غلبه بر مشکلات

غلبه بر مشکلات و موانع

غلبه بر مشکلات و موانع

غلبه بر مشکلات و موانع


هنگامی که با دیگران سرو کار دارید، انجام پاره ای از آزمایشات و خطاها اجتناب ناپذیر است،; شما نمی توانید با همان سرعت، اطمینان و تاثیرپذیری که بر روی نتایج خود دارید، رفتار دیگران را کنترل کنید.

اما راه موفقیت فردی فراگیری این کار است.

انعطاف پذیری وجه اشتراک کسانی است که در ارتباطات خود موفقند.

آنها می دانند چگونه باید دیگران را سنجید و بعد رفتار خود را تغییر می دهند.

فردی که در برقراری ارتباط استاد است،; به جای این که با دیدگاه شخص مقابل به مخالفت برخیزد،; با نرمش و انعطاف پذیری متوجه حالت مقاومت او می شود،; نکات مورد توافق را در می یابد، خودش را با آنها تطبیق می دهد; و بعد جهت بحث و گفتگو را به سمت دلخواه سوق می دهد.

پاره ای لغات و عبارات باعث ایجاد مقاومت و مشکلات می شوند.

لغت “اما” یکی از مخرب ترین لغات زبان ماست.

لغت “اما” تمام حرف های قبلی شما را نفی می کند.

اگر کسی بگوید حرف شما را قبول دارد ولی …، چه احساسی پیدا می کنید؟

اگر به جای کلمه “اما” از حرف “و” استفاده کنید چه مانعی دارد؟

با شما موافقم و …

غلبه بر مشکلات
موفقیت فردی

“و” به جای “اما”

در اینجا با ورود به دنیای طرف مقابل رابطه ای صمیمانه به وجود می آورید; و به جای اینکه با کاربرد لغاتی مانند “اما” یا “ولی” صحبت هایش را نفی کنید; و حالت تدافعی به او بدهید، به درستی سخنان او مُهر تایید می زنید.

شما چهارچوبی توافقی ایجاد می کنید که پیوندی به وجود می آورد; و بدون ایجاد مقاومت، باب تغییر مسیر را می گشایید.

توجه داشته باشید لزومی ندارد با محتوای حرف های طرف مقابل موافقت کنید،; همیشه می توانید نظرات او را در مورد مطلبی تحسین کنید،; به آنها احترام بگذارید یا نظراتش را تایید کنید.

می توانید به احساسات او احترام بگذارید، چون اگر در موقعیت جسمی او بودید; و اگر مانند او درک می کردید، احساستان نیز مانند او بود.

اگر از چهار چوب توافقی استفاده کنید، متوجه می شوید; با توجه بیشتری به حرف های طرف مقابل، خواهید توانست به راههای جدیدی برای تحسین دیگران پی ببرید.

بهترین فروشندگان و بهترین استادان فن ارتباط می دانند; وادار کردن شخصی به انجام کاری که نسبت به آن تمایل ندارد، کار دشواری است.

شما می توانید با بحثی که در چهارچوب توافقی قرار دارد و با گریز از جدل، به خواست خود دست یابید.

راز برقراری ارتباطی موثر ایجاد چهار چوبی است که طرف مقابل بتواند; حرف هایی را که می خواهد بر زبان آورد.

در هم شکستن الگو ها

راه دیگر برای از بین بردن مقاومت، درهم شکستن الگوهای آنهاست.

یکی از بهترین روش های برهم زدن الگوی افراد، منحرف کردن ذهن آنهاست.

اشخاص دچار چنین حالت هایی می شوند، چون نمی دانند چگونه می توانند به کاری دیگر بپردازند.

ممکن است حالت افسردگی به خود بدهند، چون مورد توجه قرار می گیرند; و از آنان در مورد ناراحتی شان سوالات پر مهر و محبتی می شود.

چه مانعی دارد اگر شما کار دیگری انجام دهید، مثلا او را قلقلک دهید،; حرف هایش را نشنیده بگیرید و خود را به بی اعتنایی بزنید.

او نمی تواند عکس العملی نشان دهد و با سردرگمی از آن حالت خارج می شود.

در این راه هر چه بیشتر انعطاف پذیر باشید، انتخاب های بیشتری خواهید داشت، درهای بیشتری بر روی شما گشوده خواهد شد و موفق تر خواهید بود.


 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: قدرت بی پایان؛ آنتونی رابینز

غلبه بر مشکلات و موانع