متقاعد کردن دیگران

متقاعد کردن دیگران با کمک NLP

متقاعد کردن دیگران با کمک NLP

متقاعد کردن دیگران با کمک NLP


 

دو دیدگاه در مورد اینکه افراد چگونه در مورد چیزی متقاعد می شوند، وجود دارد.

اول اطلاعات از چه کانال(مقاله کانال ترجیحی را مطالعه کنید) وارد می شوند،; و دوم شخص چگونه اطلاعات خود را مدیریت می کند(سبک).

ابتدا به کانال می پردازیم:

یک فروشگاه را در نظر بگیرید، مشتری باید چه کار کند تا متقاعد شود که محصول ارزشمند و به صرفه است؟
(مقاله مشتری مداری را مطالعه کنید)

یا یک مدیر به چه شواهد و مدارکی نیاز دارد تا متقاعد شود; که کارمندی وظایف خود را به خوبی انجام می دهد؟

پاسخ این اغلب مربوط به کانال ترجیحی فرد است.

برخی افراد باید شواهد و مدارک را ببینند( دیداری)

برخی باید شواهد و مدارک را از دیگران بشنوند(شنیداری)

دسته بعد باید گزارشات را بخوانند(خوانشی)

دسته چهارم  نیز باید از محصول استفاده کرده و بعد آنرا ارزیابی کنند،; یا پیش از اینکه تصمیم بگیرند کارمندی از مهارت های لازم برخوردار است یا خیر، دوشادوش او کار کنند.

چگونه درمیابید که یک شخص در شغل خود خوب عمل می کند؟

یک شخص دیداری نیازمند آن است که نمونه ها را مشاهده کند.

اما یک شخص شنیداری باید با دیگران گفتگو کرده و اطلاعات را جمع آوری نماید.

یک شخص خوانشی باید گزارشات را خوانده و یا در مورد اشخاص توصیه نامه دهد.

یک شخص اهل عمل نیز باید حقیقتا کاری به همراه شخص دیگر انجام دهد تا متقاعد شود که او در کارش خوب است.

افراد چگونه امور جدید را به آسانی می آموزند.

یک فرد دیداری در صورتی کاری را به آسانی فرا می گیرد که به او نشان داده شود،; چگونه باید آن کار را انجام دهد.

یک شخص شنیداری نیز در صورتی به بهترین نحو ممکن درس می گیرد که به او گفته شود چکار کند.

یک شخص خوانشی نیز باید  دستوالعمل ها را بخواند.

در نهایت یک شخص اهل عمل زمانی بیشترین یادگیری را خواهد داشت; که خود سراغ آن کار برود و آن را انجام دهد; و در واقع خود آن را به صورت عملی تجربه کند.افراد چگونه باید اطلاعات را مدیریت کرده و چگونه باید اطلاعات را مدیریت کرده و چگونه آنها را ارائه دهند.

متقاعد کردن دیگران با کمک NLP

متقاعد کردن دیگران با کمک NLP

  • برخی افراد برای متقاعد شدن نیازمند آن هستند که شواهد و مدارک دو، سه یا چندین مرتبه به آنها نشان داده شود.

  • برخی دیگر نیز بواسطه ذکر چندین مورد و مثال متقاعد می شوند.
  • تعدادی نیز به اطلاعات خاصی نیاز ندارند، آنها از برخی حقایق مطلع شده، بقیه مسائل را تصور کرده و در نهایت، به سرعت تصمیم می گیرند.
    آنها اغلب بعد از دریافت حداقل اطلاعات به سرعت نتیجه گیری می کنند.
    به این مورد الگوی خودکار گفته می شود.

از سوی دیگر برخی هرگز متقاعد نمی شوند،; آنها تنها در یک مورد یا در شرایط خاص متقاعد می شوند،; که به این مورد نیز الگوی سازگار می گویند.

بر این اساس مجبور می شوید فردا نیز دوباره تمام تلاش خود را کرده تا بتوانید; آنها را متقاعد سازید، چرا که فردا روز دیگری است و شرایط تغییر کرده است.
این دسته از افراد نیازمند آن هستند که در همه مواقع متقاعد شوند.

  •  مورد آخر اینکه، برخی افراد باید شواهد و مدارک را با گذشت زمان در طول روزها و هفته ها به دست آورند،; بعد متقاعد می شوند.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگرگروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:برنامه ریز عصببی کلامی ان ال پی؛ جوزف اکانر و جان سیمور