آیا واقعا انسان ناتوان از یادگیری است…؟!

بسیاری از انسان‌ها خود را ناتوان از یادگیری بعضی کارها می‌دانند، اما آیا واقعا انسان ناتوان از یادگیری است…؟!

بسیاری از انسان‌ها خود را ناتوان از یادگیری بعضی کارها می‌دانند، اما آیا واقعا انسان ناتوان از یادگیری است…؟!

 


 

من زندگیمو دوست دارم.

هیچ چیز جلوی من رو نگرفت.

آیا همیشه خوشحالم؟ نه نه

من همیشه خوشحال نیستم، من خوشحال نیستم.

بعضی وقت ها گریه می کنم.

نه به خاطر نداشتن دست و پا، اینکه چیزی نیست.

من در مورد چیز هایی حرف می زنم که به خاطرش استرس پیدا می کنم یا مضطرب می شم.

کسایی که دوستشون دارم به همدیگه آسیب می زنن و من نمیتونم کاری کنم.

این منو می کشه.

همه ی ما مشکلاتی داریم.

همه ی ما دنبال چیزی هستیم که همون خوشحالیه.

می تونیم پیداش کنیم. چون من پیداش کردم.

اینو گوش کن.میخوای چیزی یاد بگیری؟

میدونی اگه چیزی می خوای  یاد بگیری قبلا یکی اون رو یاد گرفته؟

و هر چی که هر کس دیگه ای یاد می گیره تو هم میتونی یاد بگیری؟

از کجا دونستید این سیاهه؟

چون یکی بهتون یاد داد که این سیاهه.

چرا؟ چون یکی یاد گرفته بود این سیاهه.

و شما تا اونجاش قادر بودید یاد بگیرید که این سیاهه.

هیچی براتون دست نیافتنی نیست.

متوجه اید چی می گم؟

اما هممون توی ریاضی خوب نیستیم.

هممون تو ورزش خوب نیستیم.

هممون تو دونستن رنگ ها خوب نیستیم.

تو زندگیت چیکار می خوای کنی؟

چیز بزرگ تری تو زندگیت هست؟

چون من یه چیز بزرگ تر توی زندگیم پیدا کردم.

من معتقدم که اون خداست.

من شما رو خیلی دوست دارم. خیلی دوستتون دارم.

انتخاب ها با خودتونه.

من تصمیم گرفتم که به هیچ کسی توهین  نکنم.

چون عذاب مسخره شدن رو خوب درک کردم.

که خیلی هم برام دردناک بود.

مگه ما انتخاب های اشتباه هم داریم؟بله داریم

و انتخاب های بد عواقبی هم دارن؟ بله دارن.

من می تونم یک ساعت و نیم درباره ی عواقب انتخاب های اشتباه حرف بزنم.

اما من نیامدم که نصیحتتون کنم.

من نیامدم به شما بگم که این کار رو کن و یا اون کارو کن.

نه…

اما شما فکر نکنید که همه چیز رو می دونید.

چیه چیزی که من نمیدونم منو نمیکشه.

آره؟ این چیزیه که میگن؟ عجب آدمیه.

این چه حرفیه؟

برای مشاهده کامل از لینک زیر استفاده نمایید