قدرت کلام و NLP – قسمت اول

قدرت کلام و NLP – قسمت اول

قدرت کلام و NLP – قسمت اول


 

به زمانی بیندیشید که ناگهان جمله ای به نظرتان جادویی آمد.

شاید این جمله را در جایی عمومی شنیده اید، مانند سخنرانی مارتین لوترکینگ; با عنوان “یک رویا در سر دارم” و یا شاید این جمله را از پدر، مادر یا آموزگارتان شنیده اید.

همه ما می توانیم لحظاتی را به خاطر آوریم که جملاتی را با چنان قدرت،; صراحت و آهنگی شنیدیم که تا ابد در ذهن مان جای گرفتند.

رودیارد کیپلینگ می گوید:

واژه قدرتمندترین دارویی است که بشر به کار برده است.

همه ما می توانیم مواقعی را به یاد آوریم که واژه ها قدرتی جادویی و سحر کننده داشته اند.

هنگامی که جان گریندر و ریچارد بندلر انسان های موفق را مورد بررسی قرار دادند،; وجوه مشترک بسیاری در آنان یافتند.

یکی از مهمترین آنها نفوذ کلام شان بود.

هر مدیری برای کسب موفقیت به اطلاعات نیاز دارد.

بندلر و گریندر دریافتند موفق ترین مدیران برای دستیابی سریع به قلب اطلاعات،; نبوغ خاصی دارند و قادرند آن چه را آموخته اند به دیگران منتقل کنند.

آنها با استفاده از کلام و عبارات کلیدی، مهم ترین نظریات خود را با نفوذ کلام به دیگران منتقل می کنند.

در ضمن آنها دریافتند دانستن همه مطالب ضروری نیست،; بین آن چه باید بدانند و آن چه نباید بدانند تفاوت قائل شدند; و ذهن خود را به اولین حالت متمرکز کردند.

در ضمن بندلر و گریندر مشاهده کردند روانشناسان برجسته ای همچون ویرجینیا ستیر،; فریتس پرلز و دکتر اریکسون از همان عبارات یعنی عباراتی که بارها به آنان نیرو داد; تا بیمارهایشان را به جای یکی دو سال، طی یکی دو جلسه مداوا کنند.

لغاتی که برای توصیفات تجربیات یا خاطرات خود به کار می بریم خود آن تجربیات یا خاطرات نیستند.

ما فقط با استفاده از آنها برای بیان خاطرات خود استفاده می کنیم،; در نتیجه می گوییم یکی از معیارهای موفقیت این است که کلام ما به طور واضح و صریح بیانگر خواست ما باشند; و در واقع مانند نقشه منطقه ای باشند که شباهتش به آن منطقه بسیار زیاد است.

قدرت کلام
قدرت کلام و ان.ال.پی

لغزش زبان

درست همانطور که می توانیم اوقاتی را به یاد آوریم که کلماتی مانند جادو ما را دگرگون ساختند،; سخنانی را نیز می توانیم به خاطر آوریم که ما را ناامید و مایوس کرده اند.

گاهی اوقات مطالبی را گفته ایم ولی شخص مقابل درست عکس آن را برداشت می کرد.

|همانطور که صراحت کلام می تواند افراد را در جهات درست هدایت کند، لغزش کلام باعث گمراهی آنان می گردد.

جورج ارول می گوید، اگر اندیشه، زبان را به فساد بکشد، زبان نیز اندیشه را به فساد و تباهی می کشاند.

روش های گفتاری ساده ای وجود دارند که هر یک از ما می توانیم از آنها استفاده کنیم تا مانع هر گونه شک و شبهه ای شویم.

لغات مانند دیوارها سد کننده اند، اما می توانند همچون پلی نیز عمل کنند.

مهم این است که از کلام برای ایجاد پیوند و ارتباط میان انسان ها استفاده شود نه جدایی و انفصال آنها.

آنتونی رابینز می گوید:

راه دستیابی به هر چه می خواهید این است که بخواهید.

وقتی می گویم بخواهید، منظورم این نیست که التماس یا گلایه و یا ناله کنید.

منظورم این نیست که کسی در راه خدا کمکی به شما بکند.

منظورم این نیست منتظر شوید شخص دیگری کار شما را انجام دهد.

منظورم این است که یاد بگیرید برای رسیدن به هدفتان با قدرت کلام و زیرکی، منظور خود را بیان کنید.

یاد بگیرید به گونه ای مقصودتان را بیان کنید که کاملا هدفتان مشخص و راه رسیدن به آن هموار باشد.

در ادامه مقاله در قسمت های بعدی با ما باشید.

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

قدرت کلام و ان ال پی قسمت اول