استاد معصومه تیمیوری – خود هیپنوتیزم

استاد معصومه تیمیوری – کارگاه خود هیپنوتیزم

استاد معصومه تیمیوری – کارگاه خودهیپنوتیزم با حضور استاد معصومه تیموری

 

با ظرفیت محدود

۱۷ و ۱۸ مهرماه

در کرمان

 

  • برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه

  • برنامه ریزی برای دریافت ثروت

  • درمان انواع بیماری ها

  • و….

 

استاد معصومه تیموری