تعارض و ناسازگاری در ان ال پی NLP

تعارض و ناسازگاری در ان ال پی NLP(قسمت سوم)

تعارض و ناسازگاری در ان ال پی NLP(قسمت سوم)
تعارض و ناسازگاری در ان ال پی NLP(قسمت سوم)

تعارض و ناسازگاری در ان ال پی قسمت دوم را مطالعه کنید.


نقش سازش ها و معیارها در سازگاری

در ادامه قسمت دوم به تاثیر ارزش ها در سازگاری ها می پردازیم.

ارزش های ما به شدت بر این امر تاثیر می گذارد که آیا با نتیجه سازگار هستیم یا خیر؟

ارزش ها آنچه را برای ما حائز اهمیت کرده است، تجسم نموده و از سوی باورها حمایت می شوند.

همانطور که باورها را به دست می آوریم، ارزش ها را نیز از تجربه های خود و با الگو گرفتن از خانواده و دوستانمان به دست خواهیم آورد.

ارزش ها با هویت ما مرتبط هستند، و ما حقیقتا به انها اهمیت می دهیم.

ارزش ها اصول بنیادی هستند که ما با آنها زندگی می کنیم.

بنابراین اگر برخلاف ارزش هایمان عمل کنیم، دچار ناسازگاری می شویم.

ارزش ها در ما انگیزه ایجاد کرده و مسیر را مشخص می کنند.

آنها مکان های مهم نقشه جهانی ما هستند.

ماندگارترین و موثرترین ارزش ها آزادانه انتخاب شده و هرگز تحمیل نشده اند.

ارزش ها با آگاهی از پیامدها انتخاب شده و احساسات مثبت بسیاری را با خود به همراه دارند.

با وجود این، ارزش ها معمولا ناخودآگاه بوده و به ندرت به شیوه آشکاری شناسایی می شوند.

برای مثال، به منظور ترفیع یافتن در شرکت باید ارزش های شرکت را بپذیرید.

اگر این ارزش ها متفاوت از ارزش های شما باشند، آنگاه با ناسازگاری مواجه می شوید.

معیارها

تعارض و ناسازگاری در ان ال پی

 

ان ال پی واژه معیار را برای توصیف آن دسته از ارزش هایی به کار می گمارد که در شرایط خاص حائز اهمیت هستند.

معیارها در مقایسه با ارزش ها چندان کلی نبوده و بسیار متنوع تر هستند.

معیارها دلایل شما برای انجام یا عدم انجام امور مختلف هستند.

آنها معمولا نام گرایی هایی مانند ثروت ، موفقیت، سرگرمی، سلامتی هستند.

معیارهای ما مشخص می کنند که چرا کار می کنیم، برای چه کسی کار می کنیم، با چه کسی ازدواج می کنیم.

معیارها همچنین نوع اتومبیل، پوشاک و رستوران مورد علاقه ما را تعیین می کنند.

همگام شدن با ارزش ها یا معیارهای اشخاص دیگر منجر به ایجاد یک رابطه دوستانه خوب می شود.

فراخواندن معیارها

فهرستی را از ده یا مهمترین ارزش های خود در زندگی تهیه کنید.

می توانید این کار را به تنهایی یا به کمک دوست تان انجام دهید.

پاسخ های خود را با پرسیدن سوالاتی مانند سوالات زیر فرا بخوانید:

  • چه چیزی برای من مهم است؟
  • چه چیزی واقعا در من انگیزه ایجاد می کند؟
  • چه چیزی باید در مورد من صحیح باشد؟

لازم است که معیارها و ارزش ها را به صورت مثبت بیان کنید.

پرهیز از بیماری می تواند یک ارزش باشد، اما بهتر است این ارزش را با عباراتی مانند حفظ تندرستی بیان کنید.

زمانی که دریافتید این معیارها چه معنای دقیقی برای شما دارند، آنگاه می توانید بررسی کنید که آیا واقع بینانه هستند یا خیر؟

رتبه بندی معیارها

رتبه بندی معیارها

چیزهای بسیاری برای ما اهمیت دارند.

یک گام سودمند این است که به حس اهمیت نسبی معیارهای خود دست یابیم.

معیارها وابسته به شرایط هستند، از این رو معیارهایی که در کارتان به کار می گمارید، متفاوت از معیارهایی است که در روابط شخصی تان استفاده می کنید.

می توان به شیوه های متعددی از معیارها استفاده نمود.

معیارها انرژی مورد نیاز نتیجه ها را تامین می کنند، اگر بتوانید با مرتبط کردن یک امر به یک معیار قابل توجه، آن امر را با اهمیت سازید، آنگاه موانع ناپدید خواهند شد.

 

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:

برنامه ریزی عصبی زبانی؛ جوزف اکانر و جان سیمور