آهنگ بیکلام و آرامش بخش

آهنگ بیکلام و آرامش بخش – سری ۲

آهنگ بیکلام و آرامش بخش – سری ۲

آهنگ بیکلام و آرامش بخش – سری ۲

تحقیقات نشان داده احساسی که پس از۳۰دقیقه گوش دادن موسیقی آرامبخش دربدن ایجادمیشودمعادل مصرف یک قرص والیوم است.

احساس کردن و شنیدن لرزش ها و نوسانات صدا در یک موزیک آرام بخش به شما کمک می کند تا قلب تان با ریتم منظم تری کار کند

و به همین ترتیب بدن تحت تاثیر آن قرار گیرد و سایر ارگان ها نیز تحریک شوند تا منظم تر و بهتر فعالیت کنند. 

موزیک آرام بخش ۵

دانلود


 

موزیک آرام بخش ۶

دانلود


 

موزیک آرام بخش ۷

دانلود رایگان


 

موزیک آرام بخش ۸

دانلود رایگان


 

موزیک آرام بخش ۹

دانلود رایگان