عشق بدون قید و شرط (3)

عشق بدون قید و شرط (۳)

عشق بدون قید و شرط (۳)!!!

عشق بدون قید و شرط (۳)!!!


 

قسمت اول عشق بدون قید و شرط

قسمت دوم عشق بدون قید و شرط

مادر کودک در کناری ایستاد و تمام ماجرا را در بهت و شگفتی نظاره کرد

بعد از لحظاتی، مرد بی خانمان کودک را به مادر برگرداند

و گفت: “مواظب این پسر کوچولو باش”

و مادر با بغضی در گلو گفت: حتما و به سمت در خروجی رفت

اشک بر روی گونه های مادر جاری شد و گفت:

خدایا من را ببخش او لحظه ای پیش شاهد عشق بدون قید و شرطی بود

که از طریق کودک معصوم اش ابراز شده بود

آن کودک، کثیفی و چرکین بودن و موهای ژولیده آن مرد را ندید

کودک آن مرد را از طریق چشمانی از عشق نگاه کرد

اما مادر آن مرد را با چشمانی از قضاوت نگاه کرد

دعای من اینگونه است که خداوند

کمک مان نماید تا معصومیتی

همچون آن کودک داشته باشیم

و مردم را براساس ظاهر آنها

با لباس هایی که به تن دارند

با اشتباهاتی که آنها مرتکب می شوند، قضاوت نکنیم

بلکه خداوندا به ما کمک کن تا مردم را

از طریق دریچه عشق بنگریم

کتاب مقدس می گوید:

برای انسان متعالی همه چیز ناب و خالص است

یکی از راه هایی که بدانید آیا قلب پاکی دارید

این است که چه اندازه مشغول قضاوت هستید

هنگامی که قلب شما خالص و پاک است

روح منتقدی ندارید، نگرش

“من مقدس تر از دیگران هستم” را ندارید

شما سرشار از بخشایش هستید

و به مردم اعتماد می نمایید

من متوجه شدم

که غالب قضاوت های ما فقط فرهنگی است

که ما در آن رشد یافته ایم

هنگامیکه جاناتان “پسرم هشت یا ده ساله بود”

دوست داشت که مدل موهایش را به هم ریخته نماید

مانند اینکه از تختخواب بلند شده است

اما این مدل مو او بود

یکبار بیرون می رفتیم و

من گفتم “جاناتان” رفیق

باید موهات رو شانه کنی و او با نگاه

غریبی گفت: تازه شانه کردم”

او از مرکز خرید با “ویکتوریا” به خانه می آمد

و می گفت: پدر این شلوار جین آبی را ببین

برای ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

 

دانلود رایگان با حجم ۸٫۲ مگابایت

دانلود رایگان با حجم ۱۵٫۷ مگابایت

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]