آموزش رایگان NLP

NLP و ارتباطات – قسمت دوم

NLP و ارتباطات -درجه بندی  (قسمت دوم)

NLP و ارتباطات – درجه بندی

قسمت اول را از اینجا مشاهده کنید.

در NLP توجه به میزان تاثیرگذاری در طرف مقابل را درجه بندی یا دارا بودن استعداد در این کار می نامند; و این امر، توانایی شما را برای توجه دقیق به مسائل اطراف نشان می دهد.

درجه بندی یعنی مشاهده ی تغییرات لحظه به لحظه در تن صدا و حرکت بدن فرد بدون هیچ گونه قضاوتی!

وقتی رفتار کسی را درجه بندی کنید، آگاه باشید که رفتار خاصی که در وضعیتی خاص معنایی ویژه برای شما دارد، برای دیگری هم همان معنا را دارد.

در جستجوی نشانه های غیر کلامی تکراری باشید.

تمرین:

درجه بندی رفتار دیگران را با استفاده از تمرین زیر امتحان کنید:

تمرین پنج دقیقه ای برای درجه بندی رفتارها

نسبت به طرف مقابلتان زاویه ی نود درجه داشته باشید تا بتوانید هر گونه رفتار او را نظاره کنید.

همزمان می توانید حرف های او را بشنوید و به مشخصه های صدایش توجه کنید.

در این زاویه مشاهده ی همه چیز آسان تر از زمانی است که روبروی طرف مقابلتان بایستید یا بنشینید!

اگر روبه روی طرف مقابلتان باشید، این طور به نظر می رسد که هنگام صحبت کردن به او خیره نگاه می کنید; و این امر سبب ناراحتی اش می شود و شیوه ی خوبی برای برقراری رابطه ی دوستانه نیست.

تغییرات در موارد زیر را با دقت مشاهده کنید:

 1.  تنفس:
  به سرعت به جایگاه تنفسی فرد دقت کنید.
  تند نفس می کشد یا آهسته؟
  تنفس سینه ای دارد و یا شکمی؟
 2. رنگ پوست:
  پوستش چگونه به نظر می رسد؟
  روشن تر شده است یا تیره تر؟
  درخشان است یا کدر؟
 3. دهان:
  گاه اندازه ی لب پایین بزرگ تر یا کوچک تر از حد طبیعی به نظر می رسد.
 4. چشمان:
  تمرکزش چگونه تغییر می کند؟
  مردمک ها تنگ می شوند یا بزرگتر؟

  NLP و ارتباطات
  NLP و ارتباطات
 5. چهره
  آیا ماهیچه های صورت شل می شوند یا سفت که در این صورت چهره حالتی متقارن یا نامتقارن پیدا می کند.
 6. صدا:
  به هر گونه تغییر و طنین صدا توجه کنید.
  آیا فرد تندتر، آهسته تر، بلندتر، نرم تر، واضح تر یا به صورت بریده بریده صحبت می کند؟
 7. هماهنگ بودن
  اگر به دو دوست نزدیک یا زوجی عاشق توجه کنید،; متوجه می شوید که برخی عادات غیرکلامی شان مانند هم و زبان گفتاری شان در انتخاب کلمات و عبارات یکسان است.
  ارتباط چشمی شان زیاد و زبان بدنشان نیز با یکدیگر هماهنگ است.
  اگر یکی از آنها هنگام صحبت حرکتی می کند، دیگری نیز هنگام صحبت از همان حرکت استفاده می کند.
  از هم تقلید نمی کنند بلکه ناخودآگاه با هم همسان شده اند.

دفعه ی بعد که به رستوران رفتید، به اطرافتان توجه کنید.

چه زوج ها یا گروه هایی با هم رابطه ی دوستانه دارند؟

رابطه ی دوستانه، ناخودآگاه ایجاد می شود، اما شما می توانید با هماهنگ شدن، آن را ایجاد کنید.

NLP و ارتباطات

NLP و ارتباطات

وقتی دو نفر با هم رابطه ی دوستانه برقرار می کنند، به طور طبیعی با یکدیگر هماهنگ می شوند; و تطابق می یابند و برخی کلمات یکدیگر، حالات بدنی، حرکات تن صدا و سرعت حرف زدنشان یکسان می شود; و احساس می کنید که به گونه ای به هم مرتبطند.

این کار، تقلید کردن نیست، هماهنگ شدن ظریف تر و ورای آگاهی و هشیاری دیگری است.

مراقب باشید که آشکارا از حرکات و رفتارهای کسی نسخه برداری نکنید.

اگر در کار هماهنگی موفق باشید، می توانید با طرف مقابلتان گرم بگیرید; و احساس رابطه ی دوستانه و عمیق با او داشته باشید.

تمرین:

تمرین پنج دقیقه ای برای حرکات بدنی هماهنگ

ببینید نحوه ی نشستن یا ایستادن طرف مقابلتان چگونه است؟

خود را از لحاظ وضعیت بدنی، چهره، حالت، حرکات بدن، طرز قرار گرفتن سر، تنفس با او هماهنگ کنید.

حتی می توانید تا چند ثانیه دفعات پلک زدنتان را با او هماهنگ کنید.

نشانه های رابطه دوستانه

در حالی که خودتان را با طرف مقابلتان هماهنگ می کنید و تا وقتی که این امر ورای هشیاری آگاهانه وی باشد،; هر دوی شما می توانید رابطه ی دوستانه را ایجاد کنید.

همگامی و هدایت

در NLP ایجاد رابطه ی دوستانه، همگامی و هدایت نامیده می شود.

همگامی یعنی با کسی همراه شوید و هدایت یعنی او را به وضعیتی دیگر هدایت کنید.

زمانی که با طرف مقابلتان همگام شدید، در واقع به او نشان داده اید که با او همسو هستید.

اکنون می توانید با تغییر تدریجی سرعت سخن گفتن خود یا تغییر حالت تشستن رابطه ی دوستانه را فقط هدایت کنید; و کاری کنید که او به شما توجه کند و وضعیت احساسی اش نیز تغییر یابد.

در هر جایی و در هر ارتباطی می توانید از این تکنیک های NLP برای بهبود روابطتان استفاده کنید.

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

لطفا در صورت مفید بودن این مقاله جهت استفاده ی دوستان و کمک به ما و دیگران مطلب را با کلیک روی آیکون های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
۵ دقیقه ان ال پی؛ کارولین بویز