ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی

ارتباط موثر در ان ال پی


 

چگونه به فضای ارتباط وارد می شوید؟

چگونه می توانید برداشتهای یک شخص دیگر از جهان را درک کنید; و به آن احترام بگذارید؟

در هر موقعیتی که هستید، برقراری ارتباط موثر یا برخورد همدلانه; برای ایجاد محیطی مبتنی بر اعتماد و اطمینان و مشارکت که در محدوده آن اشخاص بتوانند آزادانه با هم ارتباط برقرار کنند،; امری ضروری است.

چگونه می توانیم این مهارت طبیعی را بسط دهیم؟

چگونه بفهمیم که بعضیها در شرایط ارتباط موثر هستند و جمعی دیگر نیستند؟

وقتی اشخاص در شرایط ارتباط موثر باشند، گفتگو ملایم وجاری است،; جسم و نیز کلمات آنها با یکدیگر سازگاری دارند و در تطابق با یکدیگر هستند.

سخن ما می تواند به برقراری ارتباط موثر کمک کند; و یا ان را از بین ببرد.

تن زبان و لحن صدا از کلمات مهمترند.

ممکن است متوجه شده باشید کسانی که در شرایط ارتباط موثر هستند; حالات جسمانی و ژستی مشابه یکدیگر را به نمایش می گذارند; و با هم تماس چشمی برقرار می کنند.

برقراری رابطه با کمک ان ال پی” را مطالعه کنید.

هر کدام سعی می کنند در پاسخ به حرکت مخاطب خود واکنشی مناسب نشان دهند،; زبان تن آنها مکمل یکدیگر است.

زبان بدن آنها مکمل یکدیگر است.

هر چه ارتباط موثر عمیق تر باشد، این هماهنگی و تطابق بیشتر می شود.

به نظر می رسد این مهارت ذاتی و درون ساز است.

اشخاص موفق ارتباط موثر برقرار می کنند و ارتباط موثر به اعتماد و اطمینان منجر می شود.

با تطبیق دادن و هماهنگ کردن زبان بدن و لحن کلام خود می توانید به سرعت با هر کسی که بخواهید; به شرایط ارتباط موثر برسید.

چرخه ارتباط و ان ال پی را مطالعه کنید.

تماس چشمی

ایجاد تماس چشمی و به وجود آوردن هماهنگی میان آنها یکی از مهارتهای مهم برقراری ارتباط موثر است.

برای ایجاد ارتباط موثر به طرز حرکت و حالت مخاطب خود توجه کنید.

کافیست حرکت بدن خود را با حرکت بدن او تطبیق دهید.

اینگونه که باید بسیار محترمانه انجام می شود،; میان برداشتهای خود از جهان و الگوی او از جهان ارتباطی ایجاد می کنید.

منظور این نیست که هر حرکت مخاطب خود را به تقلید انجام دهید،; می توانید خود را با طرز توزیع وزن بدن او هماهنگ کنید.

می توانید خود را با حالت بدن او تطبیق دهید.

ارتباطات خلاق” را مطالعه کنید.

ارتباط موثر در ان ال پی
ارتباط موثر در ان ال پی

 

اشخاص مانند یکدیگر بیشتر از هم استقبال می کنند، انگار نوعی دوستی میان آنها ایجاد می شود.

اینها عناصر اولیه و ضروری برقراری ارتباط موثر هستند،; اما لازم نیست این را به صرف گفته ما دربست بپذیرید.

خودتان تجربه کنید و ببینید وقتی در حالت و نقش دیگران با آنها برخورد می کنید چه اتفاقی می افتد.

نقش ارتباط غیر کلامی در آموزش به کمک ان ال پی” را مطالعه کنید.

هم آوایی با صدا‌

هم آوایی با صدا راه دیگری برای ایجاد ارتباط موثر است،; می توانید با لحن صدا، سرعت، بلندی یا کوتاهی و آهنگ کلام مخاطب خود هماهنگ شوید.

در زمینه برقراری ارتباط موثر، دو محدودیت وجود دارد:

  1. در حالت بدن، ژستها و انگاره های کلامی شخص مخاطب
  2.  مهارتی که برای ایجاد برقراری ارتباط موثر می توانید کسب نمایید.

ببینید وقتی با مخاطب خود هم آوا می شوید چه احساسی دارید؟

گاهی هم آوا شدن با بعضی افراد دشوار است،; مسلما رفتارهایی هم وجود دارند که نمی خواهید مستقیما با آنها هم آوا شوید.

می توانید با هر کسی که بخواهید ارتباط موثر برقرار نمایید.

مجبور نیستید برای برقراری ارتباط موثر با اشخاص آنها را دوست بدارید،; تنها پلی ایجاد می کنید تا آنها را بهتر درک کنید.

برقراری ارتباط موثر یک امر انتخابی است; و تا به انجام آن تن ندهید، نمی توانید از اثر بخش بودن یا نبودن آن مطمئن شوید.


 

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گرداوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع؛ برنامه ریزی عصبی کلامی؛ جوزف اکونور و جان سیمور

ارتباط موثر در ان ال پی