ان ال پی و شناسایی باور ها

ان ال پی و شناسایی باور ها (قسمت سوم)

ان ال پی و شناسایی باور ها (قسمت سوم)

ان ال پی و شناسایی باور ها

قسمت های قبلی مقاله 

شناسایی باور ها با کمک ان.ال.پی قسمت اول

شناسایی باور ها با کمک ان.ال.پی قسمت دوم

شناسائی باورهای محدود کننده

وقتی شما می خواهید باورهای خود یا دیگران را پیدا کنید،: نمی توانید با پرسیدن این سوال که باوری که باعث محدود کردن شما می شود، چیست؟ جواب سوالتان را پیدا کنید.

در اینصورت شما یکی از دو پاسخ زیر را خواهید گرفت:

تعریف کردن باورها برای شخص سخت است، زیرا در لایه های عمیق ضمیر ناخودآگاه قرار گرفته اند; و براحتی در دسترس نیستند.

باورها قسمتی از تجربه های بسیار زیاد هر روز است; و سخت است که شخص قدمی به عقب برداشته و به وضوح آنها را شناسایی کند.

ان ال پی و شناسایی باور ها
ان ال پی و شناسایی باور ها

 

وقتی شخص به بن بست می رسد، ممکن است پاسخ های زیر را ارائه دهد:

 •  نمی دانم…
 •  متاسفم، من به پوچی رسیده ام.
 •  چه احمقانه، من هیچ حسی ندارم.

باورهای محدود کننده را می توان با شکستن متامدل ها پیدا کرد.

الگوهای زبانی نشان می دهند که باورها فریندهای ذهنی هستند،; که روی اعمالی که شخص آنها را با می توانم یا نمی توانم، باید ها ونباید ها ، توانائی ها وعدم توانائی ها، مشخص می شود و یا می گوید:

 •  من این طوری هستم
 •  من تمرکز ندارم
 •  من آدم چاقی هستم

که باورهای هویتی را نشان می دهد که یعنی تفکر شخص درباره خودش را نشان می دهد.

باورها بر اساس پدیده علت و معلول

باورها همچنین ممکن است بر اساس پدیده علت- معلول که اغلب در انواعی از جمله های اگر، پس، بیان شده اند.

 • اگر عبادت نکنم، مجازات خواهم شد.
 • اگر خودم را ابراز نکنم، پس پذیرفته نخواهم شد.
 • زمانی که می خواهم به نتایج خوبی برسم، همه چیز خراب میشه

پرسشی که می توانید برای پیدا کردن باور بپرسید، این است که:

چه می خواهی و چه چیزی تو را از داشتن آن باز می دارد؟

با توجه به پاسخی که دریافت می کنید،; می توانید به گذشته برگردید و تجربه ای که باعث ایجاد این باور شده را پیدا کنید.

اگر می خواهید هویت تان و یا یک باور محدود کننده را که در خود نگه داشته اید، تغییر دهید باید:

 1.  باید بدانید چگونه آن را انجام بدهید.
 2.  باید درباره ی نتیجه ای که می خواهید به آن برسید، همخوان شوید.
 3.  همچنین باید باوری که امکان تغییر را برای شما مهیا می سازد، داشته باشید.

اگر هر یک از اینها نباشد، تغییر کامل نخواهد شد.

شما می توانید انجام دادن چیزی را بخواهید و باور داشته باشید که می توانید آن را انجام دهید.

اما اگر ندانید چطور، شناختی از خود ندارید یا راهکار درستی، نخواهید داشت.

ساختار باورها و واقعیت

چطور می فهمید چگونه یک شخص چیزی را باور می کند؟

آیا او چیزها را از طریق احساسات باور می کند؟

آیا او یک احساس را در نتیجه چیزی که می بیند یا می شنود به دست می آورد؟

اغلب افراد احساستشان را از تصویرسازی های درونی ای که می سازند، به دست می آورند.

مثال:

من می توانم خودم را در حال تشویق شدن و انجام درست یک کار ببینم; اما چیزی به من می گوید شکست خواهم خورد.

اگر شما بدانید که چطور این ارتباطات داخلی را ببینید و بشنوید; درخواهید یافت که چگونه یک شخص باورهای محدود کننده اش را ساخته است.

در ادامه مقاله ها برای تغییر باورها با ما باشید.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”
گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

ان ال پی و شناسایی باور ها (قسمت سوم)

 

دوست عزیز، در صورت مفید بودن مقاله، برای کمک به ما و دیگر دوستان، از طریق دکمه های اشتراکی پایین:

این مطلب را به اشتراک بگذارید.