جیمی اوانس

ازدواج برای خودخواه ها دردناک است؟ جیمی اوانس

ازدواج برای خودخواه ها دردناک است؟ !!
جیمی اوانس

ازدواج برای خودخواه ها دردناک است؟ !!
جیمی اوانس


ازدواج برای خودخواه ها دردناک است؟ !!

جیمی اوانس

خداوند ازدواج را آفرید، تا به زندگی شما برکت و خوش بختی بدهد،

البته بعد از اینکه شما را کشت. ازدواج طراحی شده تا شما را بکشد،

تا ((خود)) را ((نفس)) را بکشد.یک بار شنیدم که کسی می گفت:

(یک خبر خیلی بد برایتان دارم. اینکه دو قدرت برتر جهان آفرینش،

هر دو قصد کشتن شما را دارند: شیطان و خدا.)

این واقعیت دارد. شیطان می خواهد با وسایل شیطانی اش شما را نابود کند.

اما خدا می خواهد نفس شما را به وسیله ی ازدواج بکشد.

به محض اینکه بمیرید، ازدواجتان عالی خواهد شد.

چیزی که باید بمیرد، روحیه ی خود خواهی شماست.

همه چیز مربوط به خود خواهی شماست.

تماما مربوط به خودتان است.

خود خواهی یعنی اگر نیاز هایتان برآورده شود، همه چیز خوب است!

و اگر نیاز هایتان برآورده نشود، هیچ نیز خوب نیست!

اما این (خوب بودن) را بر اساس نظر همسرتان نمی سنجید.

این چیزی است که من در مشاوره هایم به مردم می گویم:

شما زمانی همسر خوبی هستید که همسرتان این را بگوید.

تا زمانی که او نگوید که شما همسر خوبی هستید، واقعا نیستید.

خیلی از مرد ها می گویند: من خیلی شوهر خوبی هستم!

نمی دانم مشکل زنم چیست، چون من شوهر خوبی هستم!

تا زمانی که همسرت نگوید، تو شوهر خوبی نیستی!

خیلی رقت انگیز است که خودت خیال کنی شوهر خوبی هستی!

یکی از بدترین دعوا هایی که من و همسرم کارن کردیم، در اتومبیل بود.

برای خریدی چیزی رفته بودیم و سر چیز کوچک و احمقانه ای دعوا کردیم.

من آدم حقیری بودم، یادم می آید در ماشین نشسته بودیم و من سر کارن فریاد می زدم:

من شوهر خوبی هستم! من همسر خوبی هستم!

و یادم می آید که با نگاه تمسخر آمیزش انگار به من می گفت:

وای چقدر رقت انگیز!

وقتی الان به آن وقت ها فکر می کنم، می بینم من چقدر تدافعی و بی توجه و بی احساس بودم.

و دلیل دعوای ما همین بی احساس بودن من بود.

این یعنی: من فقط به خودم اهمیت می دهم.

فقط به قوانین خودم اهمیت می دهم.

فقط خواسته های خودم برایم مهم هستند. تو برایم اهمیتی نداری.

نمی خواهم به نیاز ها و خواسته های تو توجه کنم.

نمی خواهم چیزی را به خاطر رفع نیاز های تو قربانی کنم.

و نتیجه این می شود…

معمولا وقتی ازدواج می کنید، یا کلا عالی است یا وحشتناک.

واقعا اینطور است.

ازدواج یا بهترین چیز دنیاست و یا بدترین چیز آن.

ادامه متن را در کلیپ زیر دنبال کنید

 

 

 

دانلود رایگان با حجم ۵٫۱۱ مگابایت

دانلود رایگان با حجم ۹٫۶۶ مگابایت