پرورش نوآوری

پرورش نوآوری – مهارت نوآوری ( قسمت دوم )

پرورش نوآوری – مهارت نوآوری ( قسمت دوم )

پرورش نوآوری – قسمت دوم

قسمت اول این مقاله (مهارت نوآوریتان را پرورش دهید) را مطالعه کنید

در ادامه مقاله می رسیم به نوآوری ابزاری

نوآوری ابزاری:
  •  عرضه و پیدایش ابزارهای جدید (کامپیوتر جدید، گوشی جدید)
  •  ارائه روش ها، تکنیک ها و قوانین عملکردی

مردم ابزارهای جدیدی اختراع و تولید می کنند و سپس آنها را به دیگران می فروشند.

افراد جامعه و جامعه به ابزارهای جدید برای بدست آوردن نتایج جدید نیاز دارند.

مثال:

یک ماشین جدید با آپشن های جدید برای تسهیلات نیاز افراد و سفری امن تر و آسوده تر.

ابزارهایی که به جامعه داده می شوند و توسط جامعه پذیرفته می شوند; مانند این است که نوآوری به توان ۳ را بفروشیم.

مرحله ابزاری بالاتر از مرحله ارتباطی قرار دارد، مادی است، قابل لمس و قابل دیدن!

این نوآوری در عرضه ابزار و دستگاه های جدید به مردم است.

نوآوری در آشنایی و منطبق سازی ( حل مسائل اجتماعی ) :

  •  آموزش مهارت هایی برای بکارگیری ابزار در شرایط و موقعیت های مشخص
  •  انجام یک معارفه عمومی برای هر گونه ابزار، دانش یا اطلاعات.

مردم خواسته یا ناخواسته برای انجام کارهایشان، روش هایی تازه پیدا می کنند.

البته ابزارها هم حائز اهمیت هستند، اما شرایطی که این ابزارها در آن مورد استفاده قرار می گیرند یا مسائلی که حل می کنند،

مهارت هایی که نیاز دارند و روش هایی که می توان آنها را در مورد مسائل گوناگون و متنوع به کار برد،; باید توسط جامعه شناخته و آموخته شوند.

این معارفه ها از طریق آموزش، تمرین دادن و رهبری کردن انجام می شود.

این فرایندها، تازگی در منطبق سازی را به دیگران منتقل می کنند و افرادی که روش ها و تکنیک های جدیدی برای حل سریعتر مسائل دارند، در این سطح قرار می گیرند.

دوره ها، معرفه ها، آموزش ها و کلاس ها باعث آگاه تر شدن مردم و هوشیاری جامعه می شود.

این نوآوری، نوآوری به توان ۴ است،; به این معنا که نوآوری مادی توسط کلمات، نمادها، توضیحات، تصاویر، به وسیله شرایط توصیفی و فعالیت ها نشان داده می شود .

این سطح به مسائل و مشکلات اجتماعی تمرکز دارد و باید در آن مردم به حساب آورده شوند و نیازها و مشکلات آنها در حیطه توجه قرار گیرد.

پرورش نوآوری
پرورش نوآوری

نو آوری نوآورانه

  •  انتشار خبر های علمی جدید
  • ثبت تکنولوژی های جدید
  • انتشار مقالات، کتاب ها، مجلات
  • پخش و اعلام کردن از طریق رادیو و تلویزیون
  • تولید نمایش های هنری، تصاویر و مجسمه های جدید
  • اجراء در کنسرت و سینما و تئاتر

اشخاص در این مرحله به مقدار زیادی با تازگی و بدعیت در ارتباط اند.

همه انواع دارایی های فکری و عقلی که تحت حمایت قوانین اند در این سطح قرار می گیرند.

نوآوری این مرحله، نوآوری به توان ۵ است،

به این معنی که نوآوری بار دیگر به صورت گزارش خبری عرضه می شود; و هر کدام از این شکل ها، اخبار و تازگی را به وسیع ترین شکل ممکن منتشر می کند.

لازم به ذکر است که لایه وجودی به هیچ وجه نوآوری در نظر گرفته نمی شود،; مگر اینکه تغییری در محیط وجودی اطراف مانند مد پیدا شود،; و به صورت یک ماکت خانه و یا موضوع یک مجله و یا روزنامه درآید.

وظیفه ما این است که روشی برای ارائه ایده های هر چه بیشتر به جامعه را پیدا کنیم،; تا جائی که جامعه پذیرشش را دارد و حتی بسیار بیشتر از آن و برای آیندگان.

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
مگا خلاقیت؛ دکتر آندره جی. الینیکف

 

پرورش نوآوری مهارت نوآوری