راه های افزایش حقوق

راه هاي افزایش حقوق

راه هاي افزایش حقوق
راه های افزایش حقوق


 با پیروی از هشت رهنمود می توانید نقاط  تحریک پذیر ذهن مقامات سازمان را تحت تاثیر قرار داده،
و زمینه را برای افزایش حقوق  خود فراهم کنید

برای دستیابی به پیشرفت ثابت ضرورت دارد که از آخرین اطلاعات در قلمروی کسب و کارتان آگاه شوید.

در غیر اینصورت چنین فرض می شود که طالب پیشرفت و ارتقاء مقام نیستید.

ارتباط حرفه ای صمیمانه ای را با مدیرتان برقرار کنید.

روسا  انتظار دارند که کارکنان به دیده احترام به آنان بنگرند و مقام آنان را مهم شمرند.

از این رو کارکنان زیرک و باهوش، از هر مجال برای تحسین عملکرد خوب و برازنده روسا سود می برند.

به عناوین مختلف عملکرد خوب و شایسته خود را مطرح کنید

هرگز تصور نکنید که انجام کار خوب به طور خودکار شما را به سوی افزایش حقوق سوق داده است .

شما باید با بهره گیری از هر فرصت، بدون اینکه تحت تاثیر غرور و تکبر قرار گیرید،

توجه دیگران بخصوص افراد بالادست را به عملکرد شایسته خود جلب کنید و نامتان را در ذهنشان زنده نگه دارید.

معاشرت با افراد شاخص ومعتبر سازمان موجب خوشنامی و اعتبار شما می شود.

بنابراین از حشر و نشر با افراد برجسته غافل نشوید و آنان را در جریان فعالیت های خود قرار دهید.

تکرار، در تبلیغات، مهمترین نقش را به عهده دارد و موجب شهرت کالا می شود.

نام کالاست که ذهن مردم را به سوی شما سوق می دهد نه نکاتی که در مورد آن ادعا می کنید .

بنابراین فراموش نکنید، این تنها شمایید که با اشاره به عملکرد شایسته و یا کالایی ارزنده اسباب شهرت خود را فراهم می کنید .

برای اینکه به طور قطع، در دستیابی به پیشرفت و ارتقاء مقام گوی سبقت را از همکارانتان بربایید، با عملکرد شایسته مقامات ارشد را متقاعد کنید که در مقام و موقعیت کنونی خویش بهترین هستید.

می توانید بعضی وظایف خود را به دیگران واگذار کنید تا فرصتی برای قبول مسئولیت بیشتر فراهم کنید.

راه های افزایش حقوق

 

مدیران ارشد با واگذاری وظایف دشوار خویش به کارمندان با صلاحیت، موجبات آسایش و آرامش خود را تامین می کنند.

کارمندان زیرک و باهوش نیز با بعهده گرفتن این قبیل مسئولیت ها مسیر ارتقاء مقام و افزایش حقوق خویش را هموار می سازند.

پیوسته مقامات را در جریان پیشرفت کارتان قرار دهید

  به آنان نشان دهید کاری که به شما واگذار شده به طور کامل در حال پیشرفت است.

به این ترتیب آنان درمی یابند  که شما فردی قابل اعتماد هستید و وظایف خویش را به طور کامل به  اجرا می گذارید.

قبل از تقاضای افزایش حقوق، بر اساس شایستگی خود نسبت به این هدف کار کنید.

برای دستیابی به این منظور باید خود را بلند مرتبه انگارید و شایسته حقوق بیشتر حس کنید.

این نکته را از یاد نبرید که ارزش شما در محل کارتان باید با دستمزدی که می ستانید جور و هماهنگ باشد، به مدیرتان بگویید که در قبال افزایش حقوق شما چه مزایا و منافعی عایدش می شود.

بسنجید و ببینید که زمان و موقعیت مناسب برای تقاضای افزایش حقوق کدام است.

به تجربه دریافته ام که  پس از انجام هر کار برجسته  و یا مسئولیتی خطیر، بهترین فرصت برای تقاضای افزایش حقوق است.

اگر به رغم انجام کاری عالی و تمام عیار، هنوز مدیرتان با افزایش حقوق شما موافق نیست، به احتمال زیاد هرگز با افزایش حقوق روبرو نخواهید شد.

بنابراین شاید بهتر این باشد در سازمانی مشغول به کار شوید که از تلاش شما بیشتر قدردانی  شود.

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران