موجوداتی دارای ارتعاش

موجوداتی دارای ارتعاش

موجوداتی دارای ارتعاش

موجوداتی دارای ارتعاش

ما موجودات دارای ارتعاش هستیم.

می دانید ما فقط گوشت و خون نیستیم.

اگر شما هر چیزی رو زیر میکروسکوپ قرار دهید و با میکروسکوپ زوم کنید؛

نهایتا می بینید که همه چیز ارتعاش دارد.

و واقعیت علمی این است که در آن ارتعاشات اطلاعات وجود دارد.

هیچ چیز ثابت نیست همیشه در حال حرکت و جنبش است.

ما موجوداتی دارای ارتعاش هستیم.

وقتی ما خودمان را به خواسته یا آرزوی خود هم ارتعاش می کنیم.

ابتدا آن را در سطح ارتعاشی تجربه می کنیم.

و سپس در زندگیمان نمایان و آشکار می شود.

به طور مثال افرادی که کینه و دشمنی دارند، سطح ارتعاش خودشان را بسیار پایین می آورند.

– در واقع وقتی که تو در فرکانس ارتعاشی مشخصی قرار گرفتی، اتفاقات هم فرکانس با ارتعاش خودت را به خودت جذب می کنی؟

هماهنگی با ارتعاش

درست است.

به عبارتی شما نمی توانید چیزی را که از لحاظ ارتعاشی با آن هم فرکانس نیستید را به دست آورید.

حتی اگر بدستش بیاورید، از دستش می دهید.

به خاطر همین است که افرادی در لاتاری برنده می شوند، بعد از مدتی همه چیزشان را از دست می دهند.

آنها شخص دلخواه خود را پیدا می کنند ولی نمی توانند رابطه شان را حفظ کنند.

چون در درون، آنها از نظر ارتعاشی با خواسته خود هماهنگ نیستند.

آنها واقعا با خواسته ی خود یکی نشده اند.

پس شما می توانید به طور موفقت و اتفاقی چیزی را بدست آورید، ولی برای اینکه کاملا آن را داشته باشید،‌ باید با آن هم فرکانس شوید.

و از لحاظ ارتعاشی با آن یکی شوید.

– اوه، این خیلی خوب است. تو باید تکرارش کنی. این خیلی خوب است؟ نیست؟

شما واقعا چیزی رو به خودتون جذب نمی کنید، در واقع شما در حال ارسال فرکانس هستید.

– من می تونم الان گریه کنم. به شدت این رو حس می کنم. این به خیلی ها کمک خواهد کرد.

شما از درونتان به بیرون در حال تشعشع ارتعاش خودتان هستید.

شما می توانید……

برای مشاهده کلیپ روی عکس زیر کلیک کنید.

 

 

 

[ult_dualbutton btn_hover_style=”Style 2″ button1_text=”۱۰.۸۶ مگابایت” icon_link=”url:http%3A%2F%2Fhw16.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fa_bg3d7h37hh2f3l743hp0084998hfhg3he672f7444428-471s__317fb.mp4%3Fdirect%3D1|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF|target:%20_blank|” btn1_background_color=”#1e73be” btn1_bghovercolor=”#e84135″ icon=”none” icon_size=”40″ icon_color=”#ffffff” icon_hover_color=”#0a0a0a” button2_text=”۶.۸۵ مگابایت” btn_icon_link=”url:http%3A%2F%2Fhw6.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fa_bo3d7p3g7p2n3l7m43p0084998pnpo3pm672n7444428-381a__b1c63.mp4%3Fdirect%3D1|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF|target:%20_blank|” btn2_background_color=”#1e73be” btn2_bghovercolor=”#e24534″ btn_icon_color=”#ffffff” divider_style=”icon” divider_text_color=”#002777″ divider_bg_color=”#ffffff” divider_icon=”Defaults-arrow-circle-down” divider_border_style=”outset” divider_color_border=”#e8e8e8″ btn1_text_color=”#ffffff” btn1_text_hovercolor=”#ffffff” btn2_text_color=”#ffffff” btn2_text_hovercolor=”#ffffff” btn1_heading_style=”text-decoration:underline;” btn2_heading_style=”text-decoration:underline;” title_font_size=”desktop:18px;” btn_border_radius=”10″ title_line_ht=”desktop:16px;”]

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]