چارچوب ها و NLP

چارچوب ها و NLP

چارچوب ها و NLP

چارچوب ها و NLP

چارچوب روانی منطقی، به تمرکز و نوعی جهت گیری کلی اشاره می کند; که در رابطه ای دوطرفه، تفکر غالب و عملکردها را هدایت می کند.

در این منطق، چهارچوب به زمینه ای شناختی گفته می شود که تجربه یا واقعه ی مشخصی در بردارد.

همان طور که از معنی زبانی چارچوب مشخص است، موجب ایجاد تعامل می شود.

چارچوب با اعمال تاکیدها وجهت دادن به تجربه ها، بر نحوه ی تفسیر و پاسخ به تجربه ها تاثیر می گذارد.

چارچوب ها از این نظر در مناظره ها بسیار موثرند:

چون تعیین می کنند چه اطلاعاتی در قالب چارچوب مناظره و چه اطلاعاتی خارج از آن قرار می گیرند.

یکی از چارچوب های بسیار مهم، چارچوب زمانی است.

وقتی زمان ده دقیقه ای برای جلسه ی تمرین در نظر گرفته شود، کاملا بر نتیجه ی جلسه اثر خواهد گذات.

زیرا این نکته تعیین می کند که افراد بر چه موضوعی تمرکز کنند،; چه موضوع هایی برایشان مناسب است.

تا در این تمرین گنجانده شود و چه نوع و چه میزان تلاش را به کار خواهند گرفت.

چارچوب های زمانی کوتاه موجب می شود که افراد بر فعالیت تمرکز کنند; و چهارچوب های زمانی بلند مدت سبب میشود که بر توسعه ی روابط نیز متمرکز شوند.

چارچوب ها و NLP

چارچوب ها و NLP

بعضی چارچوب های متدوال در ان ال پی عبارت اند از:

 • چارچوب نتیجه
 •  چارچوب چنان که
 •  چارچوب بازخورد برخلاف شکست

تمرکز اصلی چارچوب نتیجه، بر هدف و نتیجه ی مطلوب است.

ایجاد این نوع، نیازمند به وجود آوردن تمام فعالیت ها و اطلاعاتی است که با نحوه ی دستیابی به هدف ارتباط دارند.

مقاله “۴ شیوه اصلی تفکر در ان ال پی” را مطالعه کنید.

مقایسه دو چارچوب متفاوت

در چارچوب مشکل بر آنچه مشکل است تمرکز می شود و بر آنچه مطلوب نیست،

اما در مقابل، چارچوب نتیجه بر وضعیت مطلوب و هدف و منابع لازم برای رسیدن به آن متمرکز است؛

بنابراین به دنبال راه حل و موقعیت های مثبت در آینده است.

کاربرد چارچوب نتیجه

در چارچوب نتیجه، شگردهایی است که وضعیت مشکل را به وضعیت هدفمند تبدیل می کند.

و عبارت های منفی سازنده ی وضعیت مشکل را با گزاره های مثبت، مجددا قالب می بندد.

از دیدگاه ان ال پی، هر وضعیت مشکل ، فرصتی برای تلاش بیشتر، رشد، یادگیری و تغییر است.

از این دیدگاه، هر مشکلی، پیش فرض مطلوب است.

معمولا مردم، اهداف خود را به صورت منفی مطرح می کنند.

مثلا می گویند:

می خواهم خجالتی نباشم، می خواهم سیگار نکشم، می خواهم از این دخالت ها خارج شوم.

چنین افکاری، تمرکز فرد را بر مشکل، نگه می دارد و به طور ضمنی، او را به وضعیت مشکل می کشاند.

فکر کردن به این موضوع که نمی خواهم ترسو باشم، در واقع، تصویری از ترس را به فرد القا می کند.

تبدیل این عبارت ها در چارچوب نتیجه، به این صورت است:

 • چه می خواهی؟
 • یا اگر ترسو نبودی، چه احساسی داشتی؟

توجه به نشانه ها و علت ها، در حل مشکل بسیار مهم است.

این کارها باید در زمینه ی دسترسی به وضعیتی مطلوب انجام شود.

اگر چنین نباشد، بررسی آنها راه حلی برای مشکل ارائه نمی کند.

وقتی به وضعیت و نتیجه ی مطلوب در زمان جمع آوری اطلاعات و نشانه های مشکل توجه شود،; قبل از بروز کامل وضعیت مشکل، راه حل به دست می آید.

چهارچوب های ان‌ال‌پی” رام مطالعه کنید.

ارچوب ها و NLP

چارچوب ها و NLP

چارچوب انگار

تمرکز چارچوب انگار، بر موقعیتی است که در آن فرض می شود، فرد به هدف رسیده باشد.

در این حال، ممکن است هدف به تغییر نیاز داشته باشد، یا چندان هم مطلوب نباشد.

چارچوب بازخورد

در چارچوب بازخورد، برخلاف شکست، به جای اینکه شکست تفسسیر شود،; توجه و تمرکز، به چگونگی تفسیر نشانه ها و مشکلات، به صورت بازخورد تجربه معطوف می شود; تا به راه حلی برای رسیدن به هدف مطلوب منجر شود.

تغییر دیدگاه با تغییر چارچوب های زیر بسیار تاثیر گذار هستند.

 1.  از چارچوب مشکل، به چارچوب نتیجه تغییر دیدگاه دهید.
 2.  از چارچوب شکست، به چارچوب بازخورد تغییر دیدگاه دهید.
 3.  از چارچوب غیر ممکن، به چارچوب دست یافتنی یعنی انگار تغییر دیدگاه دهید.

“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

 

 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران
منبع:
جادوی بیان؛ رابرت دیلتز

 

چارچوب ها و NLP

2 دیدگاه در “چارچوب ها و NLP

 1. سلام و درود
  ممنون آقا نوید بزرگوار
  گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران خواهان موفقیت شما دوستان عزیز است

 2. سلام ودرود بی پایان برتمامی شما عزیزان شماکه بادیدن وضعیت وسطح فکر اجتماع خودرامسئول نامیده برای بالابردن سطح فکروعملکرداجتماع نهایت سعی خودرابه کارگرفته ایید.این سخن رابدون اغراق میدانم که کلام دربرابروصف کارشماناتوان مانده.کلام اخرموفقیت روزافزون رابرای تک تک شما عزیزان ازخداوندمنان خواهانم.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.