معنای خوشبختی

معنای خوشبختی

معنای خوشبختی


 

به اعتقاد من در جهان دو نوع خوشبختی وجود دارد.

یکی از آنها که ما جملگی به آن علاقه داریم داشتن احساس خوشایند در جسم خود است.

اما نوع ظریف تر خوشبختی داشتن هماهنگی کامل با زندگی، با عالم هستی و با همه چیز است.

باید یاد بگیرید که چگونه مسئولیت خوشبختی خود را به دست بگیرید; و چگونه هر دو نوع خوشبختی را به زندگی خود وارد کنید.

در غرب توصیه می شود که خوشبختی را با توجه به اشیای بیرونی دنبال کنند.

اغلب اشخاص جمله من احساس خوشبختی می کنم وقتی که …; را با عناوینی مانند یک میلیون پوند داشته باشم، وقتی با شخص رویاهام ازدواج کنم، وقتی شغلی پیدا کنم و غیره تکمیل می کنند.

به ما از آغاز کودکی می گویند که این چیزها مهم است.

اما نگاه مختصری به اخبار روزانه نشان می دهد; که اینها در نهایت جزیی از خوشبختی به حساب می آیند.

در شرق فرهنگ سنتی بر پذیرش شرایط وجود تاکید دارد.

و معتقد است که خوشبختی موضوعی مربوط به درون انسان است.

درست تر این است که میان این دو باور تعادلی ایجاد کنیم.

خوشبختی یک نتیجه نیست، حالتی از ذهن و جسم است.

شما می توانید حالت خوشبختی را به مراتب بیش از حدی که امروز تجربه می کنید، تجربه نمایید.

حالا کمی عمیق تر فکر کنید. در بدن شما خوشبخت چه احساسی است؟

برای بعضی ها خوشبختی احساس گرم، آرامبخش و درخشان است.

بعضی ها هم آن را احساس خوشایند رضایت خاطر می دانند.

در حالی که من دقیقا نمی دانم خوشبختی برای شما چه معنا و مفهومی دارد،; این را می دانم که اگر احساسی از خوشبختی در بدن خود داشته باشید می توانید آن را به راحتی شناسایی کنید.

معنای خوشبختی
معنای خوشبختی
چه موقع نباید احساس خوشبختی داشته باشیم؟

بسیاری از مردم بر سر راه خوشبختی خود موانعی ایجاد می کنند.

در حالی که بعضی ها منتظرند تا عوامل بیرون از آنها، آنها راخوشبخت کند،; بعضی نیز انتظار دارند که به گونه ای بی تناسب احساس خوشبختی بکنند.

همه ما برای خود معیارهایی داریم که بر اساس آن مشخص می کنیم; در چه زمانی مناسب نیست که شاد و خوشحال باشیم.

ابراهام لینکن زمانی گفت:

همه ما وقتی در ذهن خود تصمیم بگیریم، خوشبخت و شاد می شویم.

علم خوشبختی

هر ماده مخدری که استفاده شود، در بدن یک واکنش شیمیائی تولید می کند.

این واکنش همان نشئه شدن است.

به عبارت دیگر این ماده مخدر نیست که شما را نشئه می کند، بلکه واکنش بدن شما به این ماده مخدر است که حالت شما را تغییر می دهد.

چه عاملی سبب می شود که مواد مخدر تولید وجد و نشاط کنند؟

دریافت کننده های مخدر تنها در مغز وجود ندارد، بلکه در تمامی سلول های بدن یافت می شوند.

گیرنده ها با پیام برهای شیمیایی ویژه ای به نام مورفین درون زا; د و یا به مفهوم دیگر اندورفین در ارتباط می باشند.

اندورفین ماده مخدر طبیعی بدن است،; انتقال دهنده های عصبی که درد را کنترل می کنند و تولید لذت می کنند.

اما اندورفین چیزی بیش از احساس کردن خوشایند در بدن است.

از آنجایی که اندورفین انتقال دهنده عصبی است،; در مغز پیوندها و ارتباط های بیشتری تولید می کند.

بنابراین هرگاه آزاد شدن اندورفین را در بدن خود تجربه کنید،; هوشمندتر می شوید و توجه داشته باشید هر یک از سلول های بدن شما می تواند اندورفین را دریافت کنند.

نه تنها هر یک از سلولهای بدن شما می تواند خوشبختی و شادی را تجربه کند،; بلکه هر گاه شاد بودن را می طلبیم هوشمندتر می شویم.

حالا بیایید شاد باشیم…


 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:زندگی تان را در هفت روز تغییر دهید؛ پل مک کنا