تفاهم دیجیتالی با ان ال پی

تفاهم دیجیتالی با ان ال پی
تفاهم دیجیتالی با ان ال پی

تفاهم دیجیتالی با ان ال پی   /  ظهور اینترنت و تکنولوژی ماهواره، راحتی سفر و غیره،
تحولات عظیمی را در نحوه کار و زندگی افراد ایجاد کرده است.

این روزها، به راستی شمار زیادی از افراد از طریق عملیات اینترنتی به کار و تجارت خود می پردازند

و مردم کشورها و فرهنگ های متفاوت، در حالی که در خانه های خود نشسته اند، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

ابزارهای ارتباطی که افراد را در پشت میزهایشان می نشانند و آنها را به هم وصل می کنند، شبانه روز در خدمت هستند.

من غالبا با افرادی سروکار دارم که به خوبی از نقش حیاتی ارتباطات بین فردی،

برای رسیدن به موفقیت آگاه بوده و در پی راه هایی هستند

که آنها را به سمتی هدایت نماید که بیشترین نفوذ را بر افراد پیدا کنند.

اگر از راه دور با دیگران کار می کنید، مسئله در این است که چگونه با افرادی که آنها را نمی بینید تفاهم برقرار کنید،

وقتی طرف مقابل را از نزدیک نمی بینید، چگونه بتوانید خود را تطبیق دهید و با او همرهی داشته باشید

و حتی جنبه های کلیدی فیزیولوژی او را رهبری نمایید.

برقراری ارتباط موثر در تماس تلفنی

از آنجایی که تلفن های همراه همه جا با ما هستند بنابراین، همیشه و همه جا می توان بر افراد نفوذ کرد،

حتی اگر نسبت به گذشته، از آنها دورتر شده باشید.

شماری از تصمیم گیری ها، پای تلفن صورت می پذیرد، خواه مکالمات دونفره یا کنفرانس های تلفنی.

برای رسیدن به موفقیت، نیاز دارید که تفاهم برقرار سازید.

در تماس های تلفنی برای اینکه یک ارتباط موثر برقرار شود، برهماهنگی های زیر تکیه کنید:

 • آهنگ صدا
 • طرز نفس کشیدن
 • واژگان
 • ارزش ها و باورها
 • الگوها

برای اینکه با فردی که در آن سوی خط تلفن حاضر است، مطابقت پیدا کنید، باید هوشیارانه و در نهایت توجه به او گوش دهید.

اگر با او به زبان مادری خود صحبت نمی کنید، موظفید که توجه بیشاری از خود نشان دهید،

زیرا باید از میان صحبت های او، واژگان کلیدی را بیابید.

اگر اطمینان ندارید که بتوانید این واژگان را به خاطر بیاورید، انها را یادداشت کنید.

ایجاد ارتباط موثر از طریق رایانامه

اگر سبک رایانامه خود را با سبک ایمیل فردی که با او در ارتباط هستید هماهنگ سازید، از طریق رایانامه به تفاهم بیشتری خواهید رسید.

تجربه نشان می دهد علیرغم اینکه بسیاری از افراد در ارتباطات رودررو مهارتهای بالائی دارند، ولی در ایمیل موفق عمل نمی کنند.

خودتان را با فرد مقابل از طریق ایمیل همسو کنید:

 • طول
 • جزئیات
 • جملات
 • لحن
 • سلام
 • خداحافظی
 • زبان

اگر می خواهید بر کسی تاثیر بگذارید که می دانید نفوذ بر او امری آسان نیست،

وسیله ای را که از طریق آن با وی ارتباط برقرار می کنید، مورد بررسی دقیق خود قرار دهید.

تطابق رودرور و یا تطابق صدا در تماس های تلفنی، به نسبت ابزارهای الکترونیکی بهتر می توانند عمل کنند و انتخاب های بهتری هستند.

وقتی از طریقی ارتباط تفاهم امیز برقرار شد، آنگاه می توانید ابزار ارتباطی را تغییر دهید و از طریق ابزارهای دیگر به تقویت ارتباط موفق بپردازید.

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه اموزشی پژوهشی تا بیکران