شما به هر صورت بر دیگران اثر می گذارید،; تنها انتخابی که دارید این است که میان تاثیرگذاری خودآگاه و ناخودآگاه بر دیگران تصمیم بگیرید.

تنها سوالی که مطرح است این است که می توانید در حد مطلوب روی دیگران اثر بگذارید؟

آیا تاثیری که بر دیگران می گذارید منطبق با ارزش های شماست؟

شیوه های ان ال پی بی طرف هستند.

شاید بتوان گفت که از این حیث به اتومبیل شباهت دارند; که رانندگی با آن به مهارت و خواسته راننده پشت فرمان بستگی دارد.


 

” ان ال پی را زندگی کنید، تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع؛ برنامه ریزی عصبی کلامی؛ جوزف اکونور و جان سیمور

چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن

چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن

چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن

چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن


 

چگونه سخن آغاز کنیم؟

اگر قصد دارید در روابط و مناسبات اجتماعی ماهر و کارآمد شوید،

در وهله ی نخست باید بیاموزید که چگونه باب سخن بگشایید.

این نکته را نباید از یاد برد که مطلب فاقد جاذبه نمی تواند توجه شنونده را برای مدتی زیاد جلب کند.

بنابراین ضرورت دارد که همواره در مقام سخن بر تاثیر کلام خود بیفزائید و عواطف شنوندگان را تهیج کنید.

گفت و شنود های متداول بین مردم اغلب با عباراتی نظیر آنچه در زیر می آید آغاز می شود.

سلام، حالتان چطور است؟

که به طور معمول با کلماتی نظیر: خوب هستم؛ متشکرم، پاسخ داده می شود.

سپس درباره وضعیت هوا اظهار نظر می گردد، آنگاه سکوت سنگینی بین دو طرف سایه می افکند; و سردی محیط به درجه صفر می رسد.

برای بسط و گسترش سخن باید مطالبی که خوش آیند; طرف مقابل است و او را مجذوب می کند مطرح شود; و آنگاه دستاویزی برای ادامه سخن در اختیار وی قرار گیرد.

شیوه های دستیابی به مقصود

یکی از شیوه های دستیابی به این مقصود، یافتن نیکی و جنبه های خوب در دیگران است.

از آنجایی که احساس و آرزوی مهم بودن و عظمت یکی از نیرومندترین غرایز بشر است،; هرگاه بکوشیم خصایل ویژه ای در مخاطب خود بیابیم و آن را صادقانه بستاییم،; او از صحبت ما مسرور و به آن علاقمند می شود و به ادامه سخن دعوت می گردد.

از سوی دیگر، تبسم دلنشین، دست دادن صمیمانه و شیرین زبانی، تنها زمانی در جذب مخاطب موثر است که قبل از هر چیز دقیقا از خواسته نیازش با خبر شوید.

برای این منظور باید با پرسش و گفتگو به دنیای درون او وارد شوید،; نیازهای واقعیش را کشف کنید و مراکز محرکه ذهن او را شناسائی نمایید; و آنگاه به جای توجه به توقعاتی که از طرف مقابل دارید،; ذهنتان را به آنچه می توانید برای او انجام دهید، متمرکز کنید.

شناسائی مراکز تحریک پذیر ذهن فرد مقابل به شما مجال می دهد; تا دقیقا از رفتار و گفتار او سردرآورده و نهایتا گفتگو را در جهت مزایا و منافع خود هدایت کنید.

چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن
چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن

شما برای روئیت دنیای ذهنی یا درونی دیگران که آمیزه ای از احساس، اندیشه و هیجان و عاطفه ها، باورها و کنش هاست به پزشک، روانپزشک و یا روانکاو نیاز ندارید.

بلکه می توانید این نیازها و تمایلات را با پیروی از چند فوت و فن ساده که بدان اشاره خواهیم کرد کشف کنید.

در زیر به چهارده نقطه تحریک پذیر ذهن که معرف نیازهای عمده و اساسی انسان است اشاره می کنیم.

ارضاء این نقاط تحریک پذیر برای متقاعد کردن و ایجاد حالت پذیرندگی در افراد لازم و ضروری است.

۱۴ نقطه تحریک پذیر ذهن

 1.  حس توانائی فردی و سلطه جوئی
 2. آرزوی اهمیت یافتن و بزرگ شمرده شدن
 3. موفقیت مالی، پول و تمام چیزهایی که با پول قابل تبادل است.
 4. مورد قدردانی قرار گرفتن
 5. تایید و پذیرش شدن در محافل اجتماعی
 6. آرزوی موفق شدن، نیاز به برتری و پیشی گرفتن از همه
 7. تعلق به اصل و تبار و یا گروهی شاخص
 8. قدرت خلق سخن و یا جذابیت کلام
 9. انجام و یا تحقق کاری ارزشمند
 10. تجربه اندوزی
 11. آزادی و خلوت گزینی
 12. حس ارزشمندی نفس، بزرگی و احترام به خود
 13. عشق در تمام اشکال ممکن
 14. امنیت عاطفی.

 

انسان تنها وقتی به مرتبه کامل خشنودی و زضایتمندی می رسد; که تمام نیازهای اساسی او به طور کامل اقناع شود.

برای اینکه در ذهن فرد نفوذ کنید و تفکر و احساسات، اعمال و واکنش هایش را به دلخواه تغیر شکل دهید; و او را با خود موافق و هم عقیده کنید،; نخست می بایست با توجه به چهارچوب ذهنی و تمایلات وی، نقاط ماشه ای و تحریک پذیر ذهنش را کشف کرده; و بین مقصود خود و نیازهای او ارتباط برقرار کنید.

 

گرداوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: راهنمای کسب قدرت و نفوذ در دیگران؛ جیمز وان فیلت

غلبه بر مشکلات و موانع

غلبه بر مشکلات

غلبه بر مشکلات و موانع

غلبه بر مشکلات و موانع


هنگامی که با دیگران سرو کار دارید، انجام پاره ای از آزمایشات و خطاها اجتناب ناپذیر است،; شما نمی توانید با همان سرعت، اطمینان و تاثیرپذیری که بر روی نتایج خود دارید، رفتار دیگران را کنترل کنید.

اما راه موفقیت فردی فراگیری این کار است.

انعطاف پذیری وجه اشتراک کسانی است که در ارتباطات خود موفقند.

آنها می دانند چگونه باید دیگران را سنجید و بعد رفتار خود را تغییر می دهند.

فردی که در برقراری ارتباط استاد است،; به جای این که با دیدگاه شخص مقابل به مخالفت برخیزد،; با نرمش و انعطاف پذیری متوجه حالت مقاومت او می شود،; نکات مورد توافق را در می یابد، خودش را با آنها تطبیق می دهد; و بعد جهت بحث و گفتگو را به سمت دلخواه سوق می دهد.

پاره ای لغات و عبارات باعث ایجاد مقاومت و مشکلات می شوند.

لغت “اما” یکی از مخرب ترین لغات زبان ماست.

لغت “اما” تمام حرف های قبلی شما را نفی می کند.

اگر کسی بگوید حرف شما را قبول دارد ولی …، چه احساسی پیدا می کنید؟

اگر به جای کلمه “اما” از حرف “و” استفاده کنید چه مانعی دارد؟

با شما موافقم و …

غلبه بر مشکلات
موفقیت فردی

“و” به جای “اما”

در اینجا با ورود به دنیای طرف مقابل رابطه ای صمیمانه به وجود می آورید; و به جای اینکه با کاربرد لغاتی مانند “اما” یا “ولی” صحبت هایش را نفی کنید; و حالت تدافعی به او بدهید، به درستی سخنان او مُهر تایید می زنید.

شما چهارچوبی توافقی ایجاد می کنید که پیوندی به وجود می آورد; و بدون ایجاد مقاومت، باب تغییر مسیر را می گشایید.

توجه داشته باشید لزومی ندارد با محتوای حرف های طرف مقابل موافقت کنید،; همیشه می توانید نظرات او را در مورد مطلبی تحسین کنید،; به آنها احترام بگذارید یا نظراتش را تایید کنید.

می توانید به احساسات او احترام بگذارید، چون اگر در موقعیت جسمی او بودید; و اگر مانند او درک می کردید، احساستان نیز مانند او بود.

اگر از چهار چوب توافقی استفاده کنید، متوجه می شوید; با توجه بیشتری به حرف های طرف مقابل، خواهید توانست به راههای جدیدی برای تحسین دیگران پی ببرید.

بهترین فروشندگان و بهترین استادان فن ارتباط می دانند; وادار کردن شخصی به انجام کاری که نسبت به آن تمایل ندارد، کار دشواری است.

شما می توانید با بحثی که در چهارچوب توافقی قرار دارد و با گریز از جدل، به خواست خود دست یابید.

راز برقراری ارتباطی موثر ایجاد چهار چوبی است که طرف مقابل بتواند; حرف هایی را که می خواهد بر زبان آورد.

در هم شکستن الگو ها

راه دیگر برای از بین بردن مقاومت، درهم شکستن الگوهای آنهاست.

یکی از بهترین روش های برهم زدن الگوی افراد، منحرف کردن ذهن آنهاست.

اشخاص دچار چنین حالت هایی می شوند، چون نمی دانند چگونه می توانند به کاری دیگر بپردازند.

ممکن است حالت افسردگی به خود بدهند، چون مورد توجه قرار می گیرند; و از آنان در مورد ناراحتی شان سوالات پر مهر و محبتی می شود.

چه مانعی دارد اگر شما کار دیگری انجام دهید، مثلا او را قلقلک دهید،; حرف هایش را نشنیده بگیرید و خود را به بی اعتنایی بزنید.

او نمی تواند عکس العملی نشان دهد و با سردرگمی از آن حالت خارج می شود.

در این راه هر چه بیشتر انعطاف پذیر باشید، انتخاب های بیشتری خواهید داشت، درهای بیشتری بر روی شما گشوده خواهد شد و موفق تر خواهید بود.


 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: قدرت بی پایان؛ آنتونی رابینز

غلبه بر مشکلات و موانع

ارتباطات خلاق – در روابط خود خلاق باشید

ارتباطات خلاق

ارتباطات خلاق – در روابط خود خلاق باشید

ارتباطات خلاق


 

این است راز من، و کاملا ساده؛ شخصی کاملا واضح می بیند که با چشم دلش ببیند.

هر مفهوم جوهری ای برای چشم ناپیداست.(آنتوان دوسنت اگزوپری)

بیاموزیم چگونه به وسیله قلب باز و فراپذیرایمان ببینیم.

وقتی می گوئیم سطح ارتباطی، منظورم آن دسته فعالیت هایی است; که فراتر از فعالیت های وجودی صرف هستند،
فعالیت هایی از قبیل صحبت کردن، خواندن و نوشتن.

این فعالیت ها همانطور که اغلب مشاهده می شود، نه تنها به هوش نیاز دارند، نیازمند خلاقیت نیز هستند.

ارتباطات خلاق در مقابل ارتباطات مخرب

بر اساس دو گرایش اصلی طبیعت، آفرینش و تخریب، ارتباطات نیز می توانند; به دو نوع: ارتباطات خلاق و ارتباطات مخرب تقسیم شوند.

ارتباط خلاق به هر نوع رابطه ای گفته می شود; که ایجاد احساس مثبت (لذت و شادی)، ادراک و شعور انسانی(دلسوزی، علاقه)، احساس تفاهم، میل به کار و میل به ارتباطات را بیشتر کند.

ارتباطات خلاق موارد زیر را شامل می شود:

 •  استفاده از فواصل امن فرهنگی
 •  به کار بردن حالت گشوده سرو بدن به نشانه علاقه
 •  گوش دادن هوشیارانه
 •  پذیرنده بودن نسبت به اطلاعات
 •  حکایت و استقبال از زایش ایده های جدید.

ارتباط مخرب بر عکس است، این نوع ارتباط باعث از بین رفتن احساسات مثبت می شود; و میل به ارتباطات بیشتر را از بین می برد.

این نوع ارتباطات خود را به این شکل نشان می دهند.

 •  شکستن فواصل امن فرهنگی
 •  استفاده از ژست های منفعلانه، پرخاشگرایانه و یا انواع ژست های منفی دیگر
 •  امتناع از گوش دادن یا گوش دادن منفعلانه یا با عصبانیت
 •  نفی کردن مطالب
 •  سنگ جلوی پا انداختن

در سطح اجتماعی، ارتباطات نقطه شروعی است هم برای خلاقیت و هم برای تخریب.

ارتباطات خلاق در عین اینکه نیازمند انرژی، تلاش و عشق است،; روابط را بوجود می آورد که منجر به موفقیت می شود.

ارتباطات مخرب منجر به شکست می شود و سهل الوصول است.

ارتباطات خلاق
ارتباطات خلاق

ارتباط خلاق از کجا شروع می شود؟

ارتباط خلاق از همان سطحی شروع می شود که هر نوع ارتباط دیگری شروع می شود،; از ابتدائی ترین سطح شناخته شده برای علم، سطح غیر کلامی.

همه ناسازگاری ها ناشی از نبودن عشق هستند.

عشق نیز نیازمند چیزی فراتر از صرفا ادای یک کلمه است، و آن عمل است.

ارتباطات غیر کلامی مهمترین قسمت این عمل هستند.

برای یادگیری ارتباط خلاق باید روی یادگیری ارتباط غیر کلامی کار کنیم.

شناخت زبان بدن، ژست ها، اداها، نحوه ارتباط، لحن و زیر و بمی، بلندی و آهستگی صدا… .

خلاقیت ارتباطی

اصلی ترین قانون ارتباطات خلاق این است که عبارات منفی را حذف کنیم یا به حداقل برسانیم.

در فعالیت هایتان از عبارات مثبت و تقویت کننده استفاده کنید.

عباراتی از قبیل، آفرین، خوب انجام دادی، کارت عالی بود و …

خلاقانه ارتباط برقرار کنید.

برای خلاق بودن در روابط تان، مردم را دوست بدارید.

قلب و ذهن تان را بر میلیون ها قیافه، نژاد، فرهنگ، زبان و نقطه نظر مختلف بگشایید.

یک فرا پذیرنده باشید.

اهداف مثبت و هیجان انگیز پیدا کنید.

بیاموزید و تمرین کنید! تمرین کنید! تمرین کنید


گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
مگا خلاقیت؛دکتر آندره الینیکف


در صورت مفید بودن این مطلب برای کمک به ما و دیگر دوستان، با استفاده از آیکون های شبکه های اجتماعی زیز:

این مطلب را به اشتراک بگذارید

پرسیدن سوال با ان ال پی (قسمت سوم)

پرسیدن سوال

پرسیدن سوال با ان ال پی (قسمت سوم)

پرسیدن سوال با NLP


 

قسمت اول”پرسیدن سوال درست با nlp” و قسمت دوم”زبان تمیز با ان ال پی” را مطالعه کنید.

پرسیدن سوال برای کمک به تصمیم گیری

شما همواره در حال تصمیم گیری هستید. چه در خانه بمانید یا در محل کارتان باشید.

شاید زیاد برای اکثر تصمیمات فرقی نداشته باشد که کدام مورد را انتخاب کنید،; اما اگر تصمیم های بزرگی در زندگی برای شما پیش بیاید، تصمیم گیری سخت ترمی شود.

در این موارد چهار سوال کلیدی زیر را از خودتان بپرسید تا در تصمیم گیری تان راهنمایی شوید.

 •  اگر این کار را انجام دهید، چه اتفاقی رخ می دهد؟
 •  اگر این کار را انجام ندهید، چه اتفاقی رخ می دهد؟
 •  اگر این کار را انجام دهید، چه اتفاقی رخ نمی دهد؟
 •  اگر این کار را انجام ندهید، چه اتفاقی رخ نمی دهد؟

این چهار سوال بر اساس منطق دکارتی طراحی شده است.

آنچه باید در ذهن داشته باشید این است که این سوال ها; باعث می شود بتوانید موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنید.

اگر در حوزه ای از زندگی تان تغییری داده اید که هزینه ای سنگین برایتان داشته، ممکن است این تغییر پایدار نباشد.

این سوال ها به شما کمک خواهد کرد تصمیم هایتان را از تمامی جوانب بررسی کنید و به این شکل به تصمیم هایی پایدارتر برسید.

چالش با باورهای محدود کننده

هنگامی که نوع افکار فردی باعث می شود نتواند به هدفی برسد،; برای به چالش کشیدن این طرز فکر می توانید این سه سوال را از خود بپرسید:

برای اینکه به دیگران یا خودتان کمک کنید تا باورهای محدود کننده را کنار بگذارید نیز می توانید از این سه سوال بهره ببرید.

سوال اول:

درباره ی این مسئله چه باور یا فرضی دارید که شما را برای رسیدن به هدف مورد نظرتان محدود می کند؟

سوال دوم:

باور قدرت بخشی که می تواند عکس باور محدود کننده باشد، چیست؟

سوال سوم:

اگر می دانستید (باور مثبت و جدید) … چه ایده هایی برای پیش رفتن و رسیدن به هدف خود داشتید؟

 

پرسیدن سوال
پرسیدن سوال با ان.ال.پی

یافتن فرد مناسب برای شغل:

به کار گیری افراد مناسب، در شغل های مناسب می تواند به مشکلی بزرگ تبدیل شود.

پرسیدن سوال مناسب می تواند به شما کمک کند; تا افراد مناسب را در جایگاه هایی مناسب قرار دهید.

سوالات زیر مواردی هستند که پیش از استخدام باید به آنها پاسخ داده شود.

 •  موارد مورد نیاز برای انجام درست این کار چیست؟
 •  آیا لازم است که این فرد برای رسیدن به نتایج مناسب; یا حل مشکلات، انگیزه ی کافی داشته باشد؟
 • آیا لازم است که این فرد برای انجام کار انگیزه کافی داشته باشد؟
 •  آیا شیوه ی کار کردن به این معناست که این فرد باید از روند خاصی پیروی کند; یا در انجام کارهایش از آزادی برخوردار است؟

سوالات برای مصاحبه

چهار بخش بعدی شامل سوال هایی است که در مصاحبه های شغلی پرسیده می شود; تا اطلاعات کافی درباره نوع رفتار فرد در موقعیت های مختلف و مهارت فنی او به دست آورده شود.

 • در کارتان چه می خواهید؟
  این سوال شما راقادر می سازد تا ویژگی هایی را که در کار تان به آن نیاز دارید، در افراد مختلف بررسی کنید.

 

 •  چرا این مسئله مهم است؟
  کلید درک دیگران در الگوی زبانی ای که به کار می گیرند نهفته است.
  اگر فردی برای رسیدن به چیزی انگیزه دارد،; از او عباراتی مثل به دست آوردن، دست یافتن و رسیدن را زیاد می شنوید.

 

 • چگونه می دانید کاری را درست انجام داده اید؟
  اگر فردی را در بخش خدمات مشتریان استخدام می کنید،; او باید با تایید دیگران اهمیت بدهد،; در حالی که اگر به فردی پروژه ای را محول می کنید تا روی آن کار کند،; فردی که تمرکزی درونی دارد موفق تر عمل خواهد کرد.

 

 •  چرا شغل فعلی تان را انتخاب کردید؟
  وقتی می خواهید بدانید فردی با داشتن آزادی عمل و حق انتخاب،; انگیزه ی بیشتری خواهد داشت یا با دستور گرفتن، می توانید این سوال را از او بپرسید.

اگر فردی به انتخاب های مختلف علاقه مندباشد، کلماتی مثل فرصت، انتخاب، امکانات را زیاد از او می شنوید.
اگر فردی دوستدار دستور گرفتن باشد، واژه های مثل گام به گام و جزء یه جزء را بیشتر از او خواهید شنید.

اگر این پیش فرض ان ال پی را قبول دارید که چیزی به نام شکست وجود ندارد; و آنچه ما شکست می نامیم در واقع نوعی بازخورد است،; هرگز از پرسیدن سوال و رسیدن به پاسخ هراسی نخواهید داشت.

به بازخوردها دقت کنید و سوال های درست و مناسبی بپرسید.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

دوست عزیز ، برای حمایت از ما و استفاده دیگران، از طریق دکمه های اشتراک گزاری پایین مقاله ، این مطلب را به اشتراک بگذارید.

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع”
برنامه ریزی عصبی کلامی؛رومیلا ردی و کیت برتون

زبان تمیز با NLP (قسمت دوم)

زبان تمیز با NLP

زبان تمیز با NLP (قسمت دوم)

زبان تمیز باNLP


 

ادامه سوال پرسیدن درست با MLP

سوالاتی درباره درک

در اینجا با نمونه هایی از سوال های تمیز که درک فرد را در موقعیت های مختلف افزایش می دهد، روبه رو می شوید:

 •  نظرات: آیا نکته ی دیگری درباره … وجود دارد؟
 •  مکان: این… کجاست؟
 •  روابط: آیا میان .. و .. رابطه ای وجود دارد؟

سوالاتی درباره زمان

این سوالات مواردی را درباره ی فرد مقابل در مورد زمان روشن می کند.

 •  پیش از: پیش از … چه اتفاقی رخ داد؟
 •  پس از: پس از این مسئله چه اتفاقی رخ داد؟
 •  منبع: فکر می کنی منبع این مسئله چه می تواند باشد؟

سوالاتی درباره قصد

سوالات تمیز زیر برای بررسی نتایج مورد نظر به کار می آیند:

 •  نتایج مورد نظر: دوست داشتی چه اتفاقی رخ دهد؟
 •  شرایط لازم: برای رسیدن به این نتیجه چه مواردی لازم است؟

برای اینکه خوب با این سوالات کار کنید، از زبان تمیز بهره ببرید.

در این کار شما نیاز به اصطلاحات بی طرف دارید،; تا بتوانید روی فکر کردن طرف مقابل تاثیر بگذارید.

نوع رفتار شما مهم است

آیا تا به حال سر کسی داد کشیده اید که سر من داد نزن؟

این یعنی انتظار داشتن از کسی برای انجام کاری که خودتان آن را انجام نمی دهید.

به جای اینکه انتظار داشته باشید دیگران تغییر کنند، تغییر را از خودتان شروع کنید.

آن طور که با دیگران رفتار می کنی،; تعیین می کند که دیگران با تو چگونه رفتار کنند.

فشردن دکمه ی توقف

سکوت ارزشمند است.

توقف کوتاه مدت هنگامی که فردی صحبت هایش را تمام می کند; و فکر کردن پیش از شروع حرف هایتان می تواند کمک زیادی به شما بکند.

توقف فرصتی طلایی به دیگران می دهد تا آنچه را به زبان آورده اند پردازش کنند و آنچه شنیده اند را به شکلی کامل درک کنند.

زمان دادن به دیگران برای فکر کردن در قالب سوال های مطرح شده; می تواند در مسائل کاری و خانوادگی به سودتان باشد.

گوش دادن به دیگران، عملی سخاوتمندانه است که در بسیاری از موقعیت ها حلال مشکلات است.

آزمون سوال هایتان

اگر هر گونه تردیدی دارید که سوال درست را در موقعیت های خاص پرسیده اید یا نه، از خودتان سوال کنید:

 •  آیا سوال بعدی من به اهمیت این گفت و گو چیزی می افزاید؟
 •  در اینجا به دنبال چه نتیجه ای هستم؟

عادت کردن به جملات و عبارات مثبت

مغز شما جملات منفی را مثل جملات مثبت می بیند.

مغز نکن ها و نباید ها را نادیده می گیرد و آنها را بکن و باید می انگارد.

درک آنچه می خواهید

دانستن آنچه می خواهید می تواند چالش بزرگ باشد.

گاهی ممکن است به آنچه فکر می کنید میواهید برسید و هنوز هم ناراضی باشید.

برای درک آنچه واقعا می خواهید این دو سوال را از خود بپرسید:

 •  چه می خواهم؟
 •  و چیزی که می خواهم برایم چه خواهد کرد؟
زبان تمیز
زبان تمیز

چه می خواهم؟

اگر در ان.ال.پی فقط یک سوال مهم وجو داشته باشد، آن، چه می خواهم؟ است.

آیا آنچه می خواهید به شما انرژی می دهد و هیجان زده تان می کند؟

اگر احساس نگرانی و خستگی می کنید، بدانید که این چیزی نیست که خواهانش هستید.

آن برای من چه خواهد کرد؟

وقتی درباره آنچه می خواهید فکر کرده اید و ایده هایی به ذهن تان رسیده است،; سوال بعدی این است که آن برای من چه خواهد کرد؟

احتمالا هدفی دارید که می خواهید به آن برسید.

از خودتان سوال کنید که رسیدن به آن هدف چه سودی برایتان خواهد داشت؟

تا زمانی که به ارزش های درونی و پر معنا نرسیده اید، پرسیدن را متوقف نکنید.

در غیر این صورت ممکن است سراغ مواردی بروید که در میانه ی راه متوجه شوید علاقه ای به آنها ندارید.

ادامه مقاله “پرسیدن سوالات درست با NLP قسمت سوم” را مطالعه کنید.

ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران