آموزش رایگان nlp

فرابرنامه ها و NLP (قسمت دوم)

فرابرنامه ها و NLP (قسمت دوم)

فرابرنامه ها و NLP

فرابرنامه ها قسمت اول را مطالعه کنید.

تصویر کلی یا دقیق و جزئی

آیا به تصویری کلی از چیزی می اندیشید یا به جزئیات اهمیت می دهید؟

آیا از اندیشیدن انتزاعی لذت می برید با این که ترجیح می دهید، دقیق همه چیز را مدنظر قرار دهید؟

برخی آدم ها توانائی حرکت از جزئیات به سمت تصویری بزرگ و بازگشت به حالت اولیه را دارند.

این مقدار انعطاف پذیری باعث موفقیت بسیار شما در دنیای تجارت می شود،; چون در این دنیا در هر یک از دو حد نهایی بودن(کلی نگر بودن یا جزئی نگر) محدود کننده است.

سوالاتی که باید از خودتان بپرسید:

 •  اگر قرار باشد روی پروژه ی جدیدی کار کنم، به چه اطلاعات و جزئیاتی نیاز دارم؟
 •  وقتی دیدگاهم درباره ی آینده را بیان می کنم، چطور؟
 •  آیا ابتدا درباره ی تصویری کلی از آینده حرف می زنم یا به جزئیات اهمیت می دهم؟

فرابرنامه ها

ببینید جزو کدام دسته هستید؟

 •  تصویر کلی
 •  تصویر جزئی
 •  تصویر کلی به سمت جزیی
 •  تصویر جزئی به سمت کلی

وقتی منظره ای را از پنجره ای می بینید، چگونه توصیفش می کنید؟

‏متقاعد کننده

چه چیزی باعث می شود درباره ی موضوعی متقاعد شوید؟

برای برخی از ما بارها شنیدن، دیدن، انجام دادن کار یا خواندن مطلبی باعث می شود که در مورد آن متقاعد شویم.

برخی ممکن است به مدرک یا سندی نیاز داشته باشند; یا با دیدن مثال های متعدد در ارتباط با آن متقاعد می شوند.

متداول ترین تعداد تکرار سه بار است; و به همین علت است که تبلیغات تلویزیونی بیش از یک بار در طی مدتی کوتاهی پخش می شوند.

یا اینکه نه، در طی مدتی باید چیزی را در ارتباط با آن ببینید، بشنوید، انجام دهید یا بخوانید تا برای انجامش مجاب شوید.

برخی آدم ها با همان بار اول دیدن، شنیدن، انجام دادن یا خواندن مطلبی متقاعد می شوند تا کاری را انجام دهند.

برخی نیز هر بار به اطلاعات جدید نیاز دارند.

آنها به خبری متقاعد کننده و دایمی نیاز دارند.

سوالاتی که باید از خودتان بپرسید:

 • چقدر طول می کشد تا متقاعد شوم.
 • تصمیمی بگیرم؟ چندبار؟
 • آیا می دانم که ناخودآگاه در کارم خوب عمل می کنم؟
 • آیا به گذر زمان نیاز دارم؟
 • آیا متقاعد شدن شما ناخودآگاه است؟

فرابرنامه ها و NLP

فرابرنامه ها و

اندیشیدن و احساس کردن

آیا احساسی رفتار می کنید یا این که می توانید از احساسات خود فاصله بگیرید.

یا این که این امر به موقعیتی بستگی دارد که در آن قرار دارید؟

سوالاتی که باید از خودتان بپرسید:

 • موقعی که در شرایط چالش برانگیز قرار داشتم، آیا متاثر از آن وضعیت بودم یا نه؟
 • آیا بی درنگ خودم را از احساساتم جدا کردم؟

یا اینکه ترکیبی از هر دو بودم؟

 •  آیا آدمی احساسی هستید؟
 •  فکر می کنید؟
 •  آیا مابین این دو حالت قرار دارید؟

زمان

آیا تا به حال با کسی مواجه شده اید که به طور کامل از زمان بی اطلاع و غافل است؟

آیا شما هم این گونه اید؟

به گونه ای زندگی می کنید که اغلب در قرار ملاقات هایتان یا خیلی زود حاضر می شوید یا دیر می کنید؟

اغلب مواقع ساعت به دست تان نمی بندید; و در دفترچه ی یادداشت تان به نوشتن برنامه های خیلی زیاد برای آینده تمایل ندارید؟

این وضعیت زیستن در حال نام دارد.

برخی همواره متوجه زمان هستند، چنین آدمهایی همیشه به موقع عمل می کنند; و از قبل زندگی شان برنامه ریزی شده است.

نام این وضعیت، زیستن در آینده نام دارد.

دیدگاه شما از دنیا از فیلتر ” فرابرنامه ” می گذرد.

با آگاهی از این فیلتر هم خود را بهتر می شناسیم; و هم دیگران را مورد قضاوت قرار نمی دهیم و بیشتر آنها را درک می کنیم.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

لطفا در صورت مفید بودن این مقاله جهت استفاده ی دوستان و کمک به ما و دیگران مطلب را با کلیک روی آیکون های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
۵ دقیقه ان ال پی؛ کارولین بویز

 

فرابرنامه ها و NLP (قسمت دوم)