چول اوستین

عشق بدون قید و شرط (۱)

عشق بدون قید و شرط (۱)

عشق بدون قید و شرط (۱)


 

دوست داشتن افرادی که همانند ما هستند بسیار آسان است.اما در مورد افرادی که با ما متفاوت هستند چطور؟

دوست داشتن افرادی که همانند ما هستند بسیار آسان است.

افرادی که شبیه به ما هستند، مانند ما لباس می پوشند،

همانند ما عبادت می کنند، اینگونه دوست داشتن انرژی زیادی ازما نمی گیرد.

اما در مورد افرادی که با ما متفاوت هستند چطور؟

افرادی که درکشان نمی کنیم، با آنها توافق نظر نداریم

تا آنجایی که به ما مربوط است این افراد انتخاب های اشتباهی می نمایند.

قضاوت آنها از بیرون بسیار ساده است.

آنها را قضاوت کنیم و بگوییم:

“آنها در سطح من نیستند و غیر عادی هستند از آنها فاصله می گیرم”

اما عشق خداوند

منحصر به چیز خاصی نیست بلکه شامل همه چیز است.

او مردم را به خاطر تفاوت شان مستثنی نمی کند.

اوبه مردم بی توجهی نمی کند زیرا آنها جایی که باید باشند نیستند.

او کسی را نادیده نمی گیرد به این خاطر که با معیار های ما سازگار نیست.

عشق بدون قید و شرط می گوید که من تو را دوست خواهم داشت.

حتی اگر با تو موافق نباشم.

ممکن است به سبک زندگی و اصل تو

چگونگی بزرگ کردن فرزندانت و دوستانی که انتخاب میکنی،

موافق نباشم اما این را می دانم که تو در تصور خداوند متعال به وجود آمده ای.

و من برای قضاوت کردن تو اینجا نیستم.

اینجا هستم تا دوستت بدارم.

ما باید بفهمیم که هر شخصی در سفر است و مکانی که هم اکنون آنجا قرار دارند

جایی نیسست که پایان کار باشد. آنها موجودی کامل نیستند

هنوز بر روی چرخ کوزه گری قرار دارند.

اما گاهی اوقات ما مردم را بر اساس جایی که امروز در آن هستند قضاوت می کنیم.

آنها را نادیده می گیریم و فکر می کنیم نمی توانم با آنها همکاری کنم.

آنها آشفته هستند و کارشان تمام است.

خداوند از طریق شما در قلبشان بذری می کارد.

عشق شما، دوستی شما، پشت گرمی شما بخشی از برنامه ای است

که خداوند برای زندگی آنها ریخته است.

خداوند بر روی ما حساب می کند تا تفاوتی ایجاد نماییم.

نگرشی که “مقدس تر از دیگران هستند” نداشته باشید.

عینک قضاوت را از چشم تان بردارید.

اگر به خاطر لطف خداوند نبود شما می توانستید جایی که آنها قرار دارند، باشید.

همان چیزی که ما وسوسه می شویم تا آن را قضاوت کنیم و یا از آن انتقاد نماییم.

اگر لطف خداوند نبود ما نیز می توانستیم درگیر آن باشیم.

اگر به جای آنها بودید، در خانواده ی آنها بزرگ شده بودید

ودر نبردی که آنها مبارزه کردند، مبارزه می کردید،

درک میکردید که چرا آنها در جایی هستند که اکنون قرار دارند.

در حوزه ای که شما قوی هستید.

برای مشاهده کامل کلیپ روی عکس  زیر کلیک کنید

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]