سلامت روان

سلامت روان

سلامت روان

سلامت روان


 

هیچ خجالتی در رسیدگی به سلامت روانتان وجود ندارد.

سال گذشته…جهنم بود.

اولین باری بود که (جولوف) نیجریه ای می خوردم.

در واقع با جدیت تمام، با آشفتگی های شخصی زیادی درگیر بودم.

با اضطراب شدیدی مواجه شدم، و دچار یک حمله آشفتگی شدم.

بعضی روزها، هیچ کاری نمی توانستم بکنم.

در سایر روزها، فقط می خواستم در تختم دراز بکشم وگریه کنم.

پزشکم از من پرسید که می خواهم با یک متخصص سلامت روان

درباره اضطراب و پریشانی ام حرف بزنم.

سلامت روان؟

با شدت و خشونت سرم را به نشانه نه تکان دادم.عمیقا خجالت می کشیدم.

سنگینی شرمندگی را احساس می کردم.

من خانواده ای گرم دارم که حامی من هستند، و دوستانی بسیار با وفا دارم.

اما هنوز هم نمی توانستم قبول کنم که با کسی درباره رنجی که می کشم صحبت کنم.

به خاطر ساختار صلب معماری مردان آفریقاییمان احساس خفگی می کردم.

(مردم مشکلات مهم تری دارند،سنگو. خودت رو جمع و جور کن)

اولین باری که (سلامت روان) به گوشم خورد، دانش آموزی انتقالی بودم

که تازه ازغنا به مدرسه پدی نیوجرسی رسیده بود.

به تازگی از تجربه تلخ از دست دادن هفت عزیز در همان ماه گذشته بودم.

پرستار مدرسه درباره آنچه بر من گذشته بود نگران بود—خداوند او را بیامرزد—

درباره سلامت روانم از من پرسید. با خودم گفتم: (روانی است؟)

آیا می داند من یک مرد آفریقایی هستم؟

مثل اوکونکو در (همه چیز از هم می پاشد.)

ما مردان آفریقایی احساساتمان را تحلیل و بیان نمی کنیم.

با مشکلاتمان کنار می آییم.

برادرم را صدا کردم و به مردم (اویبو)— سفید پوستان—وبیماری های عجیبشان خندیدم—

افسردگی، اختلال کمبود توجه وآن (چیزهای عجیب.)

در غرب آفریقا که بزرگ می شدم، مردم کلمه (روانی) را برای مردان دیوانه ای استفاده می کردند

که موهای کثیف و به هم چسبیده داشتند، و نیمه لخت در خیابان ها پرسه می زدند.

همه ما این مردان را می شناسیم. والدینمان درباره او به ما هشدار می دادند.

(مامان، مامان، چرا اون دیوونه است؟)

(مواد،اگه حتی به مواد مخدر نگاه هم بکنی به همین سرنوشت دچار می شی؟)

اگر ذات الریه می گرفتید مادرتان فورا شما را برای درمان به نزدیک ترین بیمارستان می برد.

اما اگر جرات داشتی و اظهار افسردگی می کردی،

آن وقت روحانی محلی شروع به بیرون راندن شیطان می کرد.

و جادوگران روستا را مقصر معرفی می کرد.

از نظر سازمان جهانی بهداشت، سلامت روان به معنی توان مقابله با فشارهای معمول زندگی،

توانایی انجام کار سازنده و پر ثمر و توانایی تعامل با جامعه است.

 

 

دانلود رایگان با حجم ۶٫۶ مگابایت

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]