دوره ان ال پی پرکتیشن استاد فرشید پاکذات

دوره ان ال پی

دوره ان ال پی پرکتیشنر استاد فرشید پاکذات

دوره ان ال پی پرکتیشن – استاد فرشید پاکذات در اصفهان

 

تاریخ :  [highlight bgcolor=”#1d67d6″ txtcolor=”#f7f7f7″]  ۱۲   و   ۱۳   و   ۱۴    آبان ماه  [/highlight]

[highlight bgcolor=”#1d67d6″ txtcolor=”#f7f7f7″]   ۱۹   و    ۲۰   و   ۲۱  آبان ماه  [/highlight]

 

تلفن تماس :   [highlight bgcolor=”#16a052″ txtcolor=”#f7f7f7″]  ۰۹۳۹۴۷۷۱۹۹۹  [/highlight]

دوره NLP پرکتیشنر

دوره nlp پرکتیشنر  (پیشرفته)

دوره NLP پرکتیشنر

استاد فرشید پاکذات

 

در شهر زیبای رشت

 

۱۰ و ۱۱ و ۱۲  شهریور ماه

و

۱۷ و ۱۸ و ۱۹ شهریور ماه

 

ویژه ی دوستانی که دوره مقدماتی NLP را شرکت کرده اند.

دوره NLP پرکتیشنر استاد پاکذات در شیراز

دوره NLP پرکتیشنر استاد پاکذات در شیراز

دوره NLP پرکتیشنر استاد پاکذات در شیراز

دوره NLP پرکتیشنر استاد پاکذات در شیراز

فقط ویژه دانش آموختگان دوره های موفقیت و NLP کامینوکیشن(دیپلما)

 

۱۲ و ۱۳ و ۱۴ خرداد ماه

و

۱۹ و۲۰ و۲۱  خرداد ماه

 

اطلاعات بیشتر:

۰۷۱۳۲۳۴۱۷۵۷

موسسه جوان

 

دوره NLP پرکتیشنر استاد پاکذات در شیراز