مدلسازی دران ال پی NLP (قسمت دوم)

مدلسازی دران ال پی NLP (قسمت دوم)

مدلسازی دران ال پی NLP (قسمت دوم)
مدلسازی دران ال پی NLP (قسمت دوم)
مدل سازی در ان ال پی قسمت اول را مطالعه نمائید


فرایند مدلسازی

اکنون می توان گفت که مدلسازی اساس ان ال پی است.(  ۱۰ کاربرد NLP)

ان ال پی به مطالعه و تحقیق در مورد بهترین بودن می پردازد،

اما مدلسازی فرایندی است که الگوهای رفتاری بهترین ها را آشکار می سازد.

الگوهای رفتاری افراد موفق چگونه است؟

این افراد چگونه به نتایج مورد نظر خود دست می یابند؟

آنها در مقایسه با افراد ناموفق چه کار متفاوتی انجام می دهند؟

این کار متفاوت چیست که موجب ایجاد تفاوت میان آنها و سایرین می شود؟

پاسخ این سوالات همه مهارتها، تکنیک ها و پیش فرض های مربوط به ان ال پی را به وجود می آورد.

می توان سرمشق دهی را به صورت فرایند تکرار تعالی انسانی تعریف نمود.

پاسخ سوال که چرا برخی  نسبت به برخی دیگر بسیار بهتر هستند،

معمولا به استعدادهای غیراکتسابی منتهی می شود.

ان ال پی با بررسی اینکه، چگونه می توانیم به سرعت بهترین شویم،

این پاسخ را نادیده می گیرد.

اگر ما نیز همانند یک شخص برتر از جسم و روح خود استفاده کنیم،

آنگاه می توانیم بلافاصله کیفیت عملکرد و نتایج خود را افزایش دهیم.

ان ال پی کاری را که امکان پذیر است، سرمشق دهی می کند،

چرا که می داند برخی انسان ها حقیقتا آن کار را انجام داده اند.(الگوبرداری درست از دیگران)

در یک فرایند سرمشق دهی کامل، سه مرحله وجود دارد.

مرحله اول عبارت است از بودن در کنار سرمشق خود،

در حالیکه او رفتاری دارد که به ان علاقمند هستید.

در طول این مرحله و با استفاده از مهارت های موضع دوم، خود را در واقعیت او تصور کرده

و کاری را انجام می دهید که او انجام می دهد

تا اینکه خود می توانید تقریبا همان نتایج را به وجود آورید.

شما بر آنچه او انجام می دهد(رفتار و فیزیولوژی)، اینکه چگونه این کار را انجام می دهد (راهبردهای تفکر درونی)

و اینکه چرا این کار را انجام می دهد (باورها و پیش فرض های حمایت کننده) متمرکز می شوید.(باورها و شناسایی آن با ان ال پی)

می توانید از طریق مشاهده مستقیم، به آنچه این شخص انجام می دهد

پی برده و از طریق پرسیدن سوالات گوناگون، چگونه و چرا را نیز کشف نمایید.

در مرحله دوم به طور روشمند، مولفه های رفتار مدل خود را بررسی کنید

تا دریابید چه چیزی موجب ایجاد تفاوت می شود.

اگر چیزی  از قلم انداختید که تفاوت خاصی  ایجاد نمی کرد،

آنگاه می توان گفت  این مورد  ضروری نیست.

مرحله سوم عبارت است از طراحی شیوه ای که می توان با آن، این مهارت را به دیگران نیز  آموخت.(پرسیدن سوال درست با ان ال پی)

یک آموزگار خوب می تواند محیطی را به وجود> آورد که در آن، دانش آموزان بیاموزند چگونه به نتایج مورد نظر خود دست یابند.(ارتباط غیر کلامی در آموزش با ان ال پی)

مدلسازی ها طراحی شده اند تا ساده و قابل آزمودن باشند.

نیازی نیست بدانید که چرا این مدلسازی ها نتیجه بخش هستند،

درست همانطور که نیازی نیست درک کنید عملکرد اتومبیل ها چگونه است و چرا.

اگر در پیچ و خم رفتار انسانی گم شده اید، برای پیدا کردن راه به یک نقشه نیاز خواهید داشت،

نه به یک تحلیل روان شناسی در مورد اینکه چرا می خواهید راه خود را در این مارپیچ پیدا کنید.

ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
برنامه ریزی عصبی زبانی؛ جوزف اکانر/ جان سیمور