راز ثروت

راز ثروت – کلیپ انگیزشی

راز ثروت – کلیپ انگیزشی

راز ثروت


آیا باور دارید امکان پذیر است که چیزی را از جهان غیر مادی به جهان فیزیکی بیاورید؟

اکثر ما طوری بزرگ شده ایم تا معمولی باشیم.

معمولی یعنی اینکه زندگی را با پر کردن فرم ها و پرداخت مالیات و انجام دادن کاری که والدینتان به شما می گویند بگذارید.

شریف و صادق باشید و شهروند خوبی باشید و سپس بمیرید.

خارق العاده، چیزی خیلی خیلی متفاوت است.

و  این در مورد تشخیص دادن آنچه در و جودتان هست، می باشد.

که در آنجا چیزی خیلی خارق العاده وجود دارد.

و شما برای ایمان داشتن به آن تعلیم ندیده اید که می توانید آنچه را دارید در زندگیتان به کار ببرید.

شما می توانید فراتر از معمولی باشید.

شما می توانید فراتر از “فقط معمولی بودن” بروید.

این چالش بزرگ زندگی است.

شما می توانید بیشتر از آنچه که دارید، داشته باشید.

چون می توانید تبدیل به چیزی بیشتر از آنچه که هستید، باشید.

اگر خودتان را تغییر ندهید همیشه همین چیزی را که دارید خواهید داشت.

اکثر مردم زندگی را با استفاده از مقدار بسیار کمی از پتانسیل هایشان می گذرانند.

پس هر کاری که می کنید، سرمایه گذاری بر روی خودتان است.

و این بهترین سرمایه گذاری است که می توانید آن را انجام دهید.

آنگاه می توانید علاقه تان را دنبال کنید.

منظور هر چیزی که شما را خوشحال می کند است.

من خوش شانس بودم

و زود آنچه مرا خوشحال می کرد را پیدا می کردم.

اما شما نباید که یک شغل را فقط به خاطر پولش انتخاب کنید.

شما نباید یک شغل را فقط بخاطر شرکتش که حس خوبی هم نسبت به آن ندارید انتخاب کنید.

یا برای کسانی کار کنید که احساس خوبی نسبت به آن ها ندارید.

شما باید هر روز از صبح وقتی که از خواب بیدار می شوید هیجان داشته باشید.

برای مشاده کلیپ روی عکس زیر کلیک کنید.

 

 

[ult_dualbutton btn_hover_style=”Style 2″ button1_text=”۸۰.۰۸ مگابایت” icon_link=”url:http%3A%2F%2Fhw7.asset.aparat.com%2Faparat-video%2F5b74e2d8abfcf9dd3fd2dc3d19df56956559304-614p__37888.mp4%3Fdirect%3D1|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF|target:%20_blank|” btn1_background_color=”#1e73be” btn1_bghovercolor=”#e84135″ icon=”none” icon_size=”40″ icon_color=”#ffffff” icon_hover_color=”#0a0a0a” button2_text=”۲۲.۹۵ مگابایت” btn_icon_link=”url:http%3A%2F%2Fhw2.asset.aparat.com%2Faparat-video%2F5b74e2d8abfcf9dd3fd2dc3d19df56956559304-230p__37888.mp4%3Fdirect%3D1|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF|target:%20_blank|” btn2_background_color=”#1e73be” btn2_bghovercolor=”#e24534″ btn_icon_color=”#ffffff” divider_style=”icon” divider_text_color=”#002777″ divider_bg_color=”#ffffff” divider_icon=”Defaults-arrow-circle-down” divider_border_style=”outset” divider_color_border=”#e8e8e8″ btn1_text_color=”#ffffff” btn1_text_hovercolor=”#ffffff” btn2_text_color=”#ffffff” btn2_text_hovercolor=”#ffffff” btn1_heading_style=”text-decoration:underline;” btn2_heading_style=”text-decoration:underline;” title_font_size=”desktop:18px;” btn_border_radius=”3″ title_line_ht=”desktop:16px;”]

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]