احساسات و NLP – قسمت اول

احساسات و NLP – قسمت اول

احساسات و NLP – قسمت اول


 

برای اینکه بر احساسات خود احاطه پیدا کنیم،; باید بدانیم که احساسات و عواطف کدامند و چگونه عمل می کنند.

حالت عاطفی کدام است؟

آیا شما به اتفاق شخص دیگری حادثه ای را شاهد بوده اید; که بعدا به این نتیجه برسید او تجربه ای کاملا متفاوت از شما داشته است؟

چگونه ممکن است شما و دیگران در یک مکان بوده باشید; و یک حادثه واحد را دیده باشید،

اما هر کدام از این حادثه برداشت متفاوتی به دست آورده باشید؟

تفاوت ناشی از حالات احساسی وعاطفی است که در آن لحظه به سر می برید.

عشق، خشم، اعتماد، هراس و کنجکاوی همه حالات احساسی هستند.

ما در تمامی دقایق روز در این احساسات قرار می گیریم و از آن خارج می شویم.

حالت احساسی را می توان جمع کل همه فرایندهای عصبی دانست; که در یک شخص در زمان معین بروز می کند.

روش ساده تری برای که به این موضوع فکر کنیم این است; که حالات احساسی، آن روحیه ای است که در هر لحظه در شرایط آن قرار دارید.

همه ما حالات منفی را از قبیل افسردگی، هراس و خشم تجربه کرده ایم،

بر عکس همه ما دقایق سرشاری داشته ایم، اعتماد و اطمینان داشته ایم، خوشبین بوده ایم، شاد و مصمم بوده ایم.

رفتار انسان با حالت او در رابطه است.

هر کار عالی که تاکنون انجام داده اید یا شاهد آن بوده اید،; نتیجه حالت احساسی و عاطفی شما در آن لحظه خاص بوده است.

احساسات و NLP
احساسات و NLP – قسمت اول

سرچشمه احساسات

احساس ما در بسیاری از لحظات ناشی از حوادث بیرون از ماست.

اتفاقی در جهان می افتد و ما در واکنش به آن حالت احساسی خود را تغییر می دهیم.

در واقع اغلب ما به طور کامل نمی دانیم که احساساتمان از لحظه ای تا لحظه دیگر چگونه حالت می گیرد.

فیزیولوژی

یکی از روش های تاثیرگذاری بر حالت احساسی خود، به طرز استفاده از بدنمان بستگی دارد.

تغییرات در حالت بدن، تنفس کردن، تنش عضلانی و حالت های چهره، همگی روی احساست و رفتار ما تاثیر می گذارند.

اگر از بدنتان به طرز دیگری استفاده کنید، تجربه متفاوتی از زنده بودن خود پیدا می کنید.

ایست

در هر جایی که هستید پاهایتان را محکم روی زمین قرار بدهید،; شانه هایتان را به عقب بکشید، تبسمی احمقانه بر چهره خود نقش ببندید و بعد نفس عمیقی بکشید.

حالا سعی کنید بدون اینکه حالت جسمی خود را تغییر دهید به آن موقعیت ناخوشایند بیندیشید.

در این صورت یا احساس شما درباره آن موقعیت ناخوشایند تغییر کرده است; و یا دیگر نمی توانید مانند قبل به آن صحنه بیندیشید.

تنش عضلانی، آرامش، تنفس و حالت بدن همگی روی حالت احساسی ما تاثیر می گذارند.

اگر بدن شما سخت و گرفته باشد،; مواد شیمیایی متفاوتی را در مقایسه با زمانی که در حالت آرام و راحت هستید،; تولید می کند و به همین دلیل اندیشه های مفاوتی به ذهن شما خطور می کنند.

نمودهای درونی

عامل مهم دیگری که روی احساسات ما تاثیر می گذارند،; تصاویری است که آن را در تصور خود جان می بخشیم و حرف هایی است که با خود می زنیم.

ما به این تصاویر و این صداها نمودهای درونی می گوییم.

اینها نمودهای واقعیت هستند اما لزوما خود واقعیت نمی باشند.

نمودهای درونی شما از ولقعیت برای شما شکل منحصر به فرد دارند.

اینها شکلی هستند که شما دنیا را تصور و ادراک می کنید.

اینها نقشه شما از جهان هستند، اما مانند هر نقشه دیگر کامل نیستند و پر از تعمیم و حذف و تحریف و خطا هستند.


 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

 

احساسات و NLP

One Reply to “احساسات و NLP – قسمت اول”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.