بایگانی برچسب: s

آهنگ آرامش بخش - سری ۴

آهنگ آرامش بخش – سری ۴

آهنگ آرامش بخش – سری ۴

آهنگ آرامش بخش – سری ۴

تحقیقات نشان داده احساسی که پس از۳۰دقیقه گوش دادن موسیقی آرامبخش دربدن ایجادمیشودمعادل مصرف یک قرص والیوم است.


 

ریچارد کلایدرمن

ballade pour adeline

دانلود

 


 

اسپایسی دریم

Spicy Dream

دانلود 

 


 

آرمیک

manhattan Girl

دانلود

 


 

دان گیبسون

Sonata Pathetique

دانلود

 


 

چیلوت

A House Is Not a Home

دانلود

 


 

[us_blog columns=”3″ items=”6″ pagination=”ajax” categories=”positive-track” layout=”cards” show_date=”1″ show_author=”” show_categories=”” show_tags=”1″ show_comments=”1″ show_read_more=”1″ content_type=”none”]