خلق استعارات

ساخت استعاره( کنایات)

ساخت استعاره( کنایات)

ساخت استعاره( کنایات)


 

این روش با کلمات سروکار دارد.

استعارات در همه جای ادبیات دیده می شوند و نوشته های تحقیقی درباره استعاره تقریبا بی پایان است.

شعرا، نویسندگان و خوانندگان، عاشق استعارات هستند.

مردم معمولا گمان نمی کنند روش خاصی برای خلق استعارات وجود داشته باشد.

آنها فکر می کنند فقط افراد باهوش و با استعداد می توانند استعاره خلق کنند.

یک نویسنده معروف روسی، یوری اولشا زمانی گفت: بعد از ما، فقط استعارات هستند که در تاریخ باقی می مانند.

واقعیتی عظیم در این گفته وجود دارد.

آن این است که استعارات موفق مدت های طولانی بعد از مرگ خالقشان در زبان باقی می مانند.

اگر شخصی مستعد و با هوش هستید، این حتما بهتر نتیجه خواهد داد.

اما کاری که روش شناسان سعی دارند انجام دهند، این است که بفهمند چطور می توان بدون ابهام و انحراف، به نتیجه رسید.

استعارات موفق

چندین مدل برای ساختن استعارات وجود دارد.

مدل زیر آسانترین آنها است که مدل A نامیده می شود.

که یک تشبیه را به یک استعاره تبدیل می کند؛

او مثل بلای آسمانی است که استعاره آن می شود او بلای آسمانی است.

مدل زیر نیز مدل B نامیده می شود.

در اصل این روش از تغییر جهت تحلیلی برای خلق یک ترکیب بدیع استفاده می کند.

ما اشیاء را تکه تکه و باز می کنیم و سپس از نو اجزاء آن را ترکیب و روی هم سوار می کنیم.

دو مشخصه اصلی در استعاره وجود دارد:

  • یکی ظاهر
  • دیگری محتویات

یکی از مورد استفاده ترین فرم ها، اسم N1 و اسم N2 است.

برای مثال ردیفی از استعارات را می توانید به شکل زیر بیابید:

من در(N1) رویاهایم، (N2) را گشودم و وارد اتاق خاطراتم شدم.

اینجا، بر روی دیوارهای گذشته، من نقش عشق ها و غم هایم را می بینم, که با ضربه تردیدها و نفس هایم رنگ آمیزی شده اند،

این نقش ها تصاویر رویاهای از دست رفته ام را نگه داشته اند، تصاویر اتفاقاتی که دیگر وجود ندارند.

قدم بعدی در ساختن یک مدل این است که بفهمیم کدام نوع اسامی در دسته N1 قرار می گیرند و کدام نوع در دسته N2 ؟

در اینجاست که از فرم به محتوا می رسیم.

با این حال نمی توان همه اسامی با این الگو را استعاری دانست.

تجزیه و تحلیل نشان می دهد که اسامی که در موقعیت N1 قرار می گیرند

باید معنا یا ویژگی از شئ دوم داشته باشند و باید قابل لمس باشند، یا بطور کلی متعلق به دنیای مادی باشند.

در مقابل، اسامی موقعیت N2 باید به دنیای ایده آل خیالی تعلق داشته باشند.

باید نشانگر چیزی غیر قابل لمس مانند احساسات، عواطف، ادراکات، ایده ها، افکار، خاطرات و از این دست باشند.

برای تمرین بر روی جدا کردن دنیای مادی و ایده آل، لطفا جدولی بسازید با دو قسمت:

  • اسامی دنیای ایده آل
  • اسامی دنیای مادی

در هنگام کار با اسامی مادی، چهارحالت ماده را در نظر داشته باشید:

جامد، مایع، گاز و پلاسما.

اول قسمت اسامی مادی را کاملا پر کنید و بعد نوع اسامی ایده آل را در بخش اسامی ایده آل بنویسید.

یا اینکه هر دو سمت جدول را همزمان که اسامی به ذهنتان می رسند، ذهنتان را باز کنید، و هر چه سریعتر هر دو نوع اسم را بنویسید.

مثل:

امواج عشق

اکسیژن ایمان

سنگ مشکلات

شعله امید

رود احساس

حال بوسیله این استعارات جمله بسازید.

اگر تبدیل به داستان شود، این داستان متفاوت از سایر داستانهای شما می شود.

ساخت استعاره( کنایات)
ساخت استعاره( کنایات)

 

استعارات چنان قدرتمندند که تخیلات و تصورات را به همراه می آورند.

به همین علت است که شعرا یک استعاره پیدا می کنند و آن شروع و خاتمه شعرشان می شود.

این روش مانند بقیه روش ها، دارای نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود است.

نقطه قوت این است که هیچ محدودیتی ندارد و بی انتهاست.

نقطعه ضعفش این است که این روش برای ادبیات، تبلیغات و آموزش عالی است، اما برای اختراعات و فناوری کمتر موثر است.

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

 

منبع:

مگا خلاقیت؛ آندره جی. الینیکف

 

`