شیوه ی دیسنی

شیوه ی دیسنی و nlp

شیوه ی دیسنی و nlp

شیوه ی دیسنی و nlp

توانایی والت دیزنی در ارتباط دادن خلاقیت نوآورانه ی خود با استراتژی های موفق تجارت و نیازهای روز، به او امکان داد تا در زمینه ی سرگرمی، امپراتوری ای را تاسیس کند که ده ها سال پس از مرگش پابرجا باشد.

دیزنی توانایی ساخت سازمان موفق مبتنی بر خلاقیت را پایه گذاری کرد و فرایند تبدیل رویا به واقعیت را به نمایش گذاشت.
انتخاب چیزی که فقط در ذهن است و تبدیل آن به واقعیتی که در تجربه های دیگران تاثیر مثبت می گذارد.

این چیزی است که دیزنی به طور ثمر بخش و با چند وسیله ی مختلف قادر به انجام دادن است.

ابزارها و تکنیک های ان ال پی، تهیه ی نقشه ای روشن از استراتژی های تفکر موفق افرادی با استعدادهای خاص مانند والت دیزنی را امکان پذیر کرده است.

یکی از عناصر اصلی استراتژی منحصر به فرد دیزنی توانایی وی در بررسی موضوع از موقعیت های مفهومی مختلف است.
یکی از تهیه کنده های والت می گوید، در واقع سه نوع والت مختلف وجود داشت:

  • خیال پرداز
  • واقع بین
  • ویرانگر

که هرگز نمیشد فهمید کدام یک از آنها در جلسه خواهد بود!

شیوه ی دیسنی و nlp
شیوه ی دیسنی و nlp

شیوه ی دیسنی

شیوه ی دیسنی مستلزم فکر خلاق حول نتیجه مطلوب است.

این الگو از والت دیسنی اقتباس و به دست رابرت دیلتز، طرح ریزی شد.

این دیگاه دیزنی بسار موفق واقع شد، چون انعطاف پذیری بالائی دارد.

در این شیوه:
  •  رویاپرداز دیدگاهی را برای آینده خلق می کند; چیزی را که لازم است، تعریف می کند و مزایای دارا بودن آن را برمی شمرد.
  •  فرد واقع گرا برای آن چهارچوب زمانی در نظر می گیرد و ارزیابی می کند که چه کسی می تواند آن را به انجام برساند.
  •  فرد نقد کننده بررسی می کند چه چیزی امکان پذیر و چه چیزی غیر معقول است و همچون صافی عمل می کند.

این سه مرحله، فرایندهای خلاقیت را نشان می دهند،; زیرا نظریه پرداز بدون واقع بینی نمی تواند ایده را به واقعیت تبدیل کند.

نظریه پرداز و منتقد بدون واقع بین در تضادی دائم خواهد ماند.

نظریه پرداز به همراه واقع بین شاید بتوانند محصولی تولید کنند،; ولی بدون حضور منتقد نمی توانند به بهترین کیفیت برسند.

منتقد کمک می کند تولیدات خلاقیت، ارزیابی و بهینه شود.

نکته این است که خلاقیت به خودی خودشامل هماهنگ سازی فرایندها و فازهایی دیگر است.

خیال پردازی برای خلاقیت لازم است تا ایده ها و اهداف جدیدی تولید شود

واقع بینی برای خلاقیت لازم است تا ابزاری برای تبدیل ایده ها به تجربه های واقعی باشد.

نقد برای خلاقیت لازم است تا فیلتر و انگیزشی برای بهبود محصول باشد.

بسیاری از مردم به طور طبیعی قادر هستند، یکی از این جایگاه ها را هنگام ارزیابی اهدافشان بپذیرند،; اما اگر می خواهید تلاش خلاقانه تان موفق باشد، باید قدری از هر سه مورد را در خود داشته باشید.

به طور یقین، هر کدام از این فازها استراتژی تفکر مربوط به خود را ارائه می کنند،; استراتژی هایی که اغلب به جای حکایت از یکدیگر تمایل به ایجاد تعارض با دیگری دارند.

مسلما جزئیات هماهنگ سازی و استفاده دیزنی از تخیلش و تبدیل آنها به شکل ملموس و استفاده از منتقد چیزهایی هستند که باید به طور عمیق بررسی شوند.

” ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”
گردآوری:
روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
۵ دقیقه ان ال پی؛ کارولین بویز
مهارت های ذهنی؛ رابرت دیلتز؛ پویا امامی کردکندی