عشق و دلباختگی

عشق و دلباختگی

عشق و دلباختگی


عشق و دلباختگی ، عشق رویایی، عشق سودایی، عشق پرشور، دلباختگی، شیفتگی، مهم نیست به چه نامی آن را بخوانیم.

آنچه اهمیت دارداین است که تقریبا تمام  زنان و مردان عالم، خلسه و رنج ناشی از این احساس عمیق را در زندگی تجربه کرده اند.

مردم شعرهای عاشقانه می خواندند و اباتی عاشقانه می سرودند.

برای جلب عشق زن یا مرد مورد علاقه شان به جادو و طلیم متوسل می شدند و معجون مهر و محبت به خورد او می دادند.

در بسیاری از جوامع، افسانه ها و داستانها شرحی از آلام و مشکلات عشقهای سودایی را بازگو می کردند.

ویژگیهای عشق پرشور

در طول تاریخ هزداران زن و مرد کوشیده اند کششی را که فردی نسبت به دیگری در دل احساس می کند، توضیح دهند.

با وجود اینکه عشق قادر است شادکامی های عمیقی را با خود به ارمغان آورد، در عین حال می تواند بسیار مخرب نیز باشد.

 

عشق و دلباختگی

نه علم و دانش بشر و نه پیشرفتهای انسان، هیچیک نتوانسته در جذبه های عاشقانه تغییری ایجاد کند.

تمام احساسات عاشقانه فرد دلباخته تنها روی یک نفر تمرکز می یابد. ( احساس و ان ال پی)

پس از دلبسته شدن، نوبت به هجوم بی امان افکار می رسد.

لحظه لحظه اوقاتی را که با او گذرانده ایم در ذهن مرور می کنیم.

معمولا افراد دلباخته، با تمامی حواس خود شروع به بزرگنمایی کوچکترین جنبه های وجودی محبوب می کنند.

عشاق می کوشند خود را متقاعد کنند که حتی معایب معشوق را جذاب و منحصر به فرد ببینند،

تمام افکار و حواسشان را معطوف به ویژگیهای مثبت فیزیکی و شخصیتی محبوب می کنند،

حتی برخی از اشخاص خطاهای معشوق را تحسین می کنند.

افراد دلباخته از احساس سرخوشی و نشاط و افزایش قدرت و انرژی سخن می گویند،

حتی بعضی از آنها به دلیل حس یکی شدن با محبوب، احساساتی روحانی بر آنها چیره می شود.

اگر محبوب روی خوش نشان دهد، عاشق از خود بیخود می شود و وجد و شعفی عظیم وجودش را تسخیر می کند،

اگر محبوب دست رد به سینه عاشق بزند، دنیا تیره و تار میشود می شود و دچار احساسی می گردد که آن را پوچی مطلق می خواننند.

در حقیقت زنان و مردان عاشق حاضرند وقت و پول و حتی گاهی جان خود را فدای معشوق کنند.

آرزو برای رسیدن به یگانگی و همبستگی احساسی با معشوق به اشکال مختلفی نمود می یابد.

نیرومندترین عامل در این میان، غیر قابل کنترل بودن احساسات عاشقانه است.

عاشق شدن معمولا ناخواسته و بی هیچ هدف از پیش تعیین شده ای اتفاق می افتد

و معمولا غیر معقول و گاهی غیر قابل مهار است.

ناملایمات ناشی از عشق حتی باعث شعله ور شدن آتش عشق می گردد،

به واسطه آنچه که روانشناسان آن را تاثیر رمئو و ژولیت نام نهاده اند، موانع و مشکلات هیجانات عاشقانه را تشدید می کند.

حتی بگو مگوها و قطع رابطه ها نیز باعث شعله ور شدن احساسات عاشقانه می شوند.

احساسات ناشی از عشق های پرشور، از شادی نابی که حاصل عشقی دو سویه است گرفته،

تا احساس پوچی و خشم و یاس ناشی از عشقی ناکام انواع متنوعی را شامل می گردد.

بی شک مجموعه ای از هورمون ها و مواد شیمیایی در بروز انواع این احساسات پیچیده دخالت دارند.

عشق آتشین نوعی احساس است که با مجموعه خاصی از مواد شیمیاییو همچنین نواحی و جریانات مغزی ارتباط دارد.(عشق و ان ال پی)

گردآوری: روناک روشنگر

گروه اموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:

جنس اول؛ هلن فیشر