هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان

هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان
هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان


 

تکنیک اول:

نخست کادر و افراد را از احساسی که نسبت به آنان دارید باخبر کنید،; غالب کارکنان از این جهت که نمی دانند روئسا نسبت به آنان چه تصوری دارند; و عملکردشان را چگونه ارزیابی می کنند مدام در نگرانی به سر می برند.

با آگاه کردن افراد از عملکرد قبلی هرگز اجازه ندهید; که آنان درباره آنچه در سازمان می گذرد به حدس و گمان متوسل شوند.

روئسا لازم است که گاه اطلاعات جمع آوری شده از عملکرد قبلی را در جدولی ارزیابی کرده; و نسخه ای از آن را در اختیار فرد قرار دهند.

فرم ارزشیابی باید نشانگر کاستی ها و نواقص و افزایش پوانهای مثبت و اطمینان بخش باشد.

باید معلوم شود که آیا فرد به پیش می تازد، راکد مانده است و یا اینکه سیر نزولی می پیماید.

دومین تکنیک:

همواره افراد را در قبال عملکرد خوب و شایسته تحسین کنید.

روئسا می توانند در مقام تحسین با حسن بیان، آهنگ گرم و سخنان دلپذیر،; آتش اشتیاق را در دل کادر و افراد شعله ور کرده و آنان را به سعی و عمل بیشتر برانگیزند.

سومین تکنیک:

برای تقویت تواناییهای کارکنان به این نکته توجه کنید; که هنگام تحسین افراد از تملق و چاپلوسی بپرهیزید.

استفاده از کلماتی نظیر: بهترین، بی نظیر و بی مثال،; افراد را در خلوص و صداقت شما دچار شک و تردید می کند.

هفت تکنیک برای تقویت توانای
هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان

چهارمین تکنیک:

برای ارتقای توانایی های کارکنان می گوید گام برداشتن در راه رشد و پیشرفت; مستلزم آن است که شغل و حرفه افراد را بزرگ و ارزشمند شمرید.

پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار” را مطالعه کنید.

تقریبا تمام کارکنان، حتی سرایداران، تنها زمانی سودمند و مفید واقع می شوند که حس کنند وجودشان کارساز است و عدم حضورشان در نظم سازمان خلل وارد می کند.

پنجمین تکنیک:

طرحها و برنامه های عمده را، قبل از طی کردن مراحل نهایی،; با کارشناسان ارشد سازمان در میان گذارید و آنان را در قبال انتقال این اطلاعات به زیر دستانشان مسئول بشناسید.

ارائه اطلاعات به کارکنان قبل از انتشار رسمی آن،; احساس اهمیت و مسئولیت را در افراد برمی انگیزد و شرایطی را فراهم می کند; که آنان برای تکمیل طرح و برنامه جدید، کوشش به خرج دهند; و برای موفقیت هر چه بیشتر طرح مساعدت و تشریک مساعی کنند.

ششمین تکنیک:

اگر حس می کنید تغییرات برنامه ریزی شده شرکت بر وضعیت شغلی هر یک از پرسنل تاثیر می گذارد،; بی درنگ او را در جریان این موضوع قرار دهید.

هفتمین تکنیک:

حتی اگر تغییرات آتی شرکت در وضعیت شغلی افراد بی اثر است،; این موضوع را به اطلاع آنان برسانید.

یک سوء تفاهم کوچک می تواند به سرعت و سهولت موجبات تلخکامی افراد را فراهم آورد; و مسائل حاد و عمیقی را در پی داشته باشد.

با توصیف آنچه در شرکت می گذرد و ارائه اطلاعات در مورد برنامه ها; و تغییرات احتمالی می توان به سادگی بر این قبیل مسائل غلبه کرد.

علاوه بر همه اینها یکی از مهم ترین وظایف کارکنان این است; که با صراحت به مسائل و حقایق اشاره کنند و کارفرمایان را از آنچه واقعا در سازمان می گذرد با خبر سازند.

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران