ان ال پی

تشکیل جلسات و ان ال پی

تشکیل جلسات و ان ال پی

تشکیل جلسات و ان ال پی

 


گرچه منظور از جلسات، ملاقات هایی است که افراد در محیط های کاری با یکدیگر دارند، اما الگوهای بکار رفته در این مورد می تواند در هر شرایطی که در آن دو یا چند نفر به منظور خاصی(هدفمشترک) همدیگر را ملاقات می کنند، مورد استفاده قرار گیرد.

ارزشمندترین منبع هر کسب و کاری افراد فعال در آن کسب و کار هستند.

هر چه این افراد اثر بخش تر شوند، کسب و کار نیز اثر بخش تر خواهد شد.

هر کسب و کار، تیمی متشکل از افرادی است که برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند.

موفقیت آنها عمدتا به این امر وابسته است که آنها تا چه اندازه خوب به این نکات کلیدی می پردازند.

 • تعیین هدف
 • ایجاد ارتباط اثر بخش در گروه و در دنیای خارج
 • دست یافتن به درک دقیق از محیط، در نظر داشتن نیازها و پاسخ های مشتریان
 • متعهد بودن به موفقیت: سازگاری
  چاره جویانه و مبتکرانه عمل کردن، انعطاف پذیری، فیلترهای ادراکی، بازنمایی و مهارت های ارتباطی افراد در کسب و کار مشخص می کند که آن کسب و کار تا چه اندازه موفق است.

ان ال پی مهارت های دقیقی را خطاب قرار می دهد که منجر به ایجاد موفقیت در دنیای کسب و کار می شود.

ان ال پی، با اصلاح و افزایش اثر بخشی هر یک از کارمندان وارد قلب شرکت ها و سازمان ها می شود.

جلسات کاری مکانی است که در آن بسیاری از این مهارتها گرد هم می آیند.

جلسات دوستانه:

ابتدا به جلسات دوستانه می پردازیم که در آن، اکثر افراد به طور گسترده در مورد نتیجه توافق دارند.

جلسات هدفمند بوده و هدف از جلسات دوستانه نیز روشن و شفاف است.

برای مثال، جلسات هفتگی با یکی از همکاران به منظور مبادله اطلاعات، اخذ تصمیمات مهم و تقسیم وظایف.

نمونه های دیگری عبارتند از برنامه ریزی در مورد بودجه سال آینده، ارزشیابی عملکرد یا بازبینی یک پروژه.

به عنوان فرد شرکت کننده در یک جلسه مهم، لازم است که حالت شما چاره جو و مبتکرانه بوده و در مورد نقشی که باید ایفا کنید، سازگار باشید.

آنکراژها نیز یاری رسان هستند، بدین ترتیی که اگر هیچ چیز طبق برنامه پیش نرود، موجب می شوند که هم پیش از جلسه و هم در طول جلسه در حالت خوبی به سر ببرید.

محل کار هر فرد اغلب مملو از نشانه هایی از قدرت و موفقیت شخصی است که در پشت میز نشسته است.

شما به همه منابعی که می توانید به آنها دست یابید، نیاز خواهید داشت.

اعضا و دستور جلسه باید از قبل تعیین شوند.

لازم است در مورد نتیجه مورد نظر خود کاملا آگاه باشید.

همچنین به یک رویه شاهد نیز نیاز خواهید داشت.

چگونه درمیابید که آیا به نتیجه مورد نظرتان دست یافته اید یا خیر.

لازم است در مورد آنچه مایلید ببینید، بشنوید و احساس کنید، بسیار آگاه باشید.

اگر نتیجه ای برای این جلسه وجود نداشته باشد، تنها وقت خود را تلف خواهید کرد.

 

طرح کلی جلسات موفق مانند سمینار سه دقیقه ای ان ال پی است:

 • از خواسته های خود آگاه باشید
 • از خواسته های دیگران آگاه شوید
 • راههای دستیابی به این خواسته ها را بیابید.

زمانی که جلسه آغاز می شود، همه در مورد یک نتیجه مشترک به توافق می رسند.

مهم است که همه شرکت کنندگان در جلسه در مورد نتیجه جلسه به توافق برسند و این همان موضوع مشترکی است که باید به آن پرداخته شود.

زمانی که نتیجه مشخص گردید، آن را تثبیت کنید.

خلاصه چهار چوب جلسه

الف)پیش از شروع جلسه:

 1. نتیجه مورد نظر و شاهد خود را تعیین نمایید.

شاهد شما این امکان را میسر می سازد تا دریابید که آیا به نتیجه مورد نظر خود دست یافته اید یا خیر.

 1. اعضاء و دستور جلسه را تعیین نمایید.

ب) در طول جلسه:

 1. در حالت چاره جویانه و مبتکرانه باشید. در صورت نیاز، منابع خود را تثببیت نمایید.
 2. رابطه دوستانه برقرار کنید.
 3. در مورد نتیجه مشترک و شاهد آن، به توافق برسید.
 4. ربط موضوع مطرح شده را بررسی نمایید تا جلسه تحت کنترل بوده و از بحث اصلی خارج نشود.
 5. اگر اطلاعات مورد نیاز در اختیار نباشد، از چهار چوب گویی استفاده کنید.
 6. برای ارائه خلاصه ای از توافقات اصلی از چارچوب بازگشت استفاده نمایید.
 7. به کمک مدل متا یا دیگر ابزارهای مورد نیاز با نتیجه مورد نظر پیش بروید.

 

ج) در پایان جلسه

 1. سازگاری وتوافقات دیگر شرکت کنندگان در جلسه را بررسی نمایید.
 2. خلاصه ای از اقداماتی که باید صورت گیرد را ارائه نمایید.

از چهارچوب بازگشت برای بهره مندی از این واقعیت استفاد کنید که موضوعاتی که در خاتمه جلسه مطرح می گردند، به آسانی به خاطر آورد می شوند.

 1. در صورت ضرورت، توافقات را بررسی نمایید.
 2. در صورت ضرورت، از یک پایان شرطی استفاده نمایید.
 3. با تصمیمات اخذ شده، در آینده گام نهید.

ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزی پژوهشی تا بیکران

منبع:

برنامه ریزی عصبی زبانی، جوزف اکانر، جان سیمور