دستیابی به خواسته ها

دستیابی به خواسته ها – وین دایر

دستیابی به خواسته ها – وین دایر

دستیابی به خواسته ها – وین دایر


 

اگر خواهان به دست آوردن چیزی در زندگی خود هستید

و یا می خواهید به شخصیت بخصوصی تبدیل شوید،

می خواهید خواسته ای را در زندگی خود آشکا رکنید

حال آن چیز هر چه می خواهد باشد

قبلا باید در ابتدا آن را

در ذهن و تخیل خود تصویر سازی کنید

قدرت تجسم شما متناسب با توجه و جدیت شما نسبت به خواسته تان

قادر است هر چه بخواهید برایتان فراهم آورد

چه خواسته و رویایی بیشتر از همه

توجه شما را به خود جلب می کند؟

یکی از بهترین جمله ها و دیدگاه های انیشتین این است

قدرت تخیل و تجسم بسیار مهم تر از علم است

معلومات محدودند

تخیل و قدرت تجسم، جهان را در بر می گیرد.

منطق، شما را از “الف” به “ب” می رساند

اما تخیل و قدرت تجسم، شما را به همه جا خواهد برد.

رویایی که در سر دارید

به عنوان یک واقعیت کنونی در نظر بگیرید

و به طور فرضی احساس کنید

که آن رویا براورده شده است

این کار باعث می شود

شما احساس کنید هم اکنون به خواسته خود رسیده اید

و آن رویا به شما داده خواهد شد

چون لایق آن بودید

ابتدا فرضا احساس کنید

که آن رویا هم اکنون محقق شده است.

و رویای شما حتما باید به واقعیت تبدیل شود

پس در این احساس زندگی کنید که هم اکنون به خواسته خود رسیده اید

دیری نمی گذرد که رویای خود را محقق شده می بینید.

اگر بر روی رویا و خواسته خود پافشاری کنید

و به این پافشاری ادامه دهید تا زمانی که این خواسته سرتاسر احساس شما را بگیرد.

دستیابی به رویا و خواسته تان قطعی است

باید در تمام جنبه های زندگی خود با تمام وجود احساس کنید

هم اکنون رویای شما محقق شده است…

برای مشاهده کلیپ روی عکس زیر کلیک کنید

 

دانلود رایگان با حجم  ۱۵.۷۲ مگابایت

دانلود رایگان با حجم  ۷.۴۸ مگابایت

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]