جول اوستین

جول اوستین

جول اوستین

جول اوستینجول اوستین: بسیار مهم است که  در فرآیند رشد و پیشرفت شخصی، نسبت به جایگاه فعلی تان شکرگزار باشید و خودتان را دوست بدارید.

خیلی از مردم سراغ احساس اشتباهی در درونشان می روند.

آن ها واقعا از کسی که هستند، خوششان نمی آید.

آن ها بر اشتباهات و ضعف هایشان تمرکز می کنند.

آن ها به طور دائم از خودشان انتقاد و عیب جویی می کنند.

آن فیلمی را که از تمام کار های اشتباهی که کرده اند ضبط شده است

تمام مدت در ذهنشان پخش می کنند.

تو بی حوصله و عجول هستی .

تو رژیمت را دیروز خراب کردی.

تو عصبانی شدی.

تو هنوز درگیر آن اعتیاد هستی.

تو باید از خودت خجالت بکشی .

آن ها تعجب می کنند که چرا خوشحال نیستند.

این به خاطر آن است که

آن ها درگیر یک جنگ در درونشان هستند.

شما نباید در گذر زندگی احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید.

دست از تمرکز کردن بر اشتباهاتتان بردارید.

دست از آنالیز کردن ضعف هایتان بردارید.

دست از ضربه زدن به خودتان بردارید.

به خاطر این که در جایگاه دلخواه خود نیستید.

نکته اینجاست که شما یک محصول نهایی نیستید.

خداوند هنوز دارد روی شما کار می کند.

کتاب مقدس می گوید: خداوند ما را از شکوه و عظمتی

به شکوه و عظمتی دیگر تغییر می دهد.

شما باید یاد بگیرید که از شکوه و عظمتی که هم اکنون دارید لذت ببرید.

شاید شما ضعف هایی داشته باشید، همه ما داریم.

شاید زمینه هایی باشد که می دانید نیاز به بهبود یافتن دارید.

اما نا امید بودن از خودتان، کمکی به شما نمی کند.

داشتن آن احساس نق زدن که به شما می گوید:

تو مناسب و به اندازه نیستی.

خداوند از تو راضی نیست.

تو هرگز درست نمی شوی.

این ها به شما کمک نمی کنند که به جلو حرکت کنید.

شما باید دقیقا خودتان را همان جایی که هستند با تمام اشتباهات و نقص هایتان بپذیرید.

خداوند سفالگر است و ما سفال.

او کسی است که شما را می سازد و به شما مدل می دهد.

شاید تغییرات به سرعتی که شما دوست دارید اتفاق نیافتد.

ولی شما جدول زمانبندی خداوند را کنترل نمی کنید.

آیا در طول فرآیند به او اعتماد می کنید؟

آیا خودتان را در شکوه و عظمتی که هم اکنون در آن هستید، قبول می کنید؟

فکر کردن به اینکه به اندازه ی کافی خوب نیستید

شما را از آنچه که خداوند برای شما در نظر گرفته است، منحرف می کند.

این به آن معنا نیست که تلاشی برای بهبود یافتن نکنیم.
ادامه متن را در کلیپ زیر دنبال کنید

 

 

 

 

دانلود رایگان با حجم ۴٫۴ مگابایت

دانلود رایگان با حجم ۹٫۱ مگابایت